I år vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet som noget nyt have særligt fokus på, om skolerne overholder reglerne ved årets afgangsprøver.

Efter Søndervangssagen: Ministeriet vil holde øje med skolernes eksamensafvikling

I kølvandet på sagen om snyd ved prøverne på Søndervangskolen vil Undervisningsministeriets skoletilsyn i år have fokus på, om landets grundskoler overholder reglerne ved elevernes afgangseksamen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skandalesagen om snyd ved prøverne på Søndervangskolen i Aarhus ser ud til at få konsekvenser for alle landets grundskoler.

For i år vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) som noget nyt føre tilsyn med, om skolerne overholder reglerne, når 9.- og 10.-klasserne går til afgangseksamen til sommer. Det kan man læse sig frem til i styrelsens tilsynsplan på 58 sider.

Indtil nu har styrelsen alene fulgt med i, hvilke karakterer skolerne hver især opnår og herefter ført tilsyn med de skoler, der opnår de laveste karakterer.

Ellen Trane: Intet tyder på, at vi er nået til bunds i sagen om Søndervangskolen 

Fokus på prøvefritagelse og ekstra tid til prøverne

Men nu vil styrelsen i år holde tilsyn med, "om folkeskolerne overholder reglerne i prøvebekendtgørelsen om blandt andet prøvefritagelse, tilbud om ny prøve i tilfælde af sygdom eller udeblivelse fra prøve og regler om prøveafholdelse".

Styrelsen vil derudover også lave tilsyn med "anvendt prøvetid til skriftlige prøver", og så vil man også føre tilsyn med karaktergivning ved prøver og de afsluttende standpunktskarakterer i udvalgte fag med fokus på, om karaktergivningen lever op til den nationale standard, som følger af prøvevejledningen for fagene", fremgår det.

Det er ikke kun prøverne på landets folkeskoler, som styrelsen vil holde et ekstra øje med i år. Der skal også føres tilsyn med prøveafviklingen på landets fri- og privatskoler, efterskoler og gymnasierne.

Ministeriet: Regelrette bedømmelser er afgørende

Det nye fokus på skolernes prøveafvikling kommer i kølvandet på sagen om Søndervangskolen, hvor det er kommet frem, at skolen, der ellers var kendt for sit faglige løft af tosprogede elever, gav alle sine elever ekstra tid ved skriftlige prøver i 2016 og 2017.

Flere lærere har desuden angivet at have hjulpet eleverne meget mere end det tilladte i forbindelse med de mundtlige prøver, ligesom skolen også beskyldes for at have fritaget elever, man på forhånd forventede, ville score lave karakterer til prøverne.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid 

Folkeskolen har spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, om det nye tilsyn skyldes sagen om Søndervangskolen. Det vil ministeriet imidlertid hverken be- eller afkræfte.

I et skriftligt svar lyder det blot, at prøverne "har stor betydning for elevernes videre uddannelsesmuligheder", og "ensartede og regelrette bedømmelser og vilkår ved skriftlige og mundtlige prøver - og ved de afsluttende standpunktskarakterer - er derfor afgørende".

Stuk er i gang med planlægningen af de nye tilsyn

Men meget tyder på, at det nye tilsyn kan tilskrives skandalesagen om den kendte Aarhusskole.

I hvert fald kan det læses i begrundelsen for det kommende tilsyn af prøverne på de frie skoler, "at et tilsvarende tilsyn med prøver på folkeskoleområdet har vist, at der kan være tale om, at folkeskolernes praksis ikke i alle tilfælde overholder reglerne".

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn

Det fremgår ikke, hvordan Stuk konkret vil føre tilsyn med skolernes prøveafvikling.

Folkeskolen har derfor spurgt, hvordan der eksempelvis vil føres tilsyn med karaktergivningen og de afsluttende standspunkskarakterer, samt hvilke fag der vil blive tale om.

Det har ministeriet imidlertid heller ikke ønsket at svare på. I stedet lyder det:

"STUK er i gang med den nærmere planlægning af de forskellige tilsyn i tilsynsplanen for 2022", oplyser ministeriet overfor redaktionen.

Også tilsyn af prøverne på gymnasierne

Der vil også være tilsyn med prøverne på gymnasierne. Dette tilsyn vil især have fokus på de steder, hvor der "er væsentlige forskelle i de karakterer, der bliver givet som årskarakter og de karakterer, der bliver givet i forbindelse med eksamen".

Af tilsynsplanen fremgår det, at alle gymnasiernes karakterer vil blive screenet med "fokus på at identificere de institutioner med størst diskrepans mellem årskarakterer og eksamenskarakterer".

Ligesom ved tilsynet af grundskolerne vil der også være fokus på, hvor meget tid eleverne bruger på ved de skriftlige prøver.

Få overblikket over sagen om Søndervangskolen