Fire trin kan få elever med skolevægring tilbage i skole

Skolevægring er udtryk for, at eleven har en række udfordringer i sin hverdag, som han eller hun ikke har de nødvendige resurser til at håndtere. Men da en lang række forskellige faktorer over tid kan spille ind i udviklingen af skolevægring, kan det være vanskeligt at afklare, hvad der er den bagvedliggende årsag, skriver Maria Hussak Knudsen og Simon Østergaard Møller fra Metodecentret på denoffentlige.dk. De har gennemgået litteratur på området og kan se, at en del elever med skolevægring er sensitive overfor uforudsigeligheder i skolen, hvorfor skolevægring ofte bryder ud i forbindelse med skole- eller klasseskift. Litteraturen peger på fire parameter, som øger muligheden for at behandlingen af skolevægring fører til en mere stabil skolegang: Tidlig indsats, grundig udredning, tidlig og gradvis genoptagelse af skolegang og inddragelse af familie og netværk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 

Klagenævnet efterlyser viden om eleven i sager med skolevægring

 

denoffentlige.dk: Fire trin til en bedre behandling af børn og unge med skolevægring