Efter politiets afvisning af at gå ind i sagen om brud på tavshedspligten på Søndervangskolen vil styrelsen ændre prøvebekendtgørelsen.

Ministeriet politianmeldte Søndervangskolen før kommunen: Nu bliver tavshedspligt om udtræksprøver præciseret

Undervisningsministeriet politianmeldte Søndervangskolen for brud på tavshedspligten om afgangsprøverne, flere måneder før Aarhus Kommune gjorde det. Efter at politiet har afvist begge sager, vil ministeriet præcisere reglerne om tavshedspligt.

Publiceret

Forløbet i datoer

Nye oplysninger viser nu, at Styrelsen for Undervisning ogKvalitet (Stuk) den 15. oktober meldte Søndervangskolen tilØstjyllands Politi for muligt brud på tavshedspligten. Politietafviste 26. november at efterforske sagen. 21. december klagedeStuk over den afgørelse til Statsadvokaten i Viborg. Samme dagvalgte Aarhus Kommune at lave en lignende politianmeldelse tilpolitiet. 26. januar afviste Statsadvokaten i Viborg Stuksklage.

Fredag 11. februar oplyste Aarhus Kommune i en pressemeddelelse,at politiet ikke igangsætter en efterforskning af sagen, og at derallerede i efteråret var en lignende politianmeldelse. Samme dagkunne man i et svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil til VenstresEllen Trane Nørby læse, at dén  anmeldelse kom fra Stuk. 

Sådan lyder bekendtgørelsen idag

Stk. 1: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelerskolens leder, hvilke prøver der er udtrukket for skolens elever,jf. folkeskolelovens § 14, stk. 2, medio februar forud forprøveterminen maj-juni og ultimo oktober forud for prøveterminendecember-januar.

Stk. 2: Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtil deoffentliggøres af skolens leder, jf. stk. 3. Ansatte m.fl., dervirker ved skoler, og som modtager oplysninger om prøver tiludtræk, er med hensyn til disse oplysninger undergivettavshedspligt frem til offentliggørelsen af prøverne, jf.straffelovens §§ 152-152 f

Stk. 3: Skolens leder offentliggør udtræksprøver for lærereog elever fem skoledage, før den skriftlige prøveterminpåbegynder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I prøvebekendtgørelsen er brud på tavshedspligten i forbindelse med skolernes udtræksfag den eneste forseelse i prøvereglerne, der er så alvorlig, at det takseres som en overtrædelse af straffeloven.  

Men fredag kom det frem, at politiet og Statsadvokaten i Viborg faktisk slet ikke mener, der er mulighed for at retsforfølge skoleledelsen, hvis lærere er blevet informeret om udtræksfagene før tid. Vurderingen er nemlig, at loven ikke tydeligt nok definerer, hvornår lærere må kende til, hvilke fag der er udtrukket.

Det er altså efter anklagemyndighedens vurdering ikke strafbart, at lærere på Søndervangskolen siden 2009 angiveligt har fået besked, hvis deres fag var udtrukket til prøve lang tid før, at det er tilladt - så undervisningen kunne omlægges til, at eleverne fik flest mulige timer i de fag, der var udtrukket.

Politi afviser at gå ind i Søndervangssag: Ikke lovbrud at oplyse lærere om udtræksfag før tid

Styrelse kom Aarhus Kommune i forkøbet med politianmeldelse

Men det skal der laves om på, lyder det i et folketingssvar, som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fredag gav til Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby - samme dag som Aarhus Kommune meddelte, at politiet lukker sagen.

Af ministerens svar fremgår det, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) faktisk selv politianmeldte Søndervangskolen for brud på tavshedspligten allerede tilbage i oktober, mere end to måneder før Aarhus Kommune.

Rani Hørlyck efter politiets afgørelse: Viser, tavshedspligten ikke blev brudt 

Styrelsens politianmeldelse blev ligesom den senere anmeldelse fra Aarhus Kommune afvist af politiet. Den beslutning klagede Stuk over til Statsadvokaten i Viborg den 21. december, som stadfæstede politiets tolkning af loven.

Når lovens nuværende ordlyd slet ikke kan bruges til at straffe brud på tavshedspligten, vil Stuk derfor ændre bekendtgørelsen, "så reglerne om tavshedspligt fremstår tydeligere", lyder det i ministerens svar til Ellen Trane Nørby.

Rosenkrantz-Theil ser sagen "med stor alvor"

Ellen Trane Nørby bad ministeren kommentere på, at 16 nuværende og tidligere lærere på Søndervangskolen lillejuleaften henvendte sig til ministeren med et brev, hvori de anklager børn og unge-rådmand Thomas Medom (SF) og børn og unge-forvaltningen for vedvarende at forsøge at "dække over - og at fortie - faktiske hændelsesforløb omkring Søndervangskolen".

Pernille Rosenkrantz-Theil kommenterer ikke direkte på lærernes kritik i sit svar til Venstre-ordføreren, men hun skriver, at hun "ser med stor alvor på sagen", og at hun løbende har orienteret folkeskoleforligskredsen "om de skridt, der er taget i sagen".

Søndervang-lærere bag brev til ministeren: Vi mangler stadig en afslutning på sagen 

Styrelse har overvejet endnu en politianmeldelse

Ministeren skriver desuden til Venstreordføreren, at Stuk undervejs har undersøgt muligheden for endnu en politianmeldelse, og at denne skulle være "vedrørende udbetaling af midler" fra den tidligere præmiepulje, hvor Søndervangskolen i 2018 fik udbetalt 1,3 millioner kroner. Penge, som ministeriet sidenhen har krævet tilbage.  

"STUK har nu oplyst mig, at STUK ikke vurderer, at der er grundlag for at politianmelde forholdet", lyder det her videre fra Pernille Rosenkrantz-Theil, som også fortæller, at ministeriet modtog tilbagebetalingen af Søndervangskolens præmiepenge 3. december.

Pernille Rosenkrantz-Theil gør desuden opmærksom på, at Stuk - ligesom folkeskolen.dk tidligere har kunnet fortælle - i år som noget nyt vil føre tilsyn med, om skolerne overholder reglerne ved årets prøver.

Efter Søndervangssagen: Ministeriet vil holde øje med skolernes eksamensafvikling 

Kommune nævnte hverken begrundelse eller styrelsens anmeldelse

Aarhus Kommune oplyste fredag i en pressemeddelelse, at Østjyllands Politi har valgt ikke at gå videre med kommunens politianmeldelse uden at gå nærmere ind i årsagen. 

I stedet oplyste Aarhus Kommune i pressemeddelelsen alene, at politiet allerede i efteråret havde modtaget "en lignede politianmeldelse", "og at politiet også her kom frem til, at der ikke var grundlag for at gå i gang med en efterforskning".

Det fremgik med andre ord ikke, at det var en styrelse under Undervisningsministeriet, der stod bag denne politianmeldelse.

Børn og unge-direktør: Vi kendte ikke til Stuks politianmeldelse

Folkeskolen har spurgt Børn og Unge-direktør i Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen, om kommunen havde kendskab til Stuks politianmeldelse, og politiets afvisning af sagen, da kommunen overdrog sagen til politiet sidst i december.

Det afviser han i et skriftligt svar. Her svarer han samtidig på, hvorfor kommunen i sin pressemeddelelse ikke informerede om, at det var Stuk, der stod bag den tidligere politianmeldelse.

"Det er der ingen årsag til. For os var det central at modtager af PM (pressemeddelelsen, red.) blev bekendt med at der tidligere havde være en politianmeldelse, da det var nyt for os", svarer Martin Østergaard Christensen.

Ellen Trane: Intet tyder på, at vi er nået til bunds i sagen om Søndervangskolen

Aarhus Kommune er bl.a. af Venstres Ellen Trane Nørby blevet anklaget for at forsøge at mørkelægge sagen om Søndervangskolen. Ville det ikke i den kontekst have været oplagt meget klart at oplyse om årsagen til politiets afgørelse - og at Stuk tidligere havde fået afvist en lignende anmeldelse?  

"Vi vedlægger alt materiale ved udsendelsen af PM, så alle interesserede kan læse begrundelser og baggrund", lyder det fra Martin Østergaard Christensen.

Redaktionen har også forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsministeren til afgørelsen fra Østjyllands Politi og Statsadvokaten i Viborg. Ministeren har oplyst, at hun ikke har nogen kommentarer.

Redaktionen arbejder på at få svar fra Børne- og Undervisningsministeriet på, hvornår en ændring af prøvebekendtgørelsen træder i kraft.

Få overblikket over sagen om Søndervangskolen

Læs mere

Ministersvar til Ellen Trane Nørby

Ministersvar til Ellen Trane Nørby

Ministersvar til Ellen Trane Nørby

Ministersvar til Ellen Trane Nørby