Elever har lært 100 tyske ord på tre uger

Eleverne på Sønderbroskolen har hver dag tre uger i streg lært 10 nye ord på tysk. Skolen har arbejdet med en husketeknik, der skal gøre det nemmere, hurtigere og sjovere at opnå et stort ordforråd på et fremmedsprog.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er eleverne på Sønderbroskolen i Aalborg, der har arbejdet intenst på at forøge deres ordforråd, og det har de gjort i samarbejde med Memo Danmark.

Skolens 6. og 7. klasseelever har i tre uger haft én lektion tysk om dagen i tre uger, og hver dag har ambitionen været at lære at mestre 10 nye ord.

Til det har de arbejdet med en husketeknik, som skolens tre lærere har lært på et to-dages seminar.

"Det handler om at koble de tyske ord til mentale billeder, der gør dem lettere at huske", siger tysklærer på skolen Louise Rædkjær.

Eleverne har eksempelvis lært at huske det tyske ord for øje - Auge - ved at forestille sig et billede af en abe.

Elever får ny tysklærer hvert 20. minut

"Billedet viser en abe, der har ondt i øjet. Aben peger på sit øje og siger 'av'. 'Av' ligger tæt op ad 'Auge'. Tricket er så, at eleverne husker det billede, som de har forestillet sig, og keywordet 'av', og på den måde bliver de mindet om det", forklarer hun.

Skal eleverne huske, hvordan man siger det tyske ord for radiator - Heizung - skal de tænke på en radiator og en haj, der har tungen hængende ud af munden på grund af varmen. Keywordet er hajtunge, der ligger tæt på Heizung.

Aben Asker repræsenterer intetkønsord

Eleverne har ikke kun lært, hvordan de husker selve ordet. De har også lært, hvordan man husker, hvilket køn ordet er.

"Her er det afgørende, at det netop var aben, der havde ondt i øjet. Aben hedder Asker, og når det er Asker, der er på billedet, så er ordet intetkøn", fortæller Louise Rædkjær.

På andre af elevernes metale billeder optræder Louise Rædkjær selv. Det indikerer, at ordet på billedet er hunkøn.

"Jeg står eksempelvis foran elevens vens hjem, fordi handler om noget, det befinder sig i vennens hjem. Her ved eleverne så, at der skal stå 'die' foran ordet, fordi det er mig, der er ved billedet".

I Aalborg skal lærerne tænke store tanker om sprogundervisningen

Skolens tre tysklærere har arbejdet sammen med Bjarke Toft fra Memo Danmark. Og når det har været et hankønsord, så har det været ham, der har været på billedet.

"Ligesom med aben Asker har Bjarke fx peget på sted på kroppen, og så har der været et keyword til det. På den måde har eleverne kunnet huske ordet og ordets køn".

Bøjnings-quiz

I forbindelse med arbejdet med at lære de mange ord, har eleverne haft adgang til en app, hvor eleverne har haft mulighed for at høre, hvordan man udtaler ordet. Og derudover har de undervejs lavet quiz med ordene.

"Til det har vi brugt Kahoot, hvor eleverne så har skullet vælge den rigtige bøjning af ordene. Det gav en mere legende tilgang til det".

Forskere til lærere: Lad os udvide elevernes ordforråd 

Det var på forhånd besluttet, at ambitionen var, at eleverne i alt skulle nå at lære 60 substantiver og 40 verber. Det var imidlertid ikke alle klasserne, som kunne nå at lære alle de 100 ord.

"For nogle af klasserne nåede vi kun gennem substantiverne. Vi har mange tosprogede elever, og i materialet var der nogle ord, som ikke er en del af deres hverdagssprog. Til ordet 'Nase' (næse, red) var keywordet en nar som i hofnar. Det er ikke lige et ord, som børnene bruger", siger Louise Rædkjær.

Vigtigt med et godt ordforråd

Selvom ikke alle eleverne nåede igennem 100 ord på tre uger, er Louise Rædkjær ikke i tvivl om, at det har været en succes.

"Jeg kendte ikke metoden i forvejen, så det har været rigtigt spændende at arbejde med som supplement til den almindelige didaktik. Det er enormt vigtigt med et ordforråd, fordi det gør, at man kan komme meget videre med sproget".

Ny forskning: Se hvad der virker bedst, når tosprogede skal lære at læse

Louise Rædkjær fortæller, at eleverne meget ofte glemmer mange af de ord, de lærer i den almindelige undervisning.

"Så derfor er det virkelig godt, at de nu har en teknik til, hvordan de trækker ordene frem fra hukommelsen", siger hun og fortæller, at hun og to andre tysklærere selv skulle arbejde med italienske ord på det indledende seminar.

"Det var rigtigt godt at prøve at være i elevernes sted, hvor man skal lære nogle ord, man ikke kender i forvejen".

En legende tilgang

Louise Rædkjær fortæller, at metoden kræver en meget åben og kreativ måde at tænke på for at kunne finde på danske ord, der lydmæssigt minder om det tyske ord, og hvilke billeder der passer til.

Eventyr på tablet kan støtte elevers tilegnelse af ordforråd i begynderengelsk

"Man kan ikke gøre det her halvt. Det er meget specielt, at man skal forestille sig nogle billeder. Man skal ligesom lege lidt med, men det tror jeg faktisk også er en fordel, fordi det åbner for en legende tilgang med eleverne. Og det gør rigtigt meget i forhold til, at eleverne er med på det her".