Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, undrer sig over, at Tåsingeskolen søger lærere få måneder efter at have fyret fire lærere i skolens centerafdeling.

Få måneder efter fire fyringer søger skole med centerafdeling nye lærere

I marts fyrede Tåsingeskolen fire lærere i sin centerafdeling, uden at de fik tilbudt et andet job i Svendborg Kommune. Nu søger selvsamme skole tre lærere, hvoraf en netop skal undervise i centerafdelingen. Det falder kredsformand Lone Clemmesen for brystet, men skolelederen afviser kritikken.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For andet år i træk fyrede Svendborg Kommune lærere fra en takstfinansieret skole uden at tilbyde dem et andet job, da fire lærere blev varslet afskediget fra Tåsingeskolens centerafdeling i marts. Afdelingen underviser elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD eller tale-sproglige vanskeligheder.

Afskedigede lærere skal søge på lige fod med andre

Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, mente, at kommunen burde have ventet, fordi der erfaringsmæssigt opstår ledige stillinger frem mod sommerferien, og det er nøjagtig, hvad der er sket.

Svendborg fyrer igen speciallærere uden at tilbyde dem forflyttelse

"Lige nu er der 14-16 ledige lærerjob i kommunen. Tåsingeskolen søger tre lærere, hvoraf den ene skal undervise i Centerafdelingen. Da skolen fyrede fire lærere i marts, sagde vi til kommunen, at det var uhensigtsmæssigt, for vi ser hvert år, at der komme til at mangle lærere. Det er nøjagtig det samme nu. Det er urimeligt at sende lærere ud i en fyringsrunde, som har store menneskelige omkostninger", siger Lone Clemmensen.

To af de fire lærere har fået arbejde andre steder. Den tredje har et vikariat på Tåsingeskolen, mens den fjerde stadig er på udkig efter nyt job. Det undrer Lone Clemmensen, at skolen ikke genansætter de to lærere.

"Selv om de er ansat på skolen i deres opsigelsesperiode, skal de søge på lige fod med alle andre. Bare fordi kommunen ikke turde beholde dem", siger kredsformanden.

Centerafdelingen søger en lærer til fysik

Den ledige stilling i centerafdelingen skyldes, at en lærer har sagt op, siden fyringerne blev varslet, fortæller skoleleder Kasper Føns.

"Vi søger en lærer, som kan underviser i matematik og fysik, og det kan ingen af de opsagte lærere. Vi kan ikke sætte en dansklærer til at undervise i et fag som fysik. Vi har elever fra 7. til 10. klasse, så det drejer sig om mange timer. Vi ønsker at tilbyde eleverne linjefagsuddannede lærere, og i fysik er der også sikkerheden at tænke på. Det er den enkle årsag til, at vi søger en ny lærer".

Fem lærere fyret fra specialskole uden at blive tilbudt forflyttelse

De to lærere, der stadig mangler et fast job, matcher heller ikke fagkombinationerne i de to ledige stillinger i skolens almendel.

"En lærer kan ikke bare overføres. Jeg skal sørge for, at lærernes kompetencer passer til de fag, de skal undervise i. Men jeg er glad for, at tre af de fire lærere har fået andet job", siger Kasper Føns.

Kommunen kunne have udskudt afskedigelserne

I marts sagde børne- og ungedirektør Jan Præstholm til folkeskolen,dk, at kommunen var nødt til at afskedige de fire lærere, fordi elevtallet på den takstfinansierede centerafdeling falder efter sommerferien. Ellers ville kommunen være nødt til at skrue taksterne op.

Alligevel mener Lone Clemmensen fra Øhavets Lærerkreds, at kommunen kunne have udskudt afskedigelserne, indtil de øvrige skoler havde skabt sig et overblik over, hvor mange lærere de ville få brug for. Hun er dog med på, at en udskydelse ville kunne ramme centerafdelingens økonomi.

"Kommunen bør have en central pulje, som kan betale de par måneders ekstra løn, hvis det viser sig, at der ikke er job til lærerne på andre skoler. Så skal medarbejderne på takstfinansierede skoler ikke risikere at blive afskediget hvert eneste år, selv om det slet ikke er nødvendigt", siger Lone Clemmesen.

Udfald har store økonomiske konsekvenser

I alt falder elevtallet med 16, så der til august går 85 elever i Tåsingeskolens centerafdeling. Faldet skyldes en kombination af, at skolen får lidt færre nye elever ind end tidligere, at en stor årgang går ud, og at flere elever sluses ud i almenmiljøet.

"Det er vi stolte af, men det koster nogle mennesker jobbet. Udfaldet er ikke så stort, når elevtallet svinger i almenskolen, men når en elev koster 300-400.000 kroner om året, får en nedgang i elevtallet store økonomiske konsekvenser", siger Kasper Føns.

Ud over de fire lærere blev også fire pædagoger og en afdelingsleder afskediget fra centerafdelingen.