"Lærerne er ansat i kommunen med tjeneste i centerafdelingen på Tåsingeskolen. Alligevel vil kommunen ikke vente på, at de andre skoler gør deres behov for nye lærere op i april eller maj", siger Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds.

Svendborg fyrer igen speciallærere uden at tilbyde dem forflyttelse

For andet år i træk fyrer Svendborg Kommune lærere fra en takstfinansieret specialskole uden at tilbyde dem et andet job. DLF mener, at man burde have ventet, til man ser, hvad der bliver af ledige job på andre skoler, men kommunen skal udvise økonomisk ansvarlighed, siger børne- og ungedirektøren.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tåsingeskolens centerafdeling underviser elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD eller tale-sproglige vanskeligheder. Til næste år går elevtallet ned, og det har fået Svendborg Kommune til at varsle fire lærere, fire pædagoger og en afdelingsleder afskediget.

Det er Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, ikke tilfreds med.

"Lærerne er ansat i kommunen med tjeneste i centerafdelingen på Tåsingeskolen. Alligevel vil kommunen ikke vente på, at de andre skoler gør deres behov for nye lærere op i april eller maj. Kommunen siger, at det ikke er sandsynligt, at der kommer til at mangle lærere, men vi har meget fravær på grund af kompetenceudvikling, og da vi gjorde det op i sidste måned, var der ansat 19 ikke-læreruddannede i lærerstillinger", siger kredsformanden.

Kommunens skoleledere bør stå sammen

Lene Clemmensen er med på, at centerafdelingen ikke opnår den nødvendige besparelse, hvis skolelederen beholder de overflødige lærere, og det så viser sig, at ikke alle får job på en anden skole.

"Skolechefen kan opfordre de andre skoleledere til at gøre en ekstra indsats, så man beholder lærerne og deres kompetencer i kommunen. Vi ved, at der bliver lærermangel til sommer, så skolevæsenet og ledergruppen bør stå sammen. Det er også et politisk ansvar at fastholde kommunens medarbejdere", siger Lone Clemmensen.

Hun har været til møde om sagen med skolechefen, HR-chefen og skolelederne, men det var forgæves.

"Personalepolitikken siger, at en leder med overskydende medarbejdere skal se, om der er plads til dem andre steder. Det gør man ved at sende en mail rundt, og hvis der ikke kommer positiv respons, synes man, at man har gjort, hvad man skal. Det er for ringe. Man har helt tydeligt besluttet, at man ikke vil vente på, at der bliver ledige stillinger", siger Lone Clemmensen.

Kommunen skal være tro mod økonomien

Kommunen er nødt til at reagere, så snart man ved, at en takstfinansieret skole står med for mange lærere, forklarer børne- og ungedirektør Jan Præstholm.

"Vi er forpligtet til at handle med rettidig omhu, for ellers ville vi være nødt til at skrue taksterne op og dermed belaste de kommuner, der køber pladser på centerafdelingen. Jeg kan godt forstå, at man som lærer kan blive overrasket over, at vi håndterer det på den måde, men vi skal være tro mod økonomien", siger han.

Det er dog ikke sikkert, at lærerne ender med at blive fyret.

"Vi kan ikke tage for givet, at der bliver ledige job, men det er klart, at vi under varslingen undersøger, om der kunne være andre stillinger, lærerne matcher på", siger Jan Præstholm.

I dag er en lærer ikke bare en lærer

Lone Clemmensen hæfter sig ved ordet matcher.

"Når andre lærere skal forflyttes, er skolerne forpligtet til at få det til at gå op, mens lærerne fra centerafdelingen kun kan få ansættelse, hvis der er et match mellem lærer og job", siger kredsformanden.

I dag er en lærer ikke bare en lærer, svarer Jan Præstholm.

"Det ligger i skolereformen, at læreren skal have de nødvendige kompetencer til opgaven, hvor det tidligere var forholdsvis let at flytte lærere rundt", siger børne- og ungedirektøren.

Fyringer i 2014 kostede kommunen flere måneders løn

Sidste år blev fem lærere fra specialskolen Byhaveskolen varslet afskediget uden at få tilbudt forflyttelse til andre skoler. I dag har ingen af dem job i Svendborg Kommune.

Kommunen begik imidlertid en fejl og indgik et forlig med DLF om, at fire af lærerne fik to måneders ekstra løn og den femte tre måneders løn.

"Hvis man havde ventet halvanden-to måneder med at varsle dem afskediget, havde kommunen sparet de penge. Der opstod ledige stillinger, så kommunen kunne have overført lærernes specialkompetencer til folkeskolerne, hvor der er brug for dem. I stedet er de røget til andre kommuner og andre skoleformer", siger Lone Clemmensen.

Almenskolerne har i forvejen stærke kompetencer

Det ville være smart, hvis man kunne bruge lærernes kompetencer, erkender Jan Præstholm. Men lige nu ville de skubbe andre lærere ud, hvis kommunen overførte dem til andre skoler.

"At elevtallet falder på Tåsingeskolens centerafdeling er udtryk for, at afdelingen er dygtige til at få inkluderet børnene. Men speciallærerne skal ikke nødvendigvis følge med ud, for skolerne har i forvejen stærke kompetencer inden for inklusion", siger Jan Præstholm.

De varslede afskedigelser er grebet anderledes an end sidste år, understreger han.

"Jeg kan ikke gå i detaljer, men vi vælger logisk nok ikke at varsle lærere afskediget på en måde, som kostede kommunen et forlig sidste år. Men DLF er vist ikke enig. I hvert fald har DLF bedt om en forhandling", siger Jan Præstholm.