Tillidsrepræsentant Kate Lyhne sætter plakater op, så lærerne løbende kan følge med i stemmeafgivningen på skolen. Da skolen for tredje gang nåede en stemmeprocent på 100, lavede en kollega en tegning og satte over plakaten.
Tillidsrepræsentant Kate Lyhne sætter plakater op, så lærerne løbende kan følge med i stemmeafgivningen på skolen. Da skolen for tredje gang nåede en stemmeprocent på 100, lavede en kollega en tegning og satte over plakaten.

Skole har haft en stemmeprocent på 100 ved tre DLF-afstemninger

Stor fællesskabsfølelse, konkurrencer og en ihærdig tillidsrepræsentant har været medvirkende til, at Skovvangskolen i Aarhus Nord ved tre nylige urafstemninger i Lærerforeningen har mønstret en stemmeprocent på 100.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Først var det hovedstyrelsesvalget i slutningen af 2019. Så var det urafstemningen om lærernes arbejdstidsaftale. Og i mandags da urafstemningen om overenskomstresultatet lukkede, gjorde Skovvangskolen i Aarhus Nord det igen. Endte på en stemmeprocent på 100, hvilket vil sige, at alle skolens 44 lærere har stemt ved alle tre urafstemninger.

Lærernes tillidsrepræsentant Kate Lyhne er stolt af den store tilslutning til DLF-afstemninger på skolen.

"Det er en fantastisk oplevelse, at vi i fællesskab kan opleve, at 100 procent stemmer tre gange. Vi har et godt kollegialt fællesskab. Vi støtter op om fælles aktiviteter", siger hun.

Dedikeret indsats løfter stemmeprocenten

Men en stemmeprocent på 100 kommer ikke af sig selv.

"I hverdagen sker der meget, og kollegaerne har travlt. Det er ikke, fordi de ikke vil stemme, men de har travlt, og nogen kommer derfor nemt til at glemme det. Når urafstemningen sættes i gang, så skriver jeg det både på Aula og i mails.  Jeg gør løbende opmærksom på de materialer, der kommer fra DLF og fra Århus Lærerforening. Jeg finder et centralt sted i personalerummet, hvor jeg sætter store farverige plakater op. Der står, hvordan man afgiver sin stemme, og så opdaterer jeg dem fysisk med stemmetallene. I år har nogle været hjemme grundet fjernundervisningen, så jeg har også opdateret tallene på Aula", siger Kate Lyhne, som også kontakter de kolleger, der er på barsel eller på anden måde fraværende på skolen

"Dem ringer jeg til, så får jeg også snakket med dem og husker dem på at stemme. Jeg sender også en personlig sms til kollegerne med en reminder".

Kate Lyhnes indsats betyder noget, viser tallene. Hun gjorde nemlig ikke ekstra indsats ved suppleringsvalget til hovedstyrelsen tidligere i år, og her stemte dig kun 14 af lærerne. 

Fælles indsats

Fælles indsats

Men det er ikke Kate Lyhnes indsats, der alene gør udslaget.

"Vi har et fedt sammenhold, og man kan mærke, det summer, og så er det ekstra fedt, når vi opnår det samlede resultat i fællesskab. Så kollegerne spørger også hinanden, om de har husket at afgive deres stemme. Nogle skriver til mig, og spørger, hvad styrelsen i Århus Lærerforening og jeg stemmer og vil vide mere. For andre, er det også konkurrenceelementet. Det er fedt, at vi kan gøre det sammen og vinde noget", siger hun og henviser til, at skolens stemmeprocent 3 gange har været den højeste i gruppen for arbejdspladser på mellem 31 og 50 stemmeberettiget medlemmer i Aarhus, og de derfor har vundet en gavekurv fra Århus Lærerforening med lækkerier, som kunne deles.  

Kate Lyhne har også ved de to første afstemninger udloddet præmier på lærerværelset, hvor lærerne skrev deres navne på en liste efterhånden, som de havde stemt og dermed deltog i en lodtrækning, når afstemningen sluttede. Men det var ikke nødvendigt ved urafstemningen om OK21.

Også denne gang vandt Skovvangskolen Århus Lærerforenings præmie for højeste stemmeprocent.

"Vi ved ikke endnu, hvad vi vinder. Formanden for Århus Lærerforening er gået i tænkeboks for at se, om vi kan gøre noget lidt mere særligt. Men vi venter, til corona er overstået, og vi kan være sammen igen. Vi vil fejre det her fine resultat, når vi er sammen", siger Kate Lyhne.  

Powered by Labrador CMS