DLF går til Ombudsmanden: Ulovlig afvisning af arbejdsskade i Struer

En Struer-lærer nævnte lidt henkastet, at hun jo havde været på sygehuset, efter at en elev havde sparket hende i ryggen. Først da opdagede lærerkredsen, at kommunen helt uden lovhjemmel havde afvist lærerens arbejdsskade. Lærerforeningen går nu til Ombudsmanden får at få ham til at sikre, at alle afviste arbejdsskadesager i kommunen bliver taget op igen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det var helt tilfældigt, at hun sagde det - hun troede, at jeg godt vidste det", fortæller konsulent i Vestjysk Lærerforening Bjarne Stougaard. Læreren arbejde i en specialklasserække og var kommet styrtende til for at hjælpe, da nogle elever overfaldt en kollega. Det var i den forbindelse, hun blev ramt af et hårdt spark lige over lænden.

Forældet arbejdsskadebegreb

Bjarne Stougaard bad om at se papirerne og blev rystet, da han så, at kommunen havde afvist arbejdsskadeanmeldelsen med en standardbegrundelse, om at arbejdsskader skal være en "pludselig opstået udefrakommende hændelse" - et ulykkesbegreb, der har været forældet siden 2004. Derfor sendte han materialet ind til Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøkontor.

Konsulent i DLF Alan Frank Hansen kontaktede kommunen:

"Struer har ikke hjemmel til at afvise en arbejdsskade", påpegede han først og fremmest. Struer har siden 1999 været såkaldt selvforsikrende. Kommunen har altså ikke tegnet en forsikring, som kan dække, hvis en ansat får en arbejdsskade. Når en kommune på den måde agerer forsikringsselskab skal sagen enten anerkendes eller sendes videre til Arbejdsskadestyrelsen,som så kan afgøre den.

I brevet til læreren var der heller ikke vedhæftet den lovpligtige klagevejledning. Og så skete afvisningen altså med henvisning til et ulykkesbegreb, som blev forældet 1. januar 2004.

"Struer Kommune administrerer i strid med gældende lov, herunder Arbejdsskadeforsikringsloven, Bekendtgørelse om anmeldelse samt Forvaltningsloven", skrev han i november.

Kan være et utal af sager

Der gik en rum tid, før han fik svar fra kommunaldirektør Claus Damgaard, som 100 procent erkendte problemet:

"Jeg skal beklage det skete. Struer Kommune kan ikke afvise at anmelde arbejdsulykker. Struer Kommune administrerer fremadrettet arbejdsskadesager i henhold til gældende lov og praksis", lover han.

"Det er jo fint, at de fremadrettet vil holde loven", siger Alan Frank Hansen. "Men det brev, læreren fik, ligner et standardbrev, så man må formode, at kommunen har afvist et utal af sager på den måde".

DLF har derfor nu skrevet til Folketingets Ombudsmand og bedt ham om at sørge for, at Struer Kommune genoptager arbejdsskadesager afgjort i strid med gældende lov.

Kommunaldirektør Claus Damgaard bekræfter over for folkeskolen.dk, at kommunen har rettet op på sin praksis. Men han har ikke kigget på eventuelle gamle sager og siger:

"Det er da voldsomt at gå til Ombudsmanden. Jeg synes, de kunne starte med at kontakte os. Det er jo også, det første Ombudsmanden vil sige: hvad siger Struer Kommune", siger han og mener ikke, det vil være muligt at gå helt tilbage til 1999 på grund af forældelsesreglerne.

Ingen forældelse

Men det afviser Alan Frank Hansen:

"Hvis der er tale om ulovlig sagsbehandling, skal der ske en forvaltningsretlig genoptagelse. Det kan ikke forældes", siger DLF's konsulent,

"Struer Kommune har en klokkeklar forpligtelse til at genoptage alle sager, hvor der uberettiget er sket afvisning. Hvis vi fortsatte dialogen og blot overlod det til Struer Kommune, så ville det være Struer Kommune alene, der bestemte hvad de havde lyst til at genoptage. Det må anses for utilstrækkeligt - særligt set i lyset af Struer Kommune har udvist et lige lovligt afslappet forhold til de skadelidtes retssikkerhed". 

DLF har selvfølgelig også bedt Struer Kommune om at genoptage den konkrete sag. Men selvom der altså var tale om et overfald på læreren i arbejdstiden, har kommunen fortsat ikke villet anerkende sagen. Så nu har Struer sendt sagen videre til Arbejdsskadestyrelsen. Læreren kom relativt hurtigt over skaden, og har pt. ikke haft udgifter i forbindelse med den. Men der kan altså være mange andre ansatte i Struer Kommune, hvis arbejdsskadesager er blevet afvist, hvis sager indeholder erstatningskrav.