"Faglige løft som læsekurser, lejrskoler, ekskursioner, internationalt samarbejde, et bemandet skolebibliotek bliver en saga blott, konstaterer fra Guldborgsunds skoleledere.

850 undervisningstimer om året per lærer på Falster

Skolerne i Guldborgsund Kommune på Lolland-Falster mister i år 37 fuldtidsstillinger som led i besparelser. Det betyder, at de resterende lærere skal undervise mere - cirka 850 timer om året per lærer. Situationen er uholdbar, advarer både skolebestyrelser, skoleledere og lærerkredsen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"I har simpelthen sat gang i en stille og rolig nedslagtning af folkeskolerne, og det er også derfor, at I nu får en fælles henvendelse på vegne af alle skolebestyrelsers formænd i Guldborgsund Kommune", står der i et brev til lokalpolitikerne i Guldborgsund. Brevet er underskrevet af formand for bestyrelsen på Nysted Skole Ole Larsen og formand Thomas Huge fra Nørre Alslev Skole. Brevet har været trykt som et debatindlæg i Lolland-Falster Folketidende i slutningen af februar.

Også kommunens skoleledere advarer kommunen og forudser i et indlæg, at faglige løft som læsekurser, lejrskoler, ekskursioner, internationalt samarbejde og et bemandet skolebibliotek bliver en saga blot.

"Nu er mulighederne for at være kreative og trylle brugt op og besparelserne vil blive markant mærkbare i forhold til den kvalitet vi kan levere", skriver formand for Guldborgsunds skoleledere Brian Brodersen.

Opskruet undervisningstid rammer eleverne 

I første omgang var vurderingen, at Guldborgsund skulle spare 49 lærerstillinger væk. Det er landet på 37 stillinger. Tre lærere har fået besked om, at de skal finde sig et nyt job, mens resten af stillingsnedlæggelserne er klaret ved naturlig afgang. Syv lærere bliver forflyttet, og tre lærere omplaceres. Formand for Lolland-Falster Lærerforening Henrik Hansen har hjulpet de lærere, der har fået en opsigelse, eller som skal forflyttes. Nu forsøger han at få overblik over, hvad nedskæringerne betyder for de lærere, der skal løfte opgaverne på skolerne.

"Det giver problemer, at vi kommer til at miste 37 fuldtidsstillinger. Det svarer til to til tre stillinger per skole. Der er kun otte stillinger begrundet i færre elever, resten er rene besparelser. Det får store konsekvenser for undervisningstallet. Vi ligger i dag på cirka 800 timer i snit - med besparelserne kommer lærerne op på over 850 timer i gennemsnit, og så tror jeg, vi er tæt på et af Danmarks højeste snit. Det vil påvirke kvaliteten af skolen. Det er tæt på en katastrofe", siger Henrik Hansen og sammenligner tallene med, at lærerne i Ballerup har et maksimalt undervisningstimetal på 780 per lærer.

Han håber, at kommunen kan finde besparelser på et andet område, og på den måde tilføre penge til skolerne, men det ser svært ud.

"De kan skrue på lærernes arbejdstid uden hæmninger. Vi er bekymret for, hvordan vi får vist, at det her har store konsekvenser for eleverne og også de lærere, der skal udføre arbejdet".

Redaktionen forsøger at få en kommentar fra Janne Hansen (V), som er formand for Børn, og Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund.

Nabokommune også ramt af besparelser

I Lolland Kommune skal der ske tilpasning af dagtilbud- og skolestrukturen, som gerne skal resultere i, at kommunen kan spare omkring 23 millioner kroner. Her bliver alle parter hørt.

Derudover skal der findes besparelser i år på omkring 2,5 millioner.

"Besparelsen tænkes hentet ved, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal skal hæves fra 770 årlige undervisningstimer til 795. Argumentationen er blandt andet en sammenligning med undervisningstimetallet i Guldborgsund og Vordingborg Kommuner", lyder det fra Henrik Hansen.

"Når der ikke findes aftaler, så kan de bare dreje på undervisningstiden. Det gør de uden overhovedet at drøfte det med os". 

Powered by Labrador CMS