Johnny Pedersen stod frem i fagbladet Folkeskolen og fortalte, hvordan uretmæssige anklager har ødelagt hans liv. Nu ændrer Greve Kommune retningslinjer, så det bliver tydeligere, hvordan anklager mod medarbejdere skal håndteres.
Johnny Pedersen stod frem i fagbladet Folkeskolen og fortalte, hvordan uretmæssige anklager har ødelagt hans liv. Nu ændrer Greve Kommune retningslinjer, så det bliver tydeligere, hvordan anklager mod medarbejdere skal håndteres.

Greve: Ansatte får større tryghed ved anklager om overgreb

Sagen om en uberettiget bortvisning af en lærer har fået Greve Kommune til sætte fokus på, hvordan man håndterer anklager mod ansatte for vold og overgreb mod ansatte. Lærerformand kalder den nye vejledning en landvinding.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I efteråret 2017 blev lærer Johnny Pedersen bortvist fra Damagerskolen i Greve, fordi flere piger havde anklaget ham for grænseoverskridende adfærd i klassen. Politiet afviste sagen, og en voldgift afgjorde, at Greves Kommunes fyring og bortvisning af Johnny Pedersen var uberettiget. I dag har Johnny Pedersen fået anerkendt et tab af arbejdsevne på 85 procent som følge af sagen. Selv tror han, at en vejledning i kommunen kunne have hindret den panikreaktion fra kommune og skoleledelse, som på et øjeblik slog hans liv ud af kurs.

"Det tror jeg helt bestemt. Almindelige retsprincipper siger, at man er uskyldig til det modsatte bevist. Men jeg blev bortvist med det samme, og inden politiet havde afhørt nogen. Hvis de havde haft en vejledning, så havde jeg ikke fået den behandling. Det er derfor, jeg er stået frem, for at der ikke er andre, der skal ende lige som mig", siger Johnny Pedersen.

»Jeg kommer aldrig til at arbejde med børn igen« 

Synliggørelse af medarbejdernes tarv

Johnny Pedersens kolleger har været meget påvirket af sagen og har efterlyst, at Greve fik tydelige retningslinjer for, hvordan man tager sig af ansatte, når der opstår anklager i kommunen.

Formand for Greve Lærerforening Tina Beck-Nilsson har siden 2017 kæmpet for, at der kom sådanne retningslinjer i Greve. Mandag nikkede økonomiudvalget i Greve endelig til vejledningen, som alene har fokus på håndtering af personalesager. Vejledningen er blevet til i et samarbejde med HovedMED, som er kommunens samarbejdsudvalg.

"Det er en landvinding, at man også prøver at se det fra medarbejdernes perspektiv og ikke bare fra borgernes perspektiv. Det er en direkte udløber af sagen om Johnny Pedersen. Det er en erkendelse fra kommunens side af, at man kunne have gjort noget anderledes", siger Tina Beck-Nilsson. 

Hun fortæller, at den nye vejledning især betyder noget for de medlemmer af Greve Lærerforening, som har været tæt på episoder, hvor kolleger eller en selv er blevet anklaget.

"Vejledningen tager primært medarbejderens perspektiv. Hvad skal man hjælpe medarbejdere med, hvis de bliver beskyldt for noget. Den gamle kredsede om forældre og elever og alle andre end medarbejdere. Reglerne er ikke ændret, men paragrafferne er blevet menneskeliggjort, og på den måde er medarbejderne bedre stillet, hvis de pludselig står i en presset situation".  

Hun ærgrer sig over, at det har taget meget lang tid at få den nye vejledning gennem det kommunale system.

"Noget af det hænger sammen med, at vi har misforstået hinanden. Der har været lidt modstand mod det i ledelsessystemet, fordi de mener, at juraen jo beskytter medarbejderne", siger Tina Beck-Nilsson. "Men når situationerne opstår, har vi oplevet, at man ikke overholdt alle reglerne - til ugunst for medarbejdere. Man fik taget en måske lidt hurtig beslutning i sagen mod Johnny, så det endte med en bortvisning istedet for en hjemsendelse, mens man undersøgte sagen. Vejledningen forhindrer ikke, at man bortviser eller afskediger medarbejdere, men retningslinjerne skulle gerne føre til, at det bliver gjort ordentligt".

Viceborgmester i Greve vil have retningslinjer for håndtering af anklager mod medarbejdere

Kommunaldirektør: Godt at få taget snakken om anklager

Kommunaldirektør i Greve Claus Thykjær er enig i, at formålet med den nye vejledning er at skabe gennemsigtighed og sikre, at alle ansatte i Greve Kommune kender rammerne for håndteringen af sager, hvor der opstår mistanke om, at en ansat i kommunen har begået overgreb mod et barn eller en ung.

"Der var et ønske fra medarbejdersiden om en vejledning. Man henviste til Odense og København, hvor man havde retningslinjer, der særligt imødekom dem, som blev uretmæssigt anklaget. Det var vi inde og læse op på, og vi har valgt at gøre det samme. Altså tydeliggøre de generelle regler", siger Claus Thykjær.

Den nye vejledning er både rettet mod den medarbejder, som mistanken er rettet mod samt mod lederen og kollegerne. Samtidig er der et forløb, hvor myndighederne også tager sig af barnet/den unge.

Claus Thykjær understreger, at der personalejuridisk ikke er ændret noget, men at det har været godt at få snakket igennem, hvordan man håndterer anklager.

"Det som er det ulykkelige i sådanne situationer er, at man ikke kan gøre og sige ret meget. Når man anklager en person for noget, så er det meget begrænset, hvad man kan sige til kolleger og den anklagede. Nu er det blevet tydeligere, at man i situationer, hvor den anklagede går med til at dele oplysninger, kan gå ret langt", siger Claus Thykjær.

Efter Johnny Pedersen-sagen: Greve-politikere vil give medarbejdere større tryghed 

Powered by Labrador CMS