Aalborg satser stort på co-teaching

Alle 52 skoler i Aalborg Kommune får uddannet resurselærere, som skal hjælpe med at indføre co-teaching. Samtidig ansætter kommunen 100 ekstra lærere.

Publiceret Senest opdateret

Behovet for specialundervisning stiger i Aalborg. Den udvikling vil politikerne ændre med en massiv investering i co-teaching, hvor to lærere planlægger, underviser og evaluerer sammen. Den nordjyske kommune er ved at uddanne 100 lærere til resursepersoner i co-teaching. Derudover ansættes 95 ekstra lærere til kommunens 52 skoler. Det giver flere øjne på eleverne.

Hvad er co-teaching?

Co-teaching adskiller sig fra tolærerordninger. En af de væsentligste forskelle er, at to undervisere planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen.

“Forskere har fundet ud af, at co-teaching gavner elevernes læring og trivsel, og samtidig får tilgangen alle med i fællesskabet. Både forberedelse og evaluering er vigtigt i co-teaching – det er ikke kun selve undervisningen. Derfor skal skolerne planlægge, hvordan to lærere kan forberede sig sammen”, siger skolechef Mads Jørgensen.

I alt investerer Aalborg Kommune over 56 millioner kroner årligt i co-teaching. Knap 30 millioner kommer fra statens midler til flere lærere i folkeskolen, mens kommunen selv tilfører resten. Ud over uddannelsen af resurselærere og de mange nyansatte lærere bliver der samlet set tid til tre ledere mere og til tre ekstra medarbejdere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som skal understøtte arbejdet med co-teaching.

Skolerne har selv valgt, hvem de vil have uddannet til resurselærere, men det er typisk inklusions- og læringsvejledere. Kommunen klæder dem på med viden om co-teaching. Derefter skal de sammen med ledelsen planlægge, hvordan de vil anvende co-teaching på lige netop deres skole.

“Resurselærerne skal vejlede ledelsen i, hvordan de bedst strukturerer co-teaching, og når det kører efter sommerferien, skal de vejlede deres kolleger, for eksempel om de bruger stationerne i co-teaching rigtigt. På den måde får vi både et ledelses- og et medarbejderperspektiv. Det bliver hverken et topstyret ledelsesprojekt eller en vejleder, som kommer hjem fra et kursus og synes, at co-teaching er en fantastisk ide. Skolebestyrelserne har også fået til opgave at udarbejde principper for, hvordan skolen skal arbejde med co-teaching, for det implementeres bedst, når vi er sammen om det”, siger Mads Jørgensen.

“Eleverne siger, at de lærer mere i timerne med co-teaching, fordi de føler sig set og hørt, og fordi det er nemmere at få hjælp”.

Kristine Kusk Schmelling, afdelingsleder, Klarup Skole

Lige før sommerferien vil alle lærere på skolerne få et oplæg om co-teaching, så de er fagligt klædt på til at gå i gang.

“Det er ikke et projekt, som slutter på et tidspunkt. Det er en kulturskabende professionalisering”, siger skolechefen og peger på, at kendskab til principperne i co-teaching også vil styrke det eksisterende samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen.

Skole ser frem til flere indsatser i klasserne

De 27 millioner kroner, som Aalborg Kommune skyder ind, går til ekstra lærertimer i indskolingen, mens skolerne selv beslutter, hvordan de vil anvende deres andel af de knap 30 millioner fra staten. Pengene bliver fordelt efter skolernes størrelse og antal elever i klasserne.

“Hvis en skole mener, det er bedst at satse på co-teaching i 4. og 7. klasse, fordi færre elever trives der, eller fordi skolen indstiller flere til specialundervisning på de to årgange, så gør skolen det. Der kan også være skoler, som har 19 elever i nogle klasser og 27 i andre, hvor de så vil prioritere co-teaching i de store klasser. Vi har også en stor skole, som får tilført fem lærere, og som vil anvende co-teaching i dansk og matematik hele vejen op”, fortæller Mads Jørgensen.

På Klarup Skole ser afdelingsleder Kristine Kusk Schmelling frem til at få tilført tre lærere, som udelukkende skal arbejde med co-teaching sammen med en kollega, skolen ansatte til opgaven for to år siden.

“Tre af lærerne skal arbejde med co-teaching i dansk og matematik på 1., 4. og 7. årgang, fordi vi oplever, at flere elever bliver udfordret i skiftet fra et trin til et andet. I dag tager vi elever ud på hold i nogle fag og timer, men vi vil have flere indsatser i klasserne, så eleverne føler sig inkluderet både fagligt og socialt”, siger Kristine Kusk Schmelling.

I første omgang skal de tre co-teachere fordele deres tid ligeligt mellem klasserne på deres årgang. Siden kan det justeres til efter behov. Den fjerde co-teacher skal arbejde med ad hoc-opgaver og får desuden en koordinerende rolle.

Klarup Skole har gode erfaringer med co-teaching fra de seneste to år.

“Vi har ikke målbare resultater, men eleverne siger, at de lærer mere i timerne med co-teaching, fordi de føler sig set og hørt, og fordi det er nemmere at få hjælp”, siger Kristine Kusk Schmelling.

Kommunen vil måle på indsatsen

Aalborg Kommune vil følge med i skolernes kvalitetsrapporter for at se, om satsningen på co-teaching gør en forskel i det faglige niveau, i trivslen og i antal indstillinger til specialundervisning. Derudover vil kommunen evaluere indsatsen med co-teaching og holde øje med, om nogle skoler gør det bedre end andre. Første nedslag foretager kommunen i efteråret 2023, og et år senere gør den det igen.