Odense Kommune
9   568

Odense vil ikke bøje sig for byretten i Erik Schmidt-sag

Odense Kommune har nu besluttet at kære byrettens afgørelse i Erik Schmidt-sagen. "Helt absurd og kafkask", siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

Var Odense kommune på lovlig grund, da kommunen gav lærer Erik Schmidt en tjenstlig advarsel på grund af 'negative holdninger og synspunkter'?

Erik schmidt-sagen over tid

15. maj 2014:

Tjenstlig samtale. Dagsordenen for samtalen var Erik Schmidts angiveligt negative adfærd og negative attitude, der særligt var kommet til udtryk på et personalemøde den 7. maj 2014.

21. maj 2014:

Erik Schmidt opsiger sin stilling ved Odense Kommune.

2. juni 2014

Erik Schmidt tildeles en tjenstlig advarsel på grund af negativitet i forhold til forandringerne på Agedrup Skole. »Dette kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negative holdninger og synspunkter«, står der i advarslen.

Efteråret 2014

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening forsøger at få Odense Kommune til at udpege en forhørsleder, der kan forestå en tjenstlig undersøgelse. Kommunen vil ikke, fordi Erik Schmidt stoppede på Agedrup Skole med udgangen af sidste skoleår og derfor ikke længere er ansat af kommunen.

15. januar 2015

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening stævner Odense Kommune i et forsøg på at få kommunen til at anerkende, at advarslen er uberettiget.

Foråret 2015

Odense Kommune kommune vil have afvist søgsmålet.

26. april 2016:

Byretten i Odense afsiger i en kendelse, at Erik Schmidt kan få lov til at prøve sin sag.

Maj 2016:

Odense Kommune vil have procesbevillingsnævnet til at give kommunen lov til at lade landsretten afprøve om sagen skal afvises.

Efteråret 2016:

Landsretten forventes at tage stilling til, om advarslen til Erik Schmidt kan afprøves.

Det spørgsmål vil Erik Schmidt og hans fagforening Danmarks Lærerforening gerne have efterprøvet, og det har byretten for nylig sagt god for. Men Odense Kommune giver ikke op. Kommunen vil nu have landsretten til at afvise en efterprøvning af kommunens sagsbehandling.

Artiklen fortsætter under banneret

Først forsøgte Erik Schmidt og DLF at få en tjentslig undersøgelse af advarslen: Det blev afvist af Odense Kommune, fordi Erik Schmidt ikke længere er ansat i kommunen.

Herefter stævnede Erik Schmidt og DLF Odense for at få kommunen til at trække advarslen tilbage. Men kommunen returnerede stævningen ved at bede byretten om at afvise sagen.

Erik Schmidt vandt den 26. april i år med dommerstemmerne 2-1 i byretten retten til at få efterprøvet sin sag. Odense Kommune vil nu have landsretten til at vurdere om den kendelse var korrekt. Lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen forstår ikke, hvorfor kommunen vil gå så langt for at undgå at efterprøve lovligheden af advarslen.

"For mig er det helt uforståeligt, at man overhovedet begyndte det her. Hvorfor vil man ikke afprøve det? Er det fordi, man føler, man har en rigtig dårlig sag?  Jeg håber, at vi ligesom i byretten vil få medhold i, at sagen skal køre", siger Anders Bondo Christensen.

Han peger på, at sagen handler om et afgørende emne:

"Det er principielt vigtigt, fordi temaet om ytringsfrihed er aktuelt overalt i det danske samfund, så alle har en interesse i at få det her prøvet", siger Anders Bondo Christensen

"Jeg synes, det er beskæmmende - og jeg tænker ikke så meget på Erik som person, for jeg tror, han er kommet videre - men det er det principielle i, at en kommunalt ansat medarbejder ikke kan få en sag som Eriks afprøvet. Og jeg forstår heller ikke, at Odense Kommunes organisation KL ikke siger: Ok, lad os få sagen afprøvet, så får vi nogle retningslinjer", siger Anders Bondo Christensen.

Da byretten den 26. april ved en kendelse afgjorde, at sagen skulle have lov at blive afprøvet, var det med dommerstemmerne 2-1. Mindretallet ville have afvist sagen med begrundelsen:

"Erik Hulmose Schmidt anmodede ikke om en tjenstlig undersøgelse, inden han opsagde sin stilling, fratrådte, og overgik til pension. Der foreligger ikke oplysninger om, at han overvejer at søge anden beskæftigelse, og der foreligger således ingen konkret retlig interesse i at få prøvet, om advarslen var berettiget eller ej.

Spørgsmålet om, hvorvidt en fratrådt tjenestemand inden sin fratræden berettiget eller uberettiget er blevet meddelt en advarsel, der ingen konsekvenser fik, har heller ingen generel retlig interesse, hvorfor jeg stemmer for at tage sagsøgtes afvisningspåstand til følge", argumenterede den ene dommer.

Flertallet, der altså ønskede at få advarslen efterprøvet, lagde vægt på, at advarslen netop blev givet, efter at Erik Schmidt havde sagt op:

"Erik Hulmose Schmidt opsagde den 21. maj 2014 sin tjenestemandsstilling med udgangen af juli 2014 for at gå på pension. Den advarsel, Erik Hulmose Schmidt blev tildelt den 2. juni 2014, var begrundet i, at han efter Odense Kommunes opfattelse havde udvist en uacceptabel negativ adfærd og herved havde begået en tjenstlig forseelse. Advarslen angår således Erik Hulmose Schmidts person. Han er, uanset at han har opsagt sin stilling for at gå på pension, ikke afskåret fra påny at søge ansættelse, herunder ved Odense Kommune, og det kan ikke udelukkes, at advarslen kan få betydning for hans muligheder for fremover at opnå beskæftigelse, hvis han måtte ønske det. Erik Hulmose Schmidt har derfor en relevant interesse i at få prøvet, om han har udvist en adfærd, der kan berettige en disciplinær straf i form af en advarsel.

Når dette sammenholdes med, at Odense Kommune fortsatte den disciplinære sag og tildelte Erik Hulmose Schmidt advarslen, selvom han i mellemtiden havde opsagt sin stilling og var bevilget afsked med egenpension, har Erik Hulmose Schmidt, efter at kommunen har afslået at iværksætte et tjenstligt forhør, en retlig interesse i at få lovligheden af advarslen prøvet ved domstolene. At Erik Hulmose Schmidt havde opsagt sin stilling og var fratrådt, da han fremsatte anmodning om, at der skulle iværksættes en tjenstlig undersøgelse, kan under disse omstændigheder ikke føre til et andet resultat", skriver de som begrundelse for at stemme for, at afprøve advarslen.

Kafkask

Anders Bondo er uforstående over for, at Odense Kommune på den ene side vil have mulighed for at give advarsler efter medarbejderen har sagt op. Og på den anden side ikke vil have efterprøvet advarslen, fordi medarbejderen ikke længere er ansat i kommunen.

"Det er der, hvor det bliver helt absurd. Man synes en medarbejder der er på vej ud, skal have en advarsel med på vejen, og så må han ikke få den prøvet, fordi han har sagt op. Det er kafkask", siger Anders Bondo Christensen.

Nina Korch Hult, der er forhandlingschef i Odense Kommune, oplyser per mail:

"Der er tale om en personalesag og en verserende retssag, hvorfor Odense Kommune ikke kan kommentere nærmere herpå".

Odense Kommune har ansøgt procesbevilingsnævnet om tilladelse til at kære - og dermed afprøve - Retten i Odenses kendelse. Eftersom byrettens afgørelse var splittet, er det forventeligt, at procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen kæres.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ