Forskning

Samarbejdsøvelsen »Great Balls of Fire«: Alle deltagere har fået et nummer, og delt i to grupper skal de så hurtigt som muligt kaste den gule bold til hinanden. I den rigtige rækkefølge. De har tre forsøg i de mellemliggende 20 sekunder til at lægge en strategi for, hvordan de kan løse opgaven hurtigere. Øvelsen skal træne både samarbejde under tidspres, det at kunne tage ledelsen og følge andres ordrer.

Robusthed på skoleskemaet

Samarbejde, venskaber og gode valg var på programmet, da samtlige medarbejdere på Lynge Skole blev uddannet i robusthed. Efter jul skal eleverne undervises.

Publiceret

UPRIGHT I DANMARK

I den danske del af interventionsprojektet Upright deltagerLynge Skole, Langeskov Skole og Langebjergskolen i henholdsvisAllerød, Kerteminde og Fredensborg Kommuner sominterventionsskoler.

På de tre skoler får lærerne 18 timers uddannelse i teori,metoder og øvelser. Derefter underviser lærerne så eleverne på7.-8. årgang i 24 lektioner.

Yderligere deltager Sindal Skole, Frejlev Skole ogFjordlandsskolen i Hjørring, Aalborg og Frederikssund Kommuner somkontrolskoler.

Upright er et EU-forskningsprojekt, der løber fra 1. januar 2018til 31. december 2021.

KOL-LÆRER PÅ HVER SKOLE

Skal Upright for alvor lykkes med at understøtte robusthed ogtrivsel, skabe mental sundhed og forebygge psykiske lidelser hosunge, så er engagerede lærere altafgørende. Derfor arbejder Uprightogså med såkaldte Key Opinion Leaders (KOL) ude på de deltagendeskoler. Hvor en lærer på hver skole fungerer som tovholder ogildsjæl på projektet.

»Resultaterne fra det amerikanske Penn Resiliency Program viser,at hvis eleverne har en lærer, som virkelig brænder for at arbejdemed robusthed, så bliver resultaterne bedre«, fortæller Nina Tange,specialkonsulent på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse,Aarhus Universitet, og en af forskerne bag projektet.

Skolens medarbejdere masserer hinanden, for berøring og øjenkontakt gavner relationer, fortæller forskerne til den sidste undervisning.
Lærer Vibeke Henning er overordnet enig i, at skolen skal arbejde med at gøre børnene mere robuste, men ligesom flere af kollegerne mener hun, at man også bør se på de bagvedliggende årsager til de stadig flere skrøbelige unge.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerværelset på Lynge Skole er fyldt til randen, for samtlige lærere, ledere, pædagoger og sekretærer er på sidste del af deres uddannelse i Upright. Et EU-forskningsprojekt, der skal fremme robusthed og trivsel blandt 12-14-årige elever via læring af blandt andet fleksibel tænkning, konfliktløsning og selvindsigt.

I dagens undervisning skal de lære de sidste to færdigheder, relationskompetence og ansvarlig beslutningstagen.

Projektets to forskere - postdoc og ph.d. Mette Marie Ledertoug og specialkonsulent Nina Tange - begge fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet - præsenterer først lidt teori på hver færdighed, viser en lille video, og derefter prøves øvelser, historier og dilemmaer af på egen krop. Alt sammen noget, lærerne fra 7. og 8. årgang efter jul skal til at undervise deres elever i.

»Find en makker, og tal om mindst tre ting, I kan gøre for at passe på jeres venskaber. Og tre ting, I ikke skal gøre. Skriv derefter den vigtigste på en post-it, og sæt den op på døren«, forklarer Mette Marie Ledertoug.

»Vær tilgivende«, »vær ærlig«, »omsorgsfuld«, »loyal«, lyder nogle af buddene på de vigtige egenskaber i forhold til at bevare venskaber.

»Ikke bagtale«, »ikke svigte«, »lad vær med at være millimeterdemokratisk«, er nogle af buddene på, hvad man ikke skal gøre.

Forskningsprojekt vil styrke elevers evne til at klare modgang

Løbende målinger

Ligesom resten af øvelserne i dagens undervisning i at samarbejde, træffe gode beslutninger og tage ansvarlige valg findes de i en 265 sider lang Upright-manual og på den tilhørende onlineplatform, som lærerne skal bruge til at undervise ud fra. Manualen indeholder teori og øvelser og kræver altså ikke, at lærerne læser samtlige sider fra ende til anden, men er et katalog, de kan vælge fra.

Om undervisningen virker efter formålet, undersøger forskerne så løbende blandt andet via spørgeskemaer, interview og observationer i klassen. 

Lidt bekymringer

Målgruppen for Upright er 12-14-årige elever - altså 6.-8. årgang - men Lynge Skole har alligevel valgt, at alt personale deltager i undervisningen.

Ikke alle lærere i indskolingen er glade for at skulle deltage i et projekt, som er målrettet de større elever. Men for Vibeke Henning, klasselærer i 4.b og halv klasselærer i 0.c, giver det god mening.

»Det er dejligt at være med i et forskningsprojekt, hvor man lærer nyt. Og da jeg arbejder meget med børnenes ve og vel i forvejen, har jeg tænkt mig at plukke fra Upright-projektet, hvor det kan passe ind«, siger hun.

Helt overordnet er hun med på tanken om at arbejde med at gøre børnene mere robuste - også i de små klasser - men hun savner et øget fokus i samfundet på, hvorfor børnene bliver mere angste og skrøbelige.

»Man kan godt blive bekymret for, om det bare er symptombehandling. Vi skal jo også kigge på de bagvedliggende årsager«, mener Vibeke Henning.

Langt flere børn er stressede og deprimerede

Lad os prøve det

Helle Vrangbæk Jensen, klasselærer og dansk­lærer i 8.a og medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, har haft samme bekymring.

»Da jeg første gang hørte om Upright i bestyrelsen, tænkte jeg: 'Skal vi så reparere på nogle systemfejl som længere skoledage, test, målinger og pres. Så børnene skal altså bare lære at kunne klare det. I stedet for at ændre vilkårene'«, fortæller hun.

»Men nu er jeg overordnet positiv. For det tager tid at ændre vilkår og systemer, og vi kan jo med det blotte øje se, at der er problemer med både trivsel, mental sundhed og sådan noget som at sige til og fra. Så i det perspektiv tænker jeg: 'Lad os for guds skyld prøve det, hvis det kan hjælpe de unge'«, fortsætter Helle Vrangbæk Jensen.

Hun er lidt bekymret for tidspresset i projektet, men glæder sig til at komme i gang.

»Jeg er spændt på at skulle undervise børnene. Jeg forventer mig meget af mindfulness, men jeg er lidt loren ved sådan noget som mental sundhed. For jeg er uddannet til stumt d og nutids-r, ikke i angst og depressioner, og jeg er bange for uforvarende at gøre mere skade end gavn«, siger Helle Vrangbæk Jensen.

Skolelederen:  Robusthed er en del  af værdigrundlaget

Nødvendigt forældrefokus

Selvom nogle af øvelserne i læreruddannelsen i Upright har været en anelse banale, og det har været frustrerende, at lærerne først fik manualen med øvelserne i slutningen af dagens undervisning, så er Anette Petersen begejstret for Upright. Hun er klasselærer i 7.b, hvor hun underviser i dansk og engelsk, og selvom hun er lidt på gyngende grund i forhold til mindfulnessdelen, er hun glad for at blive skubbet lidt til.

»Vi arbejder en del med robusthed i forvejen her på skolen, men via Upright får vi en masse nye input, og jeg håber, at mine børn bliver bedre i stand til at klare udfordringer i livet og ting som præstations- og perfekthedspres«, siger hun.

Opbakningen fra forældrene bliver dog helt afgørende, hvis projektet for alvor skal rykke, og de af forældrene, der ønsker det, uddannes sideløbende af forskerne.

»Upright har jo også fokus på forældrene, og det er rigtig godt. For så længe drengene går direkte hjem og spiller Fortnite i fem timer efter skole, får vi ikke for alvor flyttet på ting som relationskompetencer, social bevidsthed og social robusthed«, siger Anette Petersen.

Send venlige tanker

For lærerne på Lynge Skole er uddannelsen i Upright nu slut. Næste skridt er at planlægge undervisningen for børnene.

De skal nu i gang med at planlægge de 24 lektioner og beslutte, hvem der er tovholder, hvem der vil bruge tid på det, hvornår undervisningen skal ligge, og hvem der tager over, hvis nogle er syge.

De 24 lektioner skal ligge mellem 1. januar og sommerferien, og forskerne Nina Tange og Mette Marie Ledertoug deltager gerne i både teammøder og generel sparring.

Dagens undervisning slutter med mindfulness, som er et af Upright-projektets fire fokusområder. Den indtalte mindfulnessøvelse »Loving Kindness« bliver sat på.

»Tænk nu på alle dine klassekammerater. Send dem en venlig tanke. Gid vi må være lykkelige. Gid vi må være sunde. Gid vi må være i stand til at klare vanskeligheder. Gid vi må nyde livet«.

Forældrene bliver også undervist