Kun fire folkeskolelærere har på nuværende tidspunkt anmeldt covid-19-sygdom som en mulig arbejdsskade.

Fire folkeskolelærere har anmeldt en mulig covid-19-arbejdsskade

DLF har i alt modtaget fire anmeldelser om arbejdsskader i forbindelse med covid-19. Det vil sige, at fire lærere mener, det er sandsynligt, at de er blevet smittet på deres arbejde. I august havde to lærere anmeldt en covid-19-arbejdsskade.

Publiceret

Anmeld hurtigt

En arbejdsskade skal anmeldes så hurtigt som muligt og senestinden et år. Hvis man mener, at det er sandsynligt, at man ersmittet på sit arbejde, er det vigtigt at få anmeldt sagen, sådanat man kan få hjælp til eventuel genoptræning eller andet, hvis detsenere viser sig, at man har fået følger af sygdommen. Det erarbejdsskademyndighederne, der vurderer, om det er sandsynligt, atden sygdomsramte er blevet smittet i forbindelse med sitarbejde.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selv om man i DLF både centralt og i kredsene anbefaler lærere at anmelde covid-19 som en arbejdsskade, hvis det er sandsynligt, at man er blevet smittet på arbejdspladsen, så har foreningen på nuværende tidspunkt kun registreret fire lærere, der har gjort det. Der kan altså godt være flere lærere, der er blevet smittet på skolen, men de har så valgt ikke at anmelde det som en arbejdsskade eller de ved ikke, hvor det er mest sandsynligt, at de er blevet smittet - på arbejdet eller privat.

To folkeskolelærere har anmeldt en covid-19-relateret arbejdsskade

Tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra 2. november viser, at antallet af anmeldte arbejdsskader relateret til covid-19 er 34 personer i undergruppen, der handler om "folkeskole og lignende". I hele gruppen "Undervisning" er der tale om 96 anmeldte arbejdsskader. Der er 16 hovedbrancher, hvor "Undervisning" er den ene.

1.632 sager i alt

I alt har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fået 1.632 anmeldelser, der er relateret til covid-19. Her er 577 af sagerne fra personer, der arbejder på hospitaler, 233 fra ansatte på plejehjem, 35 er fra praktiserende læger og 23 fra ansatte i børnehaver.

Af de i alt 1.632 sager handler 244 om forgiftning og 160 handler om hudsygdomme relateret til covid-19.

Der er ikke det store udsving i antallet af sager indenfor de forskellige aldersgrupper. Den største er 471 sager i aldersgruppen 47-56 år. Men i alle aldersgrupper er der over 300 sager.

I august havde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtaget 1.084 anmeldelser - det er så nu steget til de 1.632 sager.

Årsagen til, at man skal anmelde covid-19 som en arbejdsskade, hvis man kan sandsynliggøre, at man er smittet på arbejdet, er at man kan få tilkendt erstatning og/eller godtgørelse senere for eksempel hvis man får brug for genoptræning i forbindelse med senfølger.

Ministeriet: Lærere smittes mindre end gennemsnittet

Lærere smittes mindre med corona end andre faggrupper 

Folkeskolen.dk har tidligere kigget på Statens Serum Instituts ugentlige opførelser af smittede fordelt på brancher. I en nyhed på uvm.dk fremhæver Undervisningsministeriet nu også på baggrund af de nyeste branchetal, at andelen af smittede i undervisningssektoren er mindre end den gennemsnitlige andel smittede i alle brancher.

Smitten stiger blandt børn og teenagere, og mange lærere frygter at tage coronasmitte med hjem fra skolen. Men eksperterne beroliger med, at børn ikke smitter ret meget. Folkeskolen vil gerne kaste lys over, hvor mange lærere, der bliver smittet på skolen. Har du grund til at tro, at du er blevet smittet med coronavirus på jobbet? Så kontakt redaktionen på folkeskolen@folkeskolen.dk eller klik her