En halv kop kold kaffe bliver hældt i »vasken« efter morgenmaden. Spildevandet er efterhånden godt grumset af sæberester, urin, toiletpapir og havregrynsrester. En helt almindelig morgen – spildevandsmæssigt set, fortæller Kristian Mandrup Pedersen fra Spildevandscenter Avedøre til eleverne.
En halv kop kold kaffe bliver hældt i »vasken« efter morgenmaden. Spildevandet er efterhånden godt grumset af sæberester, urin, toiletpapir og havregrynsrester. En helt almindelig morgen – spildevandsmæssigt set, fortæller Kristian Mandrup Pedersen fra Spildevandscenter Avedøre til eleverne.

Beskidt vand og rene hænder i projektopgaven

9.-klasserne på Dansborgskolen i Hvidovre har fået faste emner og problemformuleringer af deres lærere til projektopgaven. De skal rense spildevand, føre regnvand væk fra skolegården, indrette venteværelser på Hvidovre Hospital eller lave en kampagne om håndhygiejne.

Publiceret

Elever af Ellehammer

Hvidovre Kommune ønsker at udvikle naturfagsundervisningen ifolkeskolen. Kommunen har ansat en pædagogisk sciencekonsulent,efteruddanner lærere i naturfag og har startet projektet Elever afEllehammer. Det er et innovativt samarbejde mellem kommunensfolkeskoler og virksomheder. Her samarbejder skolerne indtil videremed Spildevandscenter Avedøre, Hvidovre Hospital og Gaia Solar, ogmeningen er, at eleverne får en udfordring af virksomheden.Projektet har netop vundet en pris på Velfærdens Innovationsdag2014.

www.sciencehvidovre.dk

Fagligt netværk Naturfag

Detfaglige netværk Naturfag handler om fagene natur/teknik,fysik/kemi, biologi og geografi. Der er faste bloggere fra defaglige foreninger og fra NTS-centeret. Derudover vil enneurobiolog og flere lærere skrive blogindlæg.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Din morgen er kun nogle minutter gammel, og du har allerede produceret mere end tre liter spildevand. Det første, du gjorde, da du forlod sengen, var at gå på toilettet og skylle ud efter dig. Du vaskede hænder, og måske har du børstet tænder. Hvis du nu går i bad, er din andel af spildevand oppe på 10-15 liter. Så er der morgenmaden, hvor du skyller havregrynsresterne med sukker og mælk ud i vasken sammen med en halv kop kold kaffe eller te.

En helt almindelig morgen.

Elever fra 9. klasse på Dansborgskolen i Hvidovre besøger Spildevandscenter Avedøre, hvor formidlingsmedarbejder Kristian Mandrup Pedersen meget illustrativt begynder dagen med at hælde urin fra en kolbe over i spildevandsbeholderen. Derefter følger lidt toiletpapir, sæbe, tandpasta med videre. Eleverne fortæller om en almindelig morgen spildevandsmæssigt.

Kristian Mandrup Pedersen har selv en stegepande fra aftensmaden i går med nogle olierester på. Den skal vaskes op, og fordi han får gæster i aften, vaskede han her til morgen lige toiletkummen og håndvasken. Blop lyder det fra flasken med rengøringsmiddel, splat fra tandpastatuben. Spildevandsbeholderen indeholder efterhånden en gulligbrun væske med lidt klumper i.

Han forklarer spildevandets forløb rundt i rensningsprocessen på spildevandscentret.

Eleverne skal på en rundtur på anlægget, som de tidligere har besøgt. De skal lige lave et par øvelser, hvor de bundfælder mineralet struvit og måler fosforindhold i lidt spildevand. Det her er begyndelsen på nogle af 9.-klasseelevernes projektopgave. Om knap to uger skal de fremlægge deres projektopgave her på spildevandscentret.

De to 9.-klasser fra Dansborgskolen er delt op i grupper. Flere grupper arbejder med de samme emner. Der er et par grupper på spildevandscentret og flere grupper på Hvidovre Hospital, hvor de arbejder med håndhygiejne, laver kampagne om rene hænder og udvikler venteværelser.

Tænkehatte i arbejdsprocessen

På skolen har eleverne nu været i gang i halvanden uge. Det er onsdag, og en foreløbig synopsis skal afleveres fredag middag. Alle elever er indkaldt til møde i læringscentret klokken 9. Her introducerer lektor Peter Rod fra UCC eleverne for tænkehatte i forskellige farver. Han er tilknyttet projektopgaven som vejleder for både eleverne og lærerne. Det er samtidig et efteruddannelsesforløb for lærerne.

Eleverne taler i grupperne om, hvordan deres mavefornemmelse er for projektet lige nu, mens Peter Rod har den røde kasket på - følelseshatten.

Der følger en sort »hvad er problema- tisk?«-hat, en gul optimismens kasket og en blå struktur-kasket - »det her går vi ud og gør straks, og bagefter gør vi sådan«.

Nogle af eleverne synes, at de næsten er færdige med opgaven. Andre bliver lidt usikre på, hvor meget de egentlig mangler.

»Hvad er det værste, der kan ske?« »At jeg bliver så nervøs til fremlæggelsen, at jeg ikke kan sige noget«, mener en dreng. Og så hvis gruppen får tekniske problemer. »Tænk hvis vores filer bliver slettet!« En anden i gruppen overvejer, om noget af det, de siger i deres film, kan trække ned ved fremlæggelsen. Nogle roser også hinandens arbejde i gruppen.

Fik udleveret problemformulering

Flere grupper har skrevet sig på en liste til vejledning hos de tre lærere. Nogle grupper har ikke skrevet sig på, men lærerne besluttede på deres morgenmøde, at de skal rundt til alle i dag. Mange af grupperne har stadig alt for mange bolde i luften og har ikke fået nok struktur på arbejdet. Andre kører fint.

Lærerne kan følge med, fordi grupperne skriver på programmet Tumblr, hvad de har gjort, og hvilke planer de har. Nogle skriver logbog. Andre bliver opfordret til at delagtiggøre lærerne mere i deres arbejde.

Virksomhederne og skolen har besluttet, at eleverne får en problemformulering udleveret. Normalt er problemformuleringen en del af projektopgaven, men denne gang får eleverne altså en færdig problemformulering, der til gengæld er fra virkelighedens verden. Nogle af eleverne er utilfredse over det, men andre er glade. Sidste år var emnet mere filosofisk - om frihed i den arabiske verden og i Danmark, fortæller et par elever.

»Det fede ved naturfagsemnet i år er, at eleverne kommer ud af skolen og ud i noget virkelighed. De skal ikke bare gå på nettet. Her er nogle fagpersoner på hospitalet og spildevandscentret, der giver sig tid til dem. Jeg oplever, at eleverne er motiverede. Flere er rigtig godt i gang, de udarbejder spørgeskemaundersøgelser og laver forsøg«, fortæller Louise Pedersen, der er elevernes matematik- og naturfagslærer.

»Tja, jeg synes til gengæld, at vinklen er snæver. Fordi det er så naturfagligt. Jeg er humanisten i det her, og jeg mangler tilgangen fra samfundsfag: Hvad siger klimaministeren? Hvad mener forskellige politikere på landsplan og lokalt? Jeg mangler, hvordan vi får kloakken ind i projektet historisk set«, siger Lisa Kinzi, der har eleverne i dansk og samfundsfag.

»Jeg er glad for, at de skal gå mere i dybden«, siger Louise Pedersen.

»Ofte handler deres egne projekter om kendisser, hjemløse og narkomaner. Her er fag-fagligheden større«.

Halv hund fundet - engang

I Riste-huset på spildevandscentret løber al spildevandet gennem riste. Her har medarbejderne tidligere fundet en stor levende fisk, en hel cykel, gebis og legetøj. Men i dag er der ikke så meget som en død rotte.

Når »tørstoffet« er samlet op, bliver det knust i en mølle. Bagefter bliver det hele pumpet over i de store rådnetanke - håndgranaterne bliver de kaldt i daglig tale på grund af ligheden. Rådnetankene fungerer ligesom et stort tarmsystem, fortæller Kristian fra spildevandscentret. Bakterierne her bearbejder materialet.

Rundturen går til de store bassiner, hvor spildevandet bliver tygget godt igennem af bakterierne. Rotorer pisker luft i vandet. Her skal man endelig ikke falde i, for man kan ikke svømme på grund af al luften, der er i vandet, og man risikerer at blive skåret i stykker af rotorerne. Engang fandt medarbejderne en halv hund i bassinet.

I dag er det en stor hare, der overrasker gruppen. Den må have ligget og klemt sig på jorden, men da gruppen kommer tæt på, springer den op og stæser af sted mellem beholderne. Det er bidende koldt på Spildevandscenter Avedøre denne januardag.

I besøgscentret viser Kristian en dråbe bakterier i mikroskopet og fortæller eleverne, hvad de kan se i prøven. Der er trådbakterier og nogle runde encellede mikroorganismer, der har fart på og spiser bakterier.

»Hvem spiser en død rotte, en lort og et æbleskrog? Ja, bakterierne. Det handler om, at intet forsvinder og bliver til ingenting. Det bliver altid til noget andet«, forklarer Kristian og vasker hænder grundigt.

Eleverne må ikke arbejde med bakterieprøverne. Kristian har særlige vaccinationer for at kunne vise bakterierne frem.

Hygiejne-Hilda i børnekampagne

En pige kommer ind i læringscentret på Dansborgskolen med en bamse, der har kittel på. Hun trykker den på ryggen. »Husk at vaske hænder og hjælpe dine venner«, siger bamsen højt.

Pigerne i gruppen griner. Det er Hygiejne-Hilda, de præsenterer. Bamsen er vigtig i deres kampagne for bedre håndhygiejne. Kampagnen er målrettet 1. klasses elever. Pigerne skal lave bakterieprøver senere i dag og mangler lidt til deres fremlæggelse. Det er en vaske hænder-kampagne, de arbejder med. Med foldere til forældrene.

Grupperne fra spildevandscentret har et glas hver med rødt sand. Det er et spildprodukt, men man kan udvinde omkring ti procent fosfor af sandet til brug for eksempel til vaskepulver. Og der bliver snart knaphed på fosfor, mener eksperter. Det vil de fortælle mere om i deres fremlæggelse.

En gruppe drenge har optaget en lille film på spildevandscentret. En af dem spiller reporter, en anden distræt professor, en spiller Kristian, der underviste dem på centret, og en er medarbejder. Han dør godt nok hurtigt på filmen, fordi et forsøg går galt.

De fire drenge er glade for deres emne, men den ene er utilfreds over ikke selv at få lov til at problemformulere.

Deres film hedder »Fosfor - en leg med skæbnen«. De er også lige omkring muligheden for at producere gødningsbomber - men uden opskrift, som de pointerer.

I andre grupper er eleverne i gang med at bearbejde resultater af spørgeskemaer fra de yngste elever om legepladser, og nogle undersøger muligheden for at bygge en minifaskine. En lille model for at vise, hvordan de vil lede regnvand væk fra skolegård og legeplads.

Alle elever skal om nogle dage fremlægge deres projekter for lærerne og underviserne fra spildevandscentret og hospitalet.

Powered by Labrador CMS