Sognet Gellerup er blev lørdag lukket ned. Derfor er sognets skole Sødalskolen lukket. Alligevel kan flere af eleverne fra sognet komme i skole. Den automatiserede nedlukningsmodel følger nemlig sognegrænser og ikke skoledistrikter.

Lærer efter 'ulogisk' skolenedlukning: I dag har jeg for første gang valgt at gå med visir

Den automatiske nedlukning af skoler følger sognegrænser i stedet for skoledistrikter. Elever fra nedlukkede sogne kan derfor stadig komme i skole, selvom de bor et sted med meget højt smitte. Det er et 'ulogisk' system, som betyder, at de 'forkerte' skoler lukker, lyder kritikken.

Publiceret

Automatisk nedlukning af sogne

Kommunerne er forpligtet til at lukke blandt andet skolerne i etsogn, hvis der er i en uge, er mere end 400 smittede pr. 100.000borgere, 20 eller flere smittetilfælde og en positivprocent på 2pct. eller højere i pågældende sogn.

Før den automatiske nedlukning træder i kraft skal alle treparametre være opfyldt. Sognet genåbner, når blot ét af parametreneikke længere er opfyldt. Niveauet skal dog have været lavere endgrænsen i minimum syv dage i træk, inden der kan åbnes op igen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mandag morgen åbnede Sødalskolen i Gellerup vest for Aarhus ikke.   

Gellerup Sogn er nemlig lukket ned på grund af den automatiske nedlukningsmodel, og det betyder blandt andet, at sognets eneste skole - Sødalskolen - er lukket ned.

Men lukningen af skolen møder nu kritik fra både rådmand for Børn og Unge i Aarhus Thomas Medom og lærer på naboskolen Ellehøjskolen Andreas Ravn Skovse.

Skolerne åbner i Rødovre i dag: Lidt stramt, at de kan lukke ned så hurtigt igen

Sognegrænserne, som er afgørende for hvilke skoler der lukker, og hvilke skoler der forbliver åbne, følger nemlig ikke skoledistrikterne. I den aktuelle situation i Aarhus betyder det, at flere elever bosat i Gellerup sogn fortsat får lov til at komme i skole, da de grundet skoledistrikterne er tilknyttet Ellehøjskolen i Hasle Sogn.

Modellen vækker derfor bekymring blandt lærerne på Ellehøjskolen, som forbliver åben, selvom coronasmitten har lukket det sogn, hvor en del af  eleverne bor, ned, lyder det fra lærer på skolen Andreas Ravn Skovse.

"Jeg har for første gang i dag taget et visir på. Jeg har indtil nu undladt at bruge det, fordi jeg ikke mener, at det er foreneligt med min pædagogiske tilgang. Men i dag har jeg altså valgt at tage det på for at begrænse min egen smittefare".

Ulogiske grænser

Ifølge Andreas Ravn Skovse er det store problem ved det automatiske nedlukningssystem ikke den automatiserede lukning af skoler. Problemet er derimod de geografiske grænser, modellen indeholder.  

"Det er en beslutning, som mig og mine kollegaer simpelthen ikke kan forstå. Vores skole spænder jo, ligesom så mange andre skoler, over to sogne, og derfor giver de her nedlukninger ingen mening", siger Andreas Ravn Skovse.

Nu er kommuners nedlukning af skoler automatiseret

Andreas Ravn Skovse mener, at logikken bag modellen fejler.

"Skulle man følge logikken i den automatiske nedlukningsmodel, så ville det jo skulle følge eleverne i sognet. Det ville på min skole betyde, at de elever fra Gellerup Sogn ikke måtte dukke op i dag. Og selvom det ville være et prakitsk helvede, så ville det alligevel give bedre mening".

Læreren fra Ellehøjskolen mener dog, at en anden form for automatiseret lukning kunne være en fremtidig løsning for at begrænse smitte på skolerne.

"Vi ved jo efterhånden, at børn ikke altid mærker, at de er syge. Eleverne kan altså opleve, at de er raske, men alligevel smitte. Derfor synes jeg egentlig også, at det giver mening at lukke skoler, hvis smitten bliver for høj. Det giver bare ikke nogen mening, at nedlukningerne følger sognene i stedet for skoledistrikterne".

Kritik fra Aarhus Kommune

Også fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus Thomas Medom lyder der kritik i forbindelse med skolelukningen i Gellerup Sogn.

"Den (modellen for automatisk nedlukning, red.) betyder også, at 'forkerte' folkeskoler lukkes fordi skoledistriktsgrænser ikke følger sognegrænser. Eleverne i sognet vil nogle gange først og fremmest gå på en skole uden for sognet og den skole, der lukkes, vil omvendt nogle gange først og fremmest have elever fra nabosognet", skriver Thomas Medom i et Facebook-opslag.

Thomas Medom opfordrer derfor også til, at man hurtigt får ændret i modellen.

"Det er et stort set enigt folketing, der har indført modellen, og jeg håber, man er parat til en lyn-justering, så der bliver plads til lokale vurderinger i den fortsatte og vigtige smittebekæmpelse. Vi bør nemlig gøre, hvad vi kan for at undgå at børn og unge kommer til at betale en unødvendig høj pris, og at der sættes ind de forkerte steder".

Minister skal forsvare kritiseret model

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theill skal onsdag redegøre for logikken i de automatiske nedlukninger.

Det blev vedtaget som led af torsdagens genåbningsaftale efter massiv kritik nedluknings modellen.

Ministeren klar til evaluering af automatisk nedlukning af skoler

En revurdering af modellen er altså under opsejling, og af torsdagens aftale fremgår det blandt andet:

"Partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede, står der i aftalen".