I den nyeste vejledning til de skriftelige prøver i tysk og fransk står der ikke noget om, hvorvidt eleverne må have grammatiske oversigter med, som de selv eller deres lærer har lavet. Det opdagede en tidligere tysklærer, der har bedt folkeskolen.dk/tyskfransk om at undersøge sagen

Lærer i tvivl: Må elever have egne noter med til den skriftlige prøve?

En tidligere tysklærer opdagede, at der er sløjfet en sætning i den nye vejledning til den skriftlige afgangsprøve. Han bad folkeskolen.dk/tyskfransk afklare, om det betyder, at elever ikke længere må have noter med til prøven. Redaktionen har bragt spørgsmålet videre til ministeriet.

Publiceret Senest opdateret

Igen i år skal folkeskolens elever kun til afgangsprøve i ganske få fag. Det betyder blandt andet, at alle prøverne i tysk og fransk er blevet aflyst - men det har ikke stoppet tidligere tysklærer Hjalmar Jess i at sætte sig med den nyeste vejledning til den skriftlige afgangsprøve og læse op på de seneste ændringer.

Her har han opdaget en lille, men måske ganske betydelig detalje i vejledningen. Under afsnittet om hvilke hjælpemidler eleverne må bruge til prøven, mangler sætningen: ”Grammatiske oversigter kan være forlagsudgivet eller lærer-/ elevproduceret”

Da der ikke er nogen forklaring på, hvorfor sætningen ikke længere optræder i vejledningen, og at det heller ikke fremgår, hvad konsekvenserne er af, at sætningen er fjernet, mente han, at der var behov for en afklaring.

Grammatiske oversigter

Når eleverne er til den skriftlige prøve i tysk, må de have grammatiske oversigter med som hjælpemiddel til prøvens del 2.

I Vejledningen til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse fra 2021, står der om de grammatiske oversigter:


Grammatiske oversigter må indeholde:

  • Skemaer over og forklaringer på grammatiske områder
  • Et sætningseksempel på det grammatiske område
  • Lister over ord og ordklasser, fx uregelmæssige udsagnsord, bindeord og tillægsord.

Grammatiske oversigter må ikke have karakter af huskelister. Der skal være tale om oversigter, som eleverne selvstændigt kan bruge til opslag, men som ikke giver vejledning. Nedenfor er et eksempel på den type oversigt, der må medbringes.

Læs hele vejledningen her

”Jeg kunne se, at resten ellers passede med, hvad der har stået i de tidligere vejledninger. Men den sætning var væk”, fortæller Hjalmar Jess, der gerne indrømmer, at han har en særlig interesse for formuleringerne i vejledningerne.

”Formuleringen fra de tidligere vejledninger var pludselig ikke at finde, men der var ikke nogen forklaring på det. Derfor synes jeg, at der var brug for at få afklaret, om oversigterne pludselig var blevet forbudte, uden nogen havde gjort opmærksom på det”, forklarer han.

Ministeriet: Ok med egne noter

Det satte folkeskolen.dk/tyskfransk sig for at få afklaret. Redaktionen kontaktede derfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) for at finde ud af, om eleverne stadig må have grammatiske oversigter med til den skriftlige prøve, som de selv eller deres lærer har lavet.

Svaret er, at det må de gerne. Også selvom det ikke længere står direkte i den nye vejledning:

”Vejledningerne til folkeskolens prøver blev revideret i efteråret 2021, og i den forbindelse er visse formuleringer ændret. I forhold til det konkrete spørgsmål kan STUK oplyse, at det fortsat er muligt for eleverne at medbringe grammatiske oversigter, der er lærer- og elevproduceret eller forlagsudgivet. Der skal være tale om oversigter, som eleverne selvstændigt kan bruge til opslag, men som ikke giver vejledning.”

Det svar glæder Hjalmar Jess, men han er uforstående overfor, at sætningen er blevet fjernet.

”Det skaber jo en usikkerhed, at formuleringen mangler. Lærere, der har prøvet at afholde skriftlige prøver i mange år, vil måske alligevel lade eleverne få deres egne grammatiske oversigter med til prøven, fordi de ikke føler, at det er nødvendigt at orientere sig i vejledningen. Men hvor skulle nyuddannede lærere vide fra, at det er tilladt, hvis det ikke står der?”.

Svært at gennemskue reglerne for noter

Folkeskolen.dk/tyskfransk har også spurgt Erika Wünsche, der er Folkeskolens faglig rådgiver i tysk og fransk, om hun ud fra den nye vejledning kan gennemskue, om eleverne må have egne grammatiske oversigter med, som de selv har lavet. Hun fortæller, at hun også synes, at det er svært, når sætningen mangler.

Erika Wünsche fortæller samtidig, at hun generelt er meget påpasselig med at opfordre sine elever til at medbringe egne grammatiske oversigter til prøven. Hun synes nemlig, at det er alt for svært at gennemskue, hvornår en der er tale om en ”grammatisk oversigt” som er ok at have med til prøven, og hvornår det i stedet er en ”huskeliste”, som eleverne ikke må have med.

”Man er bare på sikrere grund, når materialet er godkendt til prøven, og der ikke pludselig opstår forvirring om det i sidste øjeblik”, siger hun.

”Det er også min erfaring, at så få hjælpemidler som muligt er bedst. De få hjælpemidler skal eleverne til gengæld være superbrugere i. Det er vigtigt, at de deres grammatiske oversigter og ordbøger rigtig godt – elev- og lærerproduceret eller ej”.

Mangler sammenhæng mellem undervisning og prøve

Tidligere tysklærer Hjalmar Jess mener også, at det er et grundlæggende problem med vejledningerne til de skriftlige prøver i tysk og fransk, at det er alt for svært for elever og lærere at vide, hvilke noter man gerne må have med til den skriftlige prøve, og hvilke der ikke er tilladt.

”Det er et kæmpe problem, at vi har regler, der er så åbne for fortolkning, når elever kan blive bortvist, hvis de overtræder dem”, siger han.

Hjalmar Jess mener også, at det generelt er en fejl, at eleverne ikke må have flere af deres egne noter med til den skriftlige prøve.

Ifølge ham ville det skabe en meget bedre sammenhæng mellem undervisningen og afgangsprøverne, hvis eleverne kunne få lov til at tage deres egne noter og huskeregler med.

”Eleverne skal selvfølgelig ikke have en hel indledning til stilen klar inden prøven, men hvis eleven har lavet sine egne huskeregler, kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være et ulovligt hjælpemiddel. Selvom de har deres egen huskeliste med, har de jo stadig begrænset tid til afgangsprøven og skal arbejde hurtigt for at nå det hele. Jeg kan i hvert fald ikke se det pædagogiske eller didaktiske argument for, at det skulle være snyd”.