Erik Schmidt fik i dag Landsrettens ord for, at han har en retlig interesse i at få afprøvet den advarsel, som han blev givet af Odense Kommune.
Erik Schmidt fik i dag Landsrettens ord for, at han har en retlig interesse i at få afprøvet den advarsel, som han blev givet af Odense Kommune.

Erik Schmidt vandt klar sejr i landsretten: Får lov at afprøve tjenstlig advarsel

En enig landsret giver lærer Erik Schmidt ret til at få efterprøvet lovligheden af den tjenstlige advarsel, han fik i forsommeren 2014. Dermed har Odense Kommune tabt efter to et halvt års juridisk tovtrækkeri om, hvorvidt sagen overhovedet skal behandles.

Publiceret

FAKTA: TIDSLINJE

15. maj 2014:
Tjenstlig samtale. Dagsordenen for samtalen var Erik Schmidtsangiveligt negative adfærd og negative attitude, der særligt varkommet til udtryk på et personalemøde den 7. maj 2014.
21. maj2014:
Erik Schmidt opsiger sin stilling ved Odense Kommune.
22. maj 2014:
Odense Kommune godkender opsigelsen.
2. juni 2014:
Erik Schmidt tildeles en tjenstlig advarsel på grund afnegativitet i forhold til forandringerne på Agedrup Skole. »Dettekommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negativeholdninger og synspunkter«, står der i advarslen.
Efteråret 2014:
Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening forsøger at få OdenseKommune til at udpege en forhørsleder, der kan forestå en tjenstligundersøgelse. Kommunen vil ikke, fordi Erik Schmidt stoppede påAgedrup Skole med udgangen af sidste skoleår og derfor ikke længereer ansat af kommunen.
15. januar 2015:
Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening stævner Odense Kommune i etforsøg på at få kommunen til at anerkende, at advarslen eruberettiget.
Foråret 2015:
Odense Kommune vil have afvist søgsmålet.
26. april2016:
Byretten i Odense afsiger i en kendelse, at Erik Schmidt kan fålov til at prøve sin sag.
Maj 2016:
Odense Kommune vil have procesbevillingsnævnet til at givekommunen lov til at lade landsretten afprøve om sagen skalafvises.
23. februar 2017:
Landsretten giver Erik Schmidt medhold i, at han har en retliginteresse i at afprøve advarslen.
Formentlig efter sommerferien 2017:
Advarslen vil blive afprøvet i byretten.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 21. maj 2014 sagde Erik Schmidt sin stilling op på Agedrup Skole.

Den 22. maj 2014 godkendte Odense Kommune hans opsigelse.

Den 2. juni 2014 gav skolelederen Erik Schmidt en tjenstlig advarsel.

I dag - to et halvt år senere - har Erik Schmidt fået landsrettens ord for, at han kan få mulighed for at afprøve, om den advarsel blev givet på et lovligt grundlag. Odense Kommune har ellers ved tre instanser forsøgt at få afvist sagen.

Ville godt have været her for tre år siden

Erik Schmidt var glad for afgørelsen.

"Jeg har haft svært ved at følge de juridiske spidsfindigheder, så jeg kunne godt lide at høre dommeren sige, at der var plads til almindelig sund fornuft: Når man kan give en advarsel til en, der har sagt op, så skal man også have muligheden for at prøve den advarsels gyldighed", sagde Erik Schmidt. 

"Vi er dér, hvor jeg gerne ville have været for tre år siden. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi var gået direkte til sagen. Og jeg synes, det er kompromitterende for Odense Kommune, at de med mange forskellige midler har forsøgt at forhale den her proces", sagde Erik Schmidt. Han glæder sig til, at næste retsmøde om sagen - der formentlig først bliver på den anden side af sommerferien - kommer til at handle om sagens substans.

Powered by Labrador CMS