Forskningsleder på UCL Thomas Illum-Hansen og leder af Center for Grundskoleforskning Nikolaj Elf.

Nyt forskningssamarbejde skal sikre mere forskning i skolens fag

Center for Grundskoleforskning på SDU går nu sammen med fire professionshøjskoler om et langsigtet forskningssamarbejde. Det skal bygge bro mellem forskningsmiljøerne, og et af resultaterne vil være mere fokuseret forskning i blandt andet de praktisk musiske fag.

Publiceret Senest opdateret

Center for Grundskoleforskning kom til verden for tre år siden som en strategisk satsning på Syddansk Universitet. De har løbende samarbejde med forskellige professionshøjskoler, men nu etablerer man et fast forskningssamarbejde med Absalon, UC Syd, UCL og UCN.

”Det nye er, at det her er en langsigtet aftale, og det vil give mulighed for forskningsinitiativer, som bliver endnu mere praksisrettede og med en stærk fagdidaktisk forankring”, fortæller leder af Center for Grundskoleforskning Nikolaj Elf.

Ved at sætte sig sammen på tværs af institutionerne får de også bedre mulighed for at søge penge til forskningsprojekter.

Forskningsleder på UCL Thomas Illum-Hansen glæder sig over aftalen.

”Vi har jo længe haft et godt samarbejde om forskellige projekter, men det her betyder, at det at vi kan etablere et strategisk langvarigt samarbejde. Vi vil fx gerne se på de udfordringer der er i de enkelte fag, og Danmark er så lille et land, at det kun for alvor er muligt, hvis vi arbejder på tværs af forskningsmiljøerne”, siger han.

Praktisk-musiske fag får øget opmærksomhed

De to forskningsledere fortæller, at der vil kommer fokus på fx dansk og mistrivsel, som de vil se på ud fra en fagdidaktisk vinkel. Og så vil de gerne se på de praktisk-musiske fag.

”Der er en del fag i skolen, som ikke har fået så meget opmærksomhed forskningsmæssigt. Flere rapporter viser, at der er store problemer i musikfaget, og vi vil gerne oprette et fokusområde omkring musik i skolen. Samarbejdet betyder, at vi bringer folk sammen på tværs, så de, der arbejder med skoleudvikling kan samarbejde med fagdidaktikerne. Der er et problem i sektoren med at den pædagogisk og den fagdidaktiske forskning er for adskilt”, fortæller Nikolaj Elf.

Thomas Illum-Hansen ser samme behov på fokus nogle af de mindre fag.

”Der er områder, som trænger til et ekstra fokus. Det skal vi løfte bredt også sammen med grundskolerne i Danmark. Vi kan ikke have, at der er nogle fag, der bliver ladt i stikken, og ved at gå sammen, kan vi prioritere det”, siger han.