LO og FTF kan meget vel være på vej til at blive lagt sammen. "Hvis vi ikke sørger for, at der er en finansiering af velfærdssamfundet, så har vi ikke en god folkeskole, gode daginstitutioner og de børn vi har ansvaret for i dagligdagen får ikke de optimale betingelser. Jeg håber og tror, at vi med en stor og stærk hovedorganisation kan være med til at sætte en dagsorden på de områder", siger DLF-formand Anders Bondo Christensen.

Skæbnens time for superfusion: Skal halvanden million lønmodtagere samles under ét tag?

På fredag mødes ledelserne i LO og FTF for at tage endnu et afgørende skridt i retning af en fusion. "Fagbevægelsen skal være en stemme i vores demokrati", siger DLF-formand Anders Bondo Christensen, som bakker fusionen op.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Man begynder efterhånden at kunne ane en ny supertanker på det danske arbejdsmarked.

Efter mere end to års arbejde er Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF, nemlig ved at nå til vejs ende i diskussionen om, hvorvidt de to organisationer skal fusionere og blive til en ny hovedorganisation. I så fald vil den nye hovedorganisation repræsentere cirka 1,5 million lønmodtagere.

Siden LO og FTF i efteråret 2015 besluttede at igangsætte en fusionsproces, har en politisk styregruppe, der blandt andet tæller Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen, haft ansvaret for at udarbejde forslag til politisk grundlag, vedtægter og økonomi for den nye hovedorganisation. Det arbejde er nu færdigt, og på fredag skal LO's hovedbestyrelse og FTF's forretningsudvalg tage stilling til, om de vil indkalde til ekstraordinære kongresser for at gennemføre fusionen.

FTF og LO et skridt tættere på fusion 

Siden han i 2002 blev valgt til formand for Danmarks Lærerforening, der er en del af FTF, har Anders Bondo Christensen været en varm fortaler for en fusion af de to lønmodtagerorganisationer. Derfor anbefaler han også et klart ja til sammenlægningen.

"Fællesskabet er en af fagbevægelsens styrker", siger han og peger blandt andet på de aktuelle overenskomstforhandlinger, hvor de øvrige fagforeninger på det offentlige område har stået sammen om lærernes krav om reelle forhandlinger om arbejdstiden.

Fagbevægelsens topforhandlere: Musketer-eden om arbejdstid står ved magt 

"Vi skal være der, hvor indflydelsen er. Det er ikke sikkert at man altid får sin vilje, men hvis man ikke er med, så er det bare nogen andre, der bestemmer. Danmarks Lærerforening har meget større indflydelse i FTF, hvor vi er den største organisation, men hvad er der ved at være med i en organisation, som ikke har nogen indflydelse?", spørger Anders Bondo retorisk.

Mener du ikke, at FTF har nogen indflydelse som det er i dag?

"Nej, ikke ret meget. Man skal være totalt blind for ikke at anerkende, at det er LO, der er den hovedorganisation, der har indflydelse", lyder svaret fra lærerformanden.

Et skævt demokrati

Ifølge Anders Bondo vil en fusion af de to hovedorganisationer ikke være noget, lærerne kommer til at mærke i dagligdagen:

"Jeg tror ikke, der er så mange lærere, der er optaget af, om hovedorganisationen hedder det ene eller det andet. Men hvis vi ikke sørger for, at der er en finansiering af velfærdssamfundet, så har vi ikke en god folkeskole, gode daginstitutioner og de børn vi har ansvaret for i dagligdagen får ikke de optimale betingelser. Jeg håber og tror, at vi med en stor og stærk hovedorganisation kan være med til at sætte en dagsorden på de områder", siger han.

DLF takker fagforeninger og støtter FTF-LO-fusion 

Lærerformanden mener, at en ny hovedorganisation vil kunne være en mere markant stemme i den offentlige debat end LO og FTF er i dag:

"Vi skylder medlemmerne af fagbevægelsen at vi bliver i stand til i langt højere grad at sætte en dagsorden for samfundsudfordringerne. Før os har fagbevægelsen gjort en kæmpe indsats for at vi har nået det velfærdssamfund og uddannelsesniveau, vi har i dag. Fagbevægelsen skal være en stemme i vores demokrati. Hvis ikke vi er det, så bliver demokratiet skævt", siger han og uddyber:

"Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening har en markant stemme i debatten, og dér skal vi være lønmodtagernes stemme. Det kræver at vi slår kræfterne sammen. Hvis vi skal kunne levere tilsvarende kvalificerede analyser, så er det fuldstændig tåbeligt, at både LO og FTF har en analyseafdeling. Vi skal slå kræfterne sammen".

De små og de store er skeptiske

Selvom ledelserne i både LO og FTF er stærke tilhængere af superfusionen er der alligevel krusninger i overfladen. Flere lønmodtagerorganisationer har nemlig offentligt meldt ud, at de ikke vil støtte fusionen.

"Til skeptikerne spørger jeg: Hvordan synes I selv det går i øjeblikket? Hvilken indflydelse synes I fagbevægelsen har? Er det os der sætter dagsordenen for dagpengereformen eller for at få gjort op med uligheden i det danske samfund? Jeg synes ærlig talt ikke der er noget at skrive de store overskrifter om", siger Anders Bondo.

Delegeret vil bremse fusion mellem LO og FTF op 

En række fagforbund har i et brev til FTF's ledelse udtrykt deres modstand imod fusionen. Det gælder blandt andet Finansforbundet, der med 40.000 medlemmer er i den tunge ende af forbund under FTF. FTF har i alt 69 medlemsforbund, hvoraf 42 har under 1.000 medlemmer, og det er især blandt de forbund, at der er frygt for at blive klemt og glemt i en ny superorganisation. Blandt de største forbund i FTF er der bred enighed om, at man gerne vil lægges sammen med LO. De tre største -Danmarks Lærerforening (58.000 medlemmer), Dansk Sygeplejeråd (56.000 medlemmer) og BUPL (51.000 medlemmer) bakker alle tre op om fusionsplanerne. Dertil kommer blandt andet Dansk Socialrådgiverforening og Politiforbundet, begge med omkring 12.000 medlemmer, der også støtter en fusion.

Udover Finansforbundet er Prosa, Forsikringsforbundet, Konstruktørforeningen og Farmakonomforeningen, med til sammen 67.000 medlemmer, imod fusionen.

Anders Bondo er dog ganske fortrøstningsfuld forud for mødet i FTF's forretningsudvalg på fredag:

"Man skal aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt, men for fagbevægelsens og det danske samfunds skyld, så håber jeg at vi forstår, at det er nu vi skal gøre det her", siger han.

DLF: Faglig fusion et klart plus for lærerne 

I LO-familien har fusionsplanerne skabt en del mere furore. Det er særligt Blik- og Rørarbejderforbundet (10.000 medlemmer) og Dansk El-forbund (29.000 medlemmer) der har ytret sig kritisk. Men også 3F, der med sine 238.000 medlemmer er landets største fagforening, er skeptisk ved idéen om en ny superorganisation.

Ifølge avisen.dk vil 3F-formand Per Christensen afvente det endelige beslutningsgrundlag, før han vil gøre sin stilling endeligt op. Han har tidligere været en arg modstander af fusionen, og i 2014 udtalte han til Ugebrevet A4, at "3F siger nej til en egentlig fusion og ja til et langt tættere samarbejde mellem LO og FTF".

Også Dansk Metal (75.000 medlemmer) er i tvivl om, hvorvidt de vil støtte fusionen eller ej, mens både HK (187.000 medlemmer) og FOA (157.000 medlemmer) er varme tilhængere af sammenlægningen. Blandt de øvrige forbund har Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet NNF og Hærens Konstabel- og Korporalforening, der til sammen har små 23.000 medlemmer, meldt ud, af de støtter fusionen, mens Malerforbundet (11.000 medlemmer) er imod.

Ifølge LO's love skal to ud af tre delegerede på kongressen støtte et forslag om sammenlægning, før forslaget kan vedtages. Kort sagt betyder det, at 3F står med de afgørende stemmer, og dermed kan sende fusionsplanerne i graven eller levere de sidste stemmer til at få flertallet op over to tredjedele.