Der er pludselig blevet tvivl om, hvilke noter eleverne må tage med til den skriftlige prøve i tysk.
Der er pludselig blevet tvivl om, hvilke noter eleverne må tage med til den skriftlige prøve i tysk.

Kaos inden tyskprøve: Eleverne kan blive nødt til at undvære noter

Mange elever har tilsyneladende haft forbudte noter med til tyskprøven gennem tiden. For kravene til elevernes noter viser sig nemlig at være langt strengere, end lærerne tidligere vidst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hold godt øje med, hvilke noter dine elever har tænkt sig at tage med til prøven i skriftlig tysk 8. maj.

For kravene er tilsyneladende langt mere strikse, end mange har troet. 

Det viser sig efter, at et svar som læringskonsulent i tysk Lene Laursen gav på skolekom har ført til stor forvirring. Miseren blev indledt, da en tysklærer spurgte, om det var tilladt at bruge nogle bestemte noter, hun havde lavet til sine elever.

Svaret fra læringskonsulenten var 'nej'. Noterne havde nemlig "karakter af huskeliste/tjekliste, og det må eleverne ikke anvende ved prøverne, ligegyldigt om det står i en grammatikbog, eller det er noget, eleverne selv fremstiller", skrev læringskonsulenten. 

"De hjælpemidler, eleverne har til rådighed, er ordbøger og 'rene', grammatiske opslagsværker, hvor man fx kan slå op efter ordklasse", er blandt andet meldingen fra læringskonsulenten, som i sit svar henviser til ministeriets hjemmeside.

Ministeriet: Prøven er uden hjælpemidler

Samme svar går igen i et skriftligt svar til folkeskolen.dk fra kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har ansvaret for folkeskolens prøver, Rasmus Vanggaard Knudsen.

Prøven er nemlig som udgangspunkt uden hjælpemidler, og derfor må eleverne kun medbringe det, ministeriet kalder "grammatiske oversigter".

Og om de tilladte oversigter skriver han:

"Grammatiske oversigter må ikke have karakter af at være hjælpesider eller huskelister fra lærebøger. Der skal være tale om neutrale oversigter, som kan bruges til opslag, men som ikke giver vejledning til eleverne".

Og der er som lærer rigtigt god grund til at bruge god tid til at tale med eleverne om, hvilke noter de må og ikke må have med. For ifølge Rasmus Vanggaard kan elever med forbudte noter til prøven 8. maj bortvises.

"Hvis en elev benytter ikke-tilladte hjælpemidler ved prøven, kan det føre til bortvisning fra prøven, efter reglerne i prøvebekendtgørelsen", skriver kontorchefen.

Chokeret Tysklærerforening: Vi har altid brugt sådanne noter

Næstformand i Tysklærerforeningen for Grundskolen Carl Kinze er chokeret over udmeldingen, da tysklærerne ifølge ham altid har lavet lister og lignende til eleverne, som de kan tage med til prøven.

"Det har været kutyme, at man har lavet noterne på denne her måde i mange år. Det siger alle, jeg snakker med", fortæller næstformanden.

For at få afklaring på, hvad eleverne må og ikke må have med, har foreningen lige siden svaret fra læringskonsulenten efterspurgt en uddybning, uden de har fået svar.

"Det skaber stor forvirring, og det er utroligt, at vi endnu ikke har fået en fornuftig afklaring. Ministeriet burde gå ind og sige, at det eneste man ikke må er at bruge internettet eller være i kontakt med nogen i løbet af prøven".

Ikke nok at henvise til paragraffer

Også pensioneret tysklærer og tidligere formand for sprogpolitisk udvalg i Tysklærerforeningen Hjalmar Jess er stærkt forundret over udmeldingen. Som reaktion har han stillet læringskonsulenten en række uddybende spørgsmål.

Men ligesom foreningen sidder han tilbage uden svar.

"Det kan ikke nytte noget, at vi bare får et svar, som henviser til nogle paragraffer. Så ved vi ikke, om det er huskelisten eller formuleringerne, der er forkerte. Det betyder jo, at der er mange lærere, som ikke aner, om deres grammatiksider er tilladte", siger han.

Af ministeriets hjemmeside fremgår det, at de grammatiske oversigter kan være "lærer-/elevproducerede".

Men at der tilsyneladende er stramme regler for, hvad der må stå i noterne vil skabe store problemer, forudser han:

"Det er en kæmpe problemstilling, hvis lærerne er usikre på, hvad eleverne må notere, og hvordan de må formulere det. Og hvad er konsekvensen, hvis de har skrevet noget i noterne, de ikke må", spørger Hjalmar Jess, som også ser et praktisk problem for sig, hvis lærerne fremover bliver nødt til at gennemgå alle elevernes noter for at sikre sig, at de er i orden.

Ministeriet: Der er behov for tydeligere definition

Ministeriet: Der er behov for tydeligere definition

Ifølge næstformanden i Tysklærerforeningen for Grundskolen går strikse noteregler ikke blot udover eleverne til prøven. Det vil ifølge Carl Kinze også påvirke elevernes motivation i den daglige undervisning.

"Elevernes glæde ryger jo totalt, hvis de ikke selv må bestemme, hvordan de skriver noter i undervisningen. Jeg kender masser af elever, som har skrevet relevante noter, som hjælper dem til at skrive noget godt til prøven", lyder det fra Carl Kinze. 

Rasmus Vanggaard Knudsen medgiver, at definitionen af 'grammatisk oversigt' på ministeriets hjemmeside ikke er klar nok. Han har derfor bedt om, at den bliver opdateret, men han understreger, at betydningen ikke vil blive ændret.

Powered by Labrador CMS