Ny tillid mellem KL og DLF: Vi tror på en ny start

Anders Bondo ønskede en arbejdstidsaftale til lærerne, men han vil hellere forsøge at finde en løsning i et forhandlingsforløb end sende lærerne i konflikt. Han er overbevist om, at KL er klar til en ny start. Samme toner lyder fra KL.

Publiceret

ENIGHED OM KOMMISSIONSFORMAND

KL og Lærerforeningen er enige om, hvem der skal stå i spidsenfor den undersøgelseskommission, som skal undersøge lærernesarbejdsvilkår og komme med anbefalinger til en nyarbejdstidsaftale. Men vedkommende er endnu ikke blevet spurgt, ogderfor ville Anders Bondo i dag ikke afsløre navnet.

"Undersøgelseskommissionen forestår analyser og afdækning afudfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne påunderviserområdet", hedder det i dagens aftale. 

"Kommissionsformanden skal på baggrund af nedenståendeafdækninger fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med detformål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtteet godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslagtil løsninger, der indgår i de efterfølgendearbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik påat indgå en arbejdstidsaftale senest vedoverenskomstforhandlingerne i 2021"

  • En afdækning af, hvordan lærere/undervisere, ledere,forvaltninger og lokale kredse/lokale repræsentanter oplever, at deeksisterende regler understøtter eller udfordrer mulighederne forat skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et godtarbejdsmiljø, anerkendelse, retfærdighed og en stærk professionelkapital.
  • En afdækning af, hvordan arbejdstidsregler kan understøttelærerens mulighed for at kvalificere undervisningen såvelindividuelt som i teams, herunder selvstyrende teams.
  • En kortlægning af et bredt spektrum af lokale beslutninger omregulering af undervisernes arbejdstid, herunder anvendelse aframmeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler. 
  • En kortlægning af, hvordan lærere/undervisere og ledereoplever, at de lokale beslutninger om regulering af undervisernesarbejdstid, herunder anvendelse af rammeaftalen om decentralearbejdstidsaftaler, understøtter størst mulig kvalitet iundervisningen, et godt arbejdsmiljø og en stærk professionelkapital.
  • En afdækning af, hvordan arbejdstidsregler skabergennemskuelighed for læreren ved at tydeliggøre sammenhængen mellemde opgaver læreren skal løse og den arbejdstid læreren har tilrådighed, og som understøtter ledelsesopgaven. 
  • En afdækning af, hvordan arbejdstidsregler kan understøttefaglig og pædagogisk ledelse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Fra KL's side skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi vil det her 100 procent. Det skal være en reel ny start på et langt bedre samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening", lover den nytiltrådte KL-formand Jacob Bundsgaard.

Efter fem års dødvande og fem måneders tovtrækkeri med KL om lærernes arbejdstid, forstår Anders Bondo godt, hvis mange lærere er skuffede over, at der ikke kom en ny arbejdstidsaftale. Selv ville han også allerhelst have haft en reel aftale, men når alternativet var en konflikt, som kunne være ødelæggende for skolen, så ser han meget bedre muligheder i en ny start på samarbejdet med KL.

Lærernes krav om arbejdstid handler om mere end en kvartalsnorm 

Og som altid efter en overenskomstforhandling vil han nu rejse rundt i landet, møde tillidsrepræsentanterne og forklare dem, hvorfor han mener, storebededagsforliget er værd at stemme ja til. Da han i eftermiddag præsenterede aftalen om en arbejdstidskommission for pressen, bad folkeskolen.dk ham give tre grunde til, at lærerne skal stemme ja:

"For det første fordi jeg tror på, at det her faktisk kan være en ny start, hvor vi begynder et helt nyt samarbejdsspor", svarede Anders Bondo. "For det andet, fordi der ikke er nogen perspektiver i en ny konflikt".

"Og så, fordi jeg faktisk tror på, vi kan få et grundlag for at få lavet en god arbejdstidsaftale. Vi har jo ikke lagt skjul på, når vi har ønsket en kvartalsnorm, er det ikke, fordi det er vores ideelle løsning - det var fordi KL ønskede, at lærerne skulle 'normaliseres', og så måtte vi prøve af den vej. Men nu tror jeg på, vi kan få en god aftale".

Ny lærerarbejdstid først på plads senest 2021 

Ikke nogen hensigtserklæring

Men i 2015 fik lærerne et arbejdstidsbilag til overenskomsten, som mange mener ikke har betydet ret meget. Hvorfor skal lærerne så have tillid til en ny hensigtserklæring?

"Fordi det her ikke er en hensigtserklæring, det her er langt mere forpligtende", understreger Anders Bondo og tilføjer, at det for ham har været rigtig interessant, at da først DLF smed ideen om en undersøgelseskommission på bordet, så gik KL ind i dialogen med konstruktive tilbagemeldinger og kvalificerede papiret frem for at bede DLF om at droppe det ene element efter det andet.

"Så det giver selvfølgelig en stor tro på det her", siger Anders Bondo og fremhæver også, at KL i forløbet har fået en ny formand, Jacob Bundsgaard, der som tidligere rådmand på skoleområdet i Aarhus havde et godt samarbejde med den lokale lærerforening.

"Og så som sagt alternativet kan vi ikke bruge til noget", siger Anders Bondo og tilføjer: "Der er langt mere perspektiv i det her end i en ny konflikt, hvor Folketinget genbekræfter lov 409, og Lærerforeningen og KL får genbekræftet den konfliktsituation, vi har befundet os i de seneste fem år", understreger Anders Bondo, som peger på, at Finansministeriet i alt for høj grad har haft styringen over folkeskolen i de senere år.

"Hvis KL og DLF ikke kan blive enige, så er der nogle andre, der tager over", siger han og håber, at lærerne ligesom ham selv kan se mere perspektiv i en fælles undersøgelseskommission, der skal føre til en ny arbejdstidsaftale, end at skulle ud og stå i selvlysende veste langs vejene igen. 

Heftig Facebook-debat om lærerforlig 

I en pressemeddelelse siger hans forhandlingsmodpart Michael Ziegler:

"De mange dygtige lærere og undervisere spiller en absolut nøglerolle i arbejdet med at danne og uddanne vores børn og unge. Derfor har det været vigtigt for os at indgå et forlig, som understøtter deres arbejde og udviklingen af folkeskolen. Aftalen er et godt fundament for en ny start", siger Michael Ziegler

En journalist spurgte på dagens pressemøde, hvordan Anders Bondo kan være så sikker på, at en ny konflikt igen vil føre til et lovindgreb til kommunernes fordel.

"Det er helt typisk ved et lovindgreb, at man forlænger de regler, der er i forvejen. Og så kunne man godt forestille sig, at der var noget opmærksomhed på, hvad der skete i 2013, og så ville man have lavet nogle små justeringer på lov 409. Men små justeringer er ikke nok - jeg har langt større ambitioner i forhold til en arbejdstidsaftale!".