Forløbene i projektet under Parasport Danmark spænder over vidt forskellige idrætsgrene - blandt andet fodbold, dans og bueskydning.
Forløbene i projektet under Parasport Danmark spænder over vidt forskellige idrætsgrene - blandt andet fodbold, dans og bueskydning.

Specialtilbud: Det kræver ikke det store at hjælpe elever til sport i fritiden

Parasport Danmark har svært ved at få specialskoler til at springe på et projekt, som skal hjælpe børn med særlige behov til idræt i fritiden. Skolerne mener ikke, de har tid, men det kræver ikke det store, siger to deltagende skoler med specialtilbud.

Publiceret

Sådan foregår tilbuddet

 Når en skole er klar til at gå ind i projektet 'Superleder- sammen om sport', kontakter projektleder Stine Sloth Jensen fraParasport Danmark en lokal idrætsforening, som finder instruktørertil holdet. Derudover udpeges en person fra foreningen til såkaldtsuperleder, som sørger for at åbne døre, fjerne modstand og ryddeforhindringer af vejen. Superlederen har med andre ord fokus på atinkludere holdet i foreningen og sikre det et godt afsæt.

Skolen skal deltage i et opstartsmøde og lidt korrespondance omprojektet, sende breve ud til forældrene om tilbuddet og finde etpar medarbejdere til at tage med eleverne til idræt i de første tremåneder. Lønnen dækker Parasport Danmark med projektmidler.

Parasport Danmark er med i det første halvandet år af et forløb,hvorefter idrætsholdet gerne skulle have fundet et naturligt lejefor både skole og idrætsforening.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Parasport Danmark skaber idræt for børn med funktionsnedsættelse ved at koble specialskoler og skoler med specialklasserækker med idrætsforeninger. 16 forløb er enten afsluttet eller i gang rundt om i landet, men selv om skolerne kun skal levere en beskeden indsats, siger mange, at de ikke har tid. Derfor er Parasport Danmark ikke nået op på de 25 idrætsforløb, organisationen havde regnet med.

Vorrevangskolen har hjulpet 10-11 elever i gang med fodbold i den lokale klub, VSK Aarhus. Træningen ligger om søndagen, og de første gange tog Mette Nielsen med for at præsentere børn og trænere for hinanden

"Så kan trænerne lettere ringe til os, hvis de har brug for at drøfte noget omkring børnene. Vi står til rådighed, for vi samarbejder gerne med foreninger. Det gør vi også i skolens almene regi", siger afdelingslederen.

Skolen har fortalt om tilbuddet og sendt sedler med hjem

Skolen har fortalt om tilbuddet og sendt sedler med hjem

Forældrene skal selv bringe og hente deres børn til søndagstræningen, og det kan afholde nogle børn fra at deltage, fordi de bor langt fra skolen.

"Jeg ville gerne have haft, at træningen lå i forlængelse af skoledagen, så SFO-personale kunne tage med børnene, men fodboldklubben kunne ikke få tid i hallen på det tidspunkt".

Ud over at Mette Nielsen selv var med til træning de første gange, har det ikke krævet den store indsats at hjælpe eleverne i gang med fodbold.

"Jeg gik ud i klasserne og fortalte om tilbuddet og sendte en seddel med hjem til forældrene. Foreningens mål er at få eleverne som medlemmer, og derfor træder vi ud på et tidspunkt", siger Mette Nielsen.

Dansetilbud lagt ind som et tilbud i SFO-tiden

Dansetilbud lagt ind som et tilbud i SFO-tiden

På Skovagerskolen i Jelling var pædagog Jette Pedersen ikke i tvivl, da skolen fik tilbudt et forløb med dans for skolens elever med vidtgående psykiske og fysiske handicap.

"Vi kan godt bruge tilbud, som er anderledes og spændende, og da instruktøren var fleksibel omkring tidspunktet, besluttede vi, at det passede godt ind i SFO-tiden til børn fra mellemtrin og udskoling", fortæller hun om forløbet, som netop af slut efter syv-otte onsdage med dans for omkring 15 elever.

Heller ikke Jette Pedersen oplever, at forløbet har krævet den store indsats fra skolens side.

"Instruktøren kom ud til os, og fordi hun og børnene ikke kendte hinanden, skulle der voksne med over til danseundervisningen i motoriksalen. Men vi lagde det blot ind som et SFO-tilbud, så det har ikke krævet synderligt meget af os. Instruktøren stod for undervisningen, og vi var med for at støtte børnene".

Den første gang var undervisningen for svær for børnene.

"Vi talte med instruktøren om, at vores børn ikke kan huske lange sekvenser, men har brug for mange gentagelser. På den måde hjalp vi instruktøren med at spore sig ind på børnenes niveau", siger Jette Pedersen.

God måde at prøve et potentielt undervisnignsforløb af på

God måde at prøve et potentielt undervisnignsforløb af på

Lærerne på Skovagerskolen har talt om at implementere et forløb i dans i idræt, fortæller Jette Pedesen.

"Jeg var hurtig til at sætte mig på tilbuddet, men i SFO'en er vi også mere fleksible i vores planlægning end skolen. Nu har vi prøvet dansen af, og det har været en større succes, end vi havde regnet med, så det kan være, at idrætslærerne planlægger et danseforløb i næste skoleår", siger Jette Pedersen.

Hun troede ikke, at teenagedrengene ville være med, og derfor gjorde hun det obligatorisk for børnene i udskolingen at deltage. Og drengene har været glade for at danse.

"Dans er både frit samtidig med, at de skulle følge undervisningen. Og så kendte de musikken, så vi fik alle drenge med", fortæller Jette Pedersen

Skovagerskolen har sendt sedler med hjem til forældrene om, at deres børn kan gå til dans på hold for børn med særlige behov på danseskolen i Vejle.

"Vi håber, det bærer frugt. Holdene går i gang igen efter sommerferien, og vi hjælper gerne instruktøren med at sende en seddel om opstarten med børnene hjem", siger Jette Pedersen, som også er åben over for at lade andre fritidstilbud præsentere sig for eleverne.

Du kan læse mere om projektet via dette link:

Læs mere

Superleder - sammen om sport

Powered by Labrador CMS