Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

(6.988 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Naturfag kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   4

Biologilærere advarer mod sciencefag i skolen

Biologilærernes faglige forening Biologiforbundet advarer nu Christiansborg-politikerne mod at følge forslaget om forsøg med et integreret naturfag i folkeskolen.

0   1

Voxpop: ”Jeg kender ikke udskolingen og lærerne dér – det er den største udfordring”

Voxpop: Hvad er de største udfordringer i naturfagene?Her svarer Birgitte Østergaard, Nordskolen, Odder. Har linjefag i matematik og biologi. Har undervist i natur/teknologi i 12 år i indskolingen og på mellemtrinnet. Deltager i DLF's naturfagskursus.

0   0

Naturfagskursus: Brug skolens nærområde

Stensamling, bestemmelse af de tre bjergarter og det geologiske kredsløb blev emnet for udeundervisningen på DLF-naturfagskurset. Fordi stranden ligger tæt på Fuglsøcentret på Mols, hvor kurset blev afholdt.

0   4

Hvad kan vi bruge en Engineering Day til?

Diskussionerne om, hvordan vi kan styrke den teknologiske dannelse blandt danske elever står højt på dagsorden både hos de danske politikere og ude omkring på skolerne. Hvordan kan vi fastholde den umiddelbare fascination for naturvidenskab og teknologi, som vi oplever hos rigtig mange elever i indskolingen, men som desværre for mange elevers vedkommende langsomt forsvinder i takt med, at de bliver ældre?

0   2

Voxpop: ”Den største udfordring indenfor naturfagene er at have tid nok til regulær undervisning i udskolingen”

Voxpop: Hvad er de største udfordringer i naturfagene?Her svarer Rasmus Stampe Rasmussen, Beder Skole i Aarhus. Underviser primært i fysik/kemi i udskolingen. Deltager i DLF's naturfagskursus.

0   1

Naturfagslærere beder ledelsen om opprioritering af samarbejde

Mulighed for at mødes i fagteam, mere samarbejde i naturfagene på tværs af årgange og en fælles rød tråd at arbejde med i fagene. Sådan lyder punkterne i de mails, som deltagerne i DLF-naturfagskursus har sendt til deres skoleledelser.

0   1

Aktuelle og helt gratis satellitbilleder

Link til aktuelle og helt gratis satellitbilleder fra ESA - den europæiske rumfartsorganisation.

0   2

Voxpop: ”Nogle af de største udfordringer er, at natur/teknologi er så stort et fag at arbejde med på børneniveau”

Voxpop: Hvad er de største udfordringer i naturfagene? Her svarer Dorthe Fenger, Skolen ved Sønderager i Herning, underviser elever i autismespektret på mellemtrinnet i natur/teknologi. Har linjefag i dansk og kristendom og en bachelor i geologi. Deltager i DLF's naturfagskursus.

0   1

Naturfagskursus: Lær eleverne at stille de gode spørgsmål

Hvorfor har fuglen en bagudvendt tå? Hvordan har fuglen tilpasset sig sit miljø? En flok naturfagslærere på DLF-kursus på Mols undrer sig og prøver at finde de gode spørgsmål, så de kan inspirere eleverne til at spørge om mere end bare cool fakta.

0   2

Tang og bæredygtighed

Tang og bæredygtighed

0   1

Salinitetsindholdet i danske farvande

7. årgang har deltaget i et undervisningsforløb på den Blå Planet

0   1

Ekskursion til Bøllemosen i biologi

Naturfaglige undersøgelser

0   1

Hvordan man kan lede vandet væk fra kloakkerne efter skybrud

Bæredygtighed og byplanlægning

0   5

Kvante-Karina på youtube

Tre professorer fra Syddansk Universitet står bag en række youtube-videoer med Kvante-Karina til undervisningsbrug. Hun fortæller om atomer og kvantefysik for aldersgruppen 10-16 år. Projekt Kvantebanditter handler om formidling af fysik til børn.

0   1

Voxpop:”De største udfordringer i naturfagene er den manglende kommunikation mellem lærerne”

Voxpop: Hvad er de største udfordringer i naturfagene?Her svarer Luis Holm Andersen, Skjoldhøjskolen i Aarhus. Underviser i geografi to lektioner om ugen og ellers primært i 4. klasse i dansk. Deltager i DLF's naturfagskursus.

0   0

Naturfagskursus: Det kniber med progressionen i naturfagene

Hvordan sikrer man den faglige progression i naturfagene? En måde kan være at skabe et progressionstræ med temaer, emner, forenklede fælles mål fra børnehaveklasse til 9. klasse. På DLF-naturfagskursus skabte lærerne et træ per skole.

0   3

Kan man holde husdyr på en skole?

Bier er et eksempel på et insekt og et produktionsdyr. Man kan holde dem for at få bestøvet sine afgrøder, f.eks. æbletræer. Man kan også bare holde dem for at iagttage dem. Jeg har gennem et år arbejdet på at få et demonstrationsbistade i gang på UCC sammen med en lokal biavler, en pedel , der har sat stadet op og en studerende, der har malet stadet med økologisk linolie. Stadet blev officielt 5.september 2017, samtidig med , at UCC modtog Det Grønne Flag fra Friluftsrådet.

0   94

Bachelor: Den fælles naturfagsprøve presser de enkelte fag

Biologifagets særkende risikerer at forsvinde i det tværfaglige samarbejde med fysik/kemi og geografi, men det kan også skærpe den faglige profil, siger Anne Line Braas

0   6

Hvordan man kan lede vandet væk fra kloakkerne efter skybrud

Byplanlægning og klimatilpasning

0   3

Byg en tidsmåler på Engineering Day

Danmarks første Engineering Day finder sted en selvvalgt dag i uge 45. Eleverne kan bygge en tidsmåler og deltage i konkurrence om at få et science-show. Det handler om at arbejde undersøgende og løse praktiske problemer i naturfag.