Forsøget med arbejdspsykologen er udviklet i samarbejde mellem Lolland Kommune og Lolland-Falsters Lærerforening. Fra venstre ses deltagende lærer Susan Rasmussen, udviklingskonsulent i Lolland Kommunes skoleforvaltning Nathasja Haldbæk og næstformand i Lolland-Falsters Lærerforening Signe Lund Winther.

12 projekter skal fastholde lærere med ondt i arbejdslivet

Et samarbejde mellem KL og Lærernes Centralorganisation skal hjælpe lærere med ondt i arbejdslivet. 12 kommuner deltager i projektet, hvor de med forskellige forsøg skal prøve at finde ud af, hvordan de kan bryde den stigende tendens af lærere, som ender på invaliditetsydelse pga. stress og lignende.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flere og flere lærere bliver langtidssygemeldte eller kommer på invaliditetsydelse, fordi de oplever stress eller et dårligt arbejdsmiljø. Derfor indgik KL og Lærernes Centralorganisation ved sidste overenskomstforhandling et samarbejde, som skal sætte fokus på at fastholde lærerne på arbejdsmarkedet.

12 kommuner meldte sig til projektet med hver deres ide til et forsøg, som kan hjælpe lærerne. Forsøgene er i gang, og konsulent ved Danmarks Lærerforening Niels Gæmelke, som har siddet med i projektledelsen fra start, er positiv.

"Vi kalder det et arbejdsmiljøexperimentarium, fordi der bliver eksperimenteret ude i kommunerne for at finde ud af, hvad det er, der virker. Vi leder efter guldet, som både kan have værdi for kommuner og lærerne. Og tanken er så, at de gode erfaringer og projekter skal spredes ud til resten af landets kommuner, når projektet slutter til august næste år", siger han.

Repræsentanter fra de forskellige kommuner var for nyligt samlet i KL-huset, hvor de sparrede med hinanden om forsøgene og de erfaringer, de indtil nu har draget sig. Forsøgene er meget forskellige - Herning Kommune arbejder for eksempel med mentorordninger for unge lærere, Guldborgsund Kommune har et forsøg med skolelederne, mens Aarhus Kommune laver forsøg med øget teamsamarbejde og dialog.

Sessioner med en arbejdspsykolog Lolland Kommune er også en af projektdeltagerne. For at hjælpe lærere med ondt i arbejdslivet har kommunen i samarbejde med Lolland-Falsters Lærerforening tilbudt kommunens lærere at melde sig til et 7-ugers forsøg med ugentlige gruppesessioner med en arbejdspsykolog.

I starten var det svært at overtale lærerene til at melde sig til, men det endte med, at syv af kommunens cirka 350 lærere deltog. En af dem er Susan Rasmussen, lærer på Ravnsborg-afdelingen ved Nordvestskolen. Hun har været meget begejstret for forsøget, men hun havde også en del betænkeligheder ved at melde sig til.

"Når man føler sig stresset og har ondt i arbejdslivet, er det rigtig svært at indrømme det - og det er man nødt til for at melde sig til det her. Der er ingen anonymitet over for ledelse og tillidsrepræsentant, så jeg gjorde mig en del overvejelser om, hvilken betydning min tilmelding ville få", siger hun.

Heldigvis har Susan Rasmussen et rigtig godt forhold til sin leder, så hun har ikke følt, at hun kunne ende med at stå svagere på sin arbejdsplads ved at vise, at hun havde lyst til at få hjælp. Forløbet med arbejdspsykologen har betydet rigtig meget for hende.

"Det har været meget personligt til sessionerne, hvor vi både har tudet, været vrede og grinet. Der var en fantastisk tillid til hinanden - og det var fedt, at vi kom fra samme faggruppe, så vi kunne sætte os ind i hinandens situationer. Sessionerne har givet mig nogle gode redskaber til at undgå eller bekæmpe stress, og jeg har fået en bevidsthed om, hvad jeg gør, når jeg bliver stresset - og især hvad jeg kan gøre anerledes", fortæller hun.

Forsøget skal samles op Forsøget i Lolland Kommune er endnu ikke evalueret, men udviklingskonsulent i kommunens skoleforvaltning Nathasja Haldbæk er spændt på at arbejde videre med forsøget.

"Det virker som om forsøget er gået rigtig godt, så det bliver godt at få det evalueret. Vi vil efterfølgende se på, hvordan lederne på de forskellige skoler kan gribe fat i problemerne og drage nytte af sessionerne, så lærerne ikke bare bliver smidt ud på dybt vand igen bagefter. Og vi vil i forvaltningen se på, om det kan overføres til andre faggrupper, som også oplever, at de har ondt i arbejdslivet", siger hun.

Nathasja Haldbæk og næstformand i Lolland-Falsters Lærerforening Signe Lund Winther pointerer desuden, at det har haft stor betydning for forsøget, at det blev skabt som et samarbejde mellem de to parter. Der har efterfølgende været et stort ønske om at fortsætte forsøget, så det vil de se på efter evalueringen.