Fagligt netværk om naturfagene i folkeskolen, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

(6.861 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Naturfag kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   2

Kora om Pisa Etnisk: Usædvanligt, at første- og andengenerationselever klarer sig lige godt

I den danske udgave af Pisa 2015 klarer førstegenerationsindvandrerelever sig på samme niveau, som andengenerationselever, der født og opvokset i Danmark. Det er overraskende, siger analysechef i Kora, men en stærkere forældrebaggrund er måske forklaringen.

5   6

Pisa Etnisk: Andengenerationsindvandrere halter fortsat efter

Pisa Etnisk 2015 er netop offentliggjort. Trods beskedne fremskridt blandt elever med indvandrerbaggrund klarer de sig stadig markant dårligere end de etnisk danske elever. En bred samfundsudfordring, siger undervisningsministeren.

1   3

Engineering i skolen

Nyt ambitiøst 30 millioner kroners projekt om engineering skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever. Som nørd inden for de metoder, som anvender iterative processer, står jeg klar med åbne arme. Men hvad er forskellen og lighederne mellem engineering, design, innovation og entreprenørskab?

0   2

Nye nationale test – nu med hovedtelefoner

De obligatoriske nationale test er slut for denne gang. Når Undervisningsministeriet åbner for frivillige test til efteråret, kommer de nye test i engelsk, 4. klasse, og matematik, 8. klasse, som fra næste år er obligatoriske og har skubbet biologi og geografi ud.

0   4

30 mio. til praktisk problemløsning i naturfag

Fire fonde giver 30 millioner kroner over 10 år til projektet 'Engineering i skolen'. Naturfagslærere og elever i fire kommuner skal uddannes i metoden, der forstås som ingeniørernes arbejdsmetode med konkrete løsninger på praktiske problemstillinger.

1   7

Skal vi have en taksonomi for innovation, kreativitet og design?

På Big Bang konference 2017 afviklede jeg en workshop med titlen ”Innovationskompetencer i folkeskolen”. Her arbejdede 30 lærere med temaet:  Hvordan kan vi undervise via innovation fremfor at undervise for innovation. Workshoppens deltagere var optaget af, hvordan elever indgår i og reflekterer over en innovationsproces. Lærergruppen blev meget optaget af spørgsmålet: ”Hvilke kompetencer skal jeg understøtte og udvikle i mit didaktiske arbejde med innovation?”. I det følgende kan du læse lærernes bud på en beskrivelse af en innovativ elevs redskaber og kompetencer.

0   6

Sanseværksted blev forbedret - og gennemført igen

Lektionsstudier hedder det, når et lærerteam på Bavneskolen gennemfører en undervisningslektion – et sanseværksted i 3. klasse i naturfag – observerer hinanden, diskuterer og forbedrer lektionen og så udfører den igen i en ny klasse. I alt et par gange.

0   12

Dugfriske dryp af naturvidenskab og teknologi til dine elever, der knokler med naturfagsprøven

- hold dig ajour på en overkommelig måde, så du kan give inspirationen videre til dine elever.

0   2

Geologiske webinarer om Færøerne på dansk

19. maj holder Edu-Arctic webinar på dansk om geologiske feltobservationer på Færøerne. Det er geolog Irena Aarberg, der fortæller om fjeldet Sátan. 7. juni handler et webinar om istid på Færøerne. Det foregår også på dansk.

0   4

Solskin, pensumlæsning og eksamensangst

Det obligatoriske ”forsømte forår” er i gang, og vi sidder vanen tro begravet med vores hoveder i computeren og bøgerne. For os er der dog en helt særlig følelse ved dette års eksamensforberedelse, for det er nemlig sidste gang; og denne gang er det biologifaget, som kræver vores opmærksomhed.

0   5

Lærere kan få onlinehjælp til at afprøve elevers it-hjælpemidler inden årets prøver

Det er skolens ansvar at afprøve om it-udstyret virker, når elever skal aflægge prøve på særlige vilkår. Undervisningsministeriet har lavet en onlineguide, som faglærere kan gå frem efter. Det er vigtigt at gennemgå guiden med hver enkelt elev.

ANMELDELSE
0   29

Medmenneskelig dannelse er livsvigtigt

Vedkommende, tankevækkende og overskueligt materiale til brug i undervisningen.

0   5

Two shades of green

“Pga. forsinkelse kan vi ikke nå til Slagelse, så endestationen bliver i dag Sorø”...........Ja, så skete det! DSB mig ned med nakken, og tvang mig ud i valget: Flyt skole eller flyt selv!

0   11

Lærers fokus på praksisfærdigheder fører til forskningsprojekt

Eleverne kan for lidt, når de får håndværk og design på skoleskemaet, oplever lærer Katrine Diduch. Derfor spurgte hun om lov til at undervise eleverne allerede i 1. klasse. Ideen er i dag en del af et forskningsprojekt.

0   0

Grejsdal Skole vinder national konkurrence om insekternes verden

4.a på Grejsdal Skole vandt blandt over 100 mellemtrinsklasser i den nationale temakonkurrence 'Superkræfter – Insekternes Planet', der var årets skoleprogram under Forskningens døgn.

0   5

Lys, lyd, lugt og læring

Der er forskel på sløjd og håndarbejde, og på at lære ude og inde.

0   5

Tang og bæredygtighed

Tang og bæredygtighed

1   5

Hvad skal der ske med natur/teknologi?

Man vil gerne have flere unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser, men kompetencedækningen for det naturfaglige grundfag i folkeskolen er lav. Få lærerstuderende vælger at undervise de yngste, og forskningen er ikke prioriteret. Hvordan forventer man, at det kan hænge sammen?

0   9

Evaluering i naturfag - er vi klar?

Nu er vi snart ved at nå til vejs ende med vores sidste undervisningsfag på læreruddannelsen. Vi glæder os enormt meget til at stille os på den anden side af katederet – men er vi egentlig klar? Er vi klar til at varetage den store opgave, der ligger i at evaluere på vores kommende elever? Og hvordan er det egentlig lige, at vi gør det bedst?

2   12

Og 9.u skal op i…

I dag har 9.-klasse-elever landet rundt fået at vide, hvilke udtræksfag de skal op i. På Nyboder Skole undgik begge klasser mundtlige sprogprøver, hvilket kom som en stor lettelse for nogle.