Forskning

Samarbejdsøvelsen »Great Balls of Fire«: Alle deltagere har fået et nummer, og delt i to grupper skal de så hurtigt som muligt kaste den gule bold til hinanden. I den rigtige rækkefølge. De har tre forsøg i de mellemliggende 20 sekunder til at lægge en strategi for, hvordan de kan løse opgaven hurtigere. Øvelsen skal træne både samarbejde under tidspres, det at kunne tage ledelsen og følge andres ordrer.
Samarbejdsøvelsen »Great Balls of Fire«: Alle deltagere har fået et nummer, og delt i to grupper skal de så hurtigt som muligt kaste den gule bold til hinanden. I den rigtige rækkefølge. De har tre forsøg i de mellemliggende 20 sekunder til at lægge en strategi for, hvordan de kan løse opgaven hurtigere. Øvelsen skal træne både samarbejde under tidspres, det at kunne tage ledelsen og følge andres ordrer.

Robusthed på skoleskemaet

Samarbejde, venskaber og gode valg var på programmet, da samtlige medarbejdere på Lynge Skole blev uddannet i robusthed. Efter jul skal eleverne undervises.

Publiceret

UPRIGHT I DANMARK

I den danske del af interventionsprojektet Upright deltagerLynge Skole, Langeskov Skole og Langebjergskolen i henholdsvisAllerød, Kerteminde og Fredensborg Kommuner sominterventionsskoler.

På de tre skoler får lærerne 18 timers uddannelse i teori,metoder og øvelser. Derefter underviser lærerne så eleverne på7.-8. årgang i 24 lektioner.

Yderligere deltager Sindal Skole, Frejlev Skole ogFjordlandsskolen i Hjørring, Aalborg og Frederikssund Kommuner somkontrolskoler.

Upright er et EU-forskningsprojekt, der løber fra 1. januar 2018til 31. december 2021.

KOL-LÆRER PÅ HVER SKOLE

Skal Upright for alvor lykkes med at understøtte robusthed ogtrivsel, skabe mental sundhed og forebygge psykiske lidelser hosunge, så er engagerede lærere altafgørende. Derfor arbejder Uprightogså med såkaldte Key Opinion Leaders (KOL) ude på de deltagendeskoler. Hvor en lærer på hver skole fungerer som tovholder ogildsjæl på projektet.

»Resultaterne fra det amerikanske Penn Resiliency Program viser,at hvis eleverne har en lærer, som virkelig brænder for at arbejdemed robusthed, så bliver resultaterne bedre«, fortæller Nina Tange,specialkonsulent på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse,Aarhus Universitet, og en af forskerne bag projektet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerværelset på Lynge Skole er fyldt til randen, for samtlige lærere, ledere, pædagoger og sekretærer er på sidste del af deres uddannelse i Upright. Et EU-forskningsprojekt, der skal fremme robusthed og trivsel blandt 12-14-årige elever via læring af blandt andet fleksibel tænkning, konfliktløsning og selvindsigt.

I dagens undervisning skal de lære de sidste to færdigheder, relationskompetence og ansvarlig beslutningstagen.

Projektets to forskere - postdoc og ph.d. Mette Marie Ledertoug og specialkonsulent Nina Tange - begge fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet - præsenterer først lidt teori på hver færdighed, viser en lille video, og derefter prøves øvelser, historier og dilemmaer af på egen krop. Alt sammen noget, lærerne fra 7. og 8. årgang efter jul skal til at undervise deres elever i.

»Find en makker, og tal om mindst tre ting, I kan gøre for at passe på jeres venskaber. Og tre ting, I ikke skal gøre. Skriv derefter den vigtigste på en post-it, og sæt den op på døren«, forklarer Mette Marie Ledertoug.

»Vær tilgivende«, »vær ærlig«, »omsorgsfuld«, »loyal«, lyder nogle af buddene på de vigtige egenskaber i forhold til at bevare venskaber.

»Ikke bagtale«, »ikke svigte«, »lad vær med at være millimeterdemokratisk«, er nogle af buddene på, hvad man ikke skal gøre.

»Men nu er jeg overordnet positiv. For det tager tid at ændre vilkår og systemer, og vi kan jo med det blotte øje se, at der er problemer med både trivsel, mental sundhed og sådan noget som at sige til og fra. Så i det perspektiv tænker jeg: 'Lad os for guds skyld prøve det, hvis det kan hjælpe de unge'«, fortsætter Helle Vrangbæk Jensen.

Hun er lidt bekymret for tidspresset i projektet, men glæder sig til at komme i gang.

»Jeg er spændt på at skulle undervise børnene. Jeg forventer mig meget af mindfulness, men jeg er lidt loren ved sådan noget som mental sundhed. For jeg er uddannet til stumt d og nutids-r, ikke i angst og depressioner, og jeg er bange for uforvarende at gøre mere skade end gavn«, siger Helle Vrangbæk Jensen.

For lærerne på Lynge Skole er uddannelsen i Upright nu slut. Næste skridt er at planlægge undervisningen for børnene.

De skal nu i gang med at planlægge de 24 lektioner og beslutte, hvem der er tovholder, hvem der vil bruge tid på det, hvornår undervisningen skal ligge, og hvem der tager over, hvis nogle er syge.

De 24 lektioner skal ligge mellem 1. januar og sommerferien, og forskerne Nina Tange og Mette Marie Ledertoug deltager gerne i både teammøder og generel sparring.

Dagens undervisning slutter med mindfulness, som er et af Upright-projektets fire fokusområder. Den indtalte mindfulnessøvelse »Loving Kindness« bliver sat på.

»Tænk nu på alle dine klassekammerater. Send dem en venlig tanke. Gid vi må være lykkelige. Gid vi må være sunde. Gid vi må være i stand til at klare vanskeligheder. Gid vi må nyde livet«.

Powered by Labrador CMS