En grundig og redelig undersøgelse, mener rådmand Thomas Medom - og erkender, at der skal følges grundigt op i forvaltningen.

Det vil Aarhus-politikerne gøre efter Søndervangsrapporten

Ifølge det konservative medlem af Aarhus Byråd Mette Skautrup virker det til, at konsulenterne har tillagt skolelederens forklaring mere vægt end andres. Læs hvordan hun og andre af de centrale politiske og ledelsesmæssige aktører læser den uvildige undersøgelse af Søndervangskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen har forsøgt at få børn og ungerådmand Thomas Medoms (SF) syn på en række konkrete dele af undersøgelsen.

Redaktionen har dog i stedet modtaget et samlet skriftligt svar, der ikke specifikt forholder sig til redaktionens spørgsmål. Her kalder rådmanden konsulentfirmaets undersøgelse for både grundig og redelig.

"Undersøgelsen peger på svære udfordringer med arbejdsmiljøet på Søndervangskolen, som har været belastende for mange. Den peger også på et tilsyn, som i 2016-17 var utilstrækkeligt, og hvor der blev fulgt mangelfulgt op. Det skete blandt andet, fordi værdifuld viden desværre gik tabt i forskellige chef- og jobskifte", lyder det fra Thomas Medom.

Det kalder på systematisk opfølgning både på skolen og i forhold til forvaltningen, lyder det videre i rådmandens svar.

"Et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for at have en god skole, så det er en klar prioritet hos mig med blik for medarbejdere, elever og forældre på Søndervangskolen", skriver han og tilføjer:

"Det og en række andre punkter kommer vi til at følge målrettet op på i forlængelse af en undersøgelse, som jeg ikke har grundlag for andet end at finde grundig og redelig"

Lærere kritiserer Søndervangsrapport: Hvor er vores indrømmelser blevet af?

Byrådsmedlem: Leders udsagn virker til at vægte tungt

Det konservative byrådsmedlem Mette Skautrup har fulgt beskyldningerne mod Søndervangskolen tæt.

Hun hæfter sig ved, at det fremstår som om, at tidligere skoleleder Rani Hørlycks udsagn har vægtet særligt højt sammenlignet med udsagn fra de nuværende og tidligere medarbejdere.

"Jeg læser det som, at den tidligere skoleleders udtalelser tillægges stor vægt, og det er generelt som om, at der er forskelligt, hvor meget kilderne vægtes. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi får dykket ned i det og får svar på, om de er ens i vægtningen og hvis ikke - så hvorfor ikke. Det mener jeg, at forvaltningen bør gøre", siger hun.

Efter at have læst rapporten sidder Mette Skautrup tilbage med en række ubesvarede spørgsmål.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Det drejer sig blandt andet om, at skolen i 2017 fik adgang til en oversigt over, hvilke forældre der har deltaget i forældretilfredshedsundersøgelsen. Herpå kontaktede skolen de forældre, der endnu ikke havde deltaget.

"Må en skole udlevere navnene til sine ansatte på dem, der ikke har deltaget, og må de kontakte forældrene på baggrund af den viden? Jeg undrer mig også over, at man konkluderer, at der ikke har været en systematisk praksis i forhold til at påvirke eleverne til at svare så positivt som muligt i trivselsmålingerne. For der er jo udtalelser fra lærere, der siger, at de har oplevet, at eleverne bliver påvirket til at svare noget bestemt", siger hun.

Tror du, at det er en plausibel forklaring, at den forlængede tid ved de skriftlige prøver skyldes, at ledelsen to år i træk har fejlfortolket reglerne, selvom ledelsen i 2016 fik at vide, at det var imod reglerne?

"Jeg stiller i hvert fald spørgsmålstegn ved den. At man kan fejle én gang, kan jeg godt forstå, men at gentage den året efter, synes jeg er lidt mærkeligt", siger hun.

V: "I min optik er det dog ikke lig med, at det ikke har fundet sted"

Selvom konsulentfirmaet vurderer, at flere af anklagerne enten ikke er sandsynlige eller ikke kan finde dokumentation for, så mener Venstremedlem i børn og unge-udvalget Hans Skou, at indholdet i sig selv er "meget alvorligt".  

"Jeg kan godt forestille mig, at Stuk (Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, red.) eller undervisningsministeren vil have en klar forventning om, at Aarhus Kommune dokumenterer, at der ikke kommer til at være flere problemer på Søndervangskolen. Sådan ville jeg selv agere, hvis jeg var minister", siger han.

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn

Hans Skou tror, at det vil ærgre flere af de nuværende og tidligere lærere på skolen, at rapporten ikke dokumenterer flere af de mange påstande. Men han understreger, at manglen på dokumentation ikke nødvendigvis betyder, at der ikke er hold i anklagerne.  

"Jeg tror, at Århus Lærerforenings medlemmer føler en frustration over, at rapporten ikke kan slå to streger under de ting, der har været fremme. I min optik er det dog ikke lige med, at det ikke har fundet sted. Det bliver noget, man helt klart kommer til at arbejde videre med fra forvaltningen, rådmanden og det nye byråd", siger han.

V: Ikke undersøgelsens opgave at udpege personer

Sidder du tilbage med en følelse af, at der mangler svar på, hvem der har stået bag det her?

"Jeg har en tilgang til det, at det ikke lå som en del af rapportens opgave eksplicit at pege på nogle personer. Det er helt klart en opgave, som jeg mener forvaltningen skal få løst her efterfølgende, så vi kan være 100 procent betrygget i, at det her ikke er noget, der fortsætter", siger Hans Skou. 

Aarhus Kommune: Søndervangskolen skal tilbagebetale 1,3 millioner til ministeriet

Tror du, at man kan forvente en politianmeldelse, hvis man finder ud af, hvem der har haft ansvaret for at have afsløret udtræksfagene imod relgerne - hvilket ministeriet tidligere har peget på er i strid med straffeloven?

"Jeg er ikke jurist, så det kan jeg ikke vurdere. Men jeg er sikker på, at man er oppe på en af de allerøverste hylder i forhold til, at det her skal man simpelthen ikke tolere - specielt ikke i en tillidsbaseret folkeskole, som vi har herhjemme. Dér må man kunne stole på, at alle elever får fair betingelser, og at man overholder landets love og regler. Hvad det skal have af juridiske konsekvenser, kan jeg ikke svare på. Men der skal i hvert fald ryddes op".