Ombudsmanden skal se på forflyttelsessag

Danmarks Lærerforening har sendt Karen Thestrup Clausens forflyttelsessag til Folketingets ombudsmand. Det virker, som om ledelsen ønsker at straffe læreren og knægte hendes ytringsfrihed, siger advokatfuldmægtig Camilla Bengtson fra DLF.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Vi har foreslået mægling eller coaching mellem skoleledelsen og læreren, men det er blevet afvist. Alle forsøg på at bedre eventuelle samarbejdsproblemer er blevet afvist, og i stedet er læreren blevet forflyttet efter 19 år på samme skole. For mig minder det om en straf. At man ønsker at straffe hende«.

Lærer og byrådsmedlem forflyttet uden varsel 

Sådan ser advokatfuldmægtig Camilla Bengtson i Danmarks Lærerforening (DLF) på Karen Thestrup Clausens sag. DLF har derfor sendt en klage over Holbæk Kommunes forflyttelse af læreren til Folketingets ombudsmand. I klagen beder Lærerforeningen ombudsmanden om at tage stilling til:

1) om Holbæk Kommunes afgørelse lever op til de forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet?

2) om Holbæk Kommune har tilsidesat notatpligten i offentlighedsloven?

3) om Holbæk Kommune ved forflyttelsen har krænket Karen Thestrup Clausens ytringsfrihed som kommunalpolitiker?

Camilla Bengtson forklarer, at en forflyttelse fra én skole til en anden er en indgribende handling - og en forvaltningsretlig afgørelse. Derfor skal en forflyttelse være sagligt begrundet, og det skal være en beslutning, der er proportional med årsagen til forflyttelsen.

»Det er her, kæden hopper af. Det er svært at sige, at forflyttelsen af Karen Thestrup Clausen er saglig eller proportional, når der intet ligger i Karens personalemappe om samarbejdsproblemer før kommunens beslutning om forflyttelse. Samtidig er det uhørt, at vi ikke har kunnet få lov til at tale med skoleleder og afdelingsleder. Det er dem, der mener, at de har samarbejdsproblemer med Karen, men de deltager ikke i den tjenstlige samtale, og de har heller ikke deltaget i de øvrige møder, vi har haft med kommunen. Kun skolechefen og en HR-konsulent har deltaget i samtalerne. Det har jeg aldrig oplevet før«, siger Camilla Bengtson.

»I min optik er forflyttelsen af Karen Thestrup Clausen ikke en proportional afgørelse, og derfor har jeg sendt sagen til ombudsmanden«, siger hun.

Knægtelse af ytringsfriheden

DLF har bedt om aktindsigt i Karen Thestrup Clausens personalemappe, men da der ikke ligger nogle akter om samarbejdsproblemer, har Camilla Bengtson intet modtaget.

»Vi har været til tre forhandlingsmøder med skolechefen i Holbæk Kommune, og først efter det tredje møde modtager næstformanden i Holbæk Lærerkreds nogle interne notater fra skoleledelsen. De bliver ikke sendt til mig, men til kredsen«, undrer Camilla Bengtson sig.

»Jeg har spurgt HR-afdelingen i Holbæk Kommune, hvor de notater har været opbevaret, og har nu endelig fået svar om, at de har ligget på skolelederens personlige drev. Det er bekymrende, at de ikke har været i personalemappen. Efter persondataforordningen skal den slags oplysninger være opbevaret korrekt og ikke bare ligge et tilfældigt sted«, siger advokatfuldmægtigen.

Camilla Bengtson mener, at sagen også handler om knægtelse af ytringsfriheden, og det er yderligere en grund til, at den skal til ombudsmanden.

»Forflyttelsen sker tidsmæssigt samtidig med, at et projektudvalg i kommunalbestyrelsen har udarbejdet en rapport om skolestrukturen. Karen Thestrup Clausen er en del af det projektudvalg, og der er tale om en rapport, der får ledelsesmæssige konsekvenser. Så det er meget nærliggende at tro, at der er en sammenhæng mellem rapporten og forflyttelsen«.

I DLF's klage til ombudsmanden står, at det udvalg, Karen Thestrup Clausen har deltaget i, har udarbejdet en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som handler om at flytte en del af ledelsen fra områdeledere til daglige ledere på de enkelte skoler. Og at udvalget peger på, at man skal arbejde på at gøre gode ledere bedre, og at ledere, der ikke er egnede til at være ledere, ikke skal bedrive ledelse. Anbefalingerne fra udvalget blev fremlagt i kommunalbestyrelsen, samtidig med at Karen Thestrup Clausen fik indkaldelsen til den tjenstlige samtale.