Dobbelt-A20: Aalborg-læreraftale med fokus på det forpligtende samarbejde

I Aalborg vil hverken lærere eller forvaltning nøjes med den landsdækkende A20-arbejdstidsaftale. I stedet har parterne taget A20 og den lokale Aalborg-aftale og brugt rigtig mange møder på at nå i mål med AA20, en lokalaftale, der skiller sig ud på flere punkter.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

AA20 er bygget op om et skelet, hvor hver lærer maksimalt må tildeles 800 planlagte undervisningstimer alt inklusiv. Samtidig skal hver lærer have afsat minimum 400 timer til forberedelse - såvel fælles som individuel forberedelse til undervisningen.

Dermed får man altså en forberedelsesfaktor på minimum 0,5. Som udgangspunkt er der 400 timer til andre opgaver, og så forhandler tillidsrepræsentant og skoleleder lokalt på den enkelte skoler om de 40 timer i hver ende af elevernes sommerferie.

De kan bruges sammen eller hver for sig til udvikling, forberedelse eller andet, og de kan også fx flyttes til et andet tidspunkt, fx en pædagogisk weekend.

I den hidtidige Aalborg-aftale er undervisningsloftet på 790 timer, men det er præsteret tid, hvor den nye aftale er planlagt tid, så man ikke skylder timer ved aflysning.

"Det vigtigste er jo i virkeligheden, at vi binder en resurse, der skaber et værn som stort set svarer til det nuværende, og så arbejder med det gennemsnitlige antal undervisningstimer på hver skole", fremhæver formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen.

Detaljeret årshjul

Detaljeret årshjul

Og dét er et af de mange tal, som lærerkreds og forvaltning har forpligtet hinanden til at levere.

Aalborg-aftalen bruger ikke A20-ordene Skolemøde og Skoleplan, men har en meget mere detaljeret plan for samarbejdet mellem lærerforening og forvaltning og mellem tillidsrepræsentant og skoleledelse.

Et årshjul på kommuneniveau og ét på skoleniveau fastlægger, hvad man skal drøfte på hvilke tidspunkter, herunder præcis hvilke tal, kommunen og skoleleder skal levere til de drøftelser.

"Det er meget detaljeret beskrevet, og frem for alt er det forpligtende, så man kan simpelthen ikke slippe af sted med at skrive en redegørelse bestående af floskler", fremhæver Karsten Lynge Simonsen.

Aftalen rummer også en fuldstændig klar procedure for, hvad der skal ske, hvis en lærer bliver pålagt nye opgaver i løbet af skoleåret. Hvis læreren oplever, at det alligevel skrider, kan læreren gå til sin tillidsrepræsentant, og i sidste ende kan det nedsatte AA20-udvalg inddrages.

Men tør lærerne selv tage det op?

"Vi må ud over det der med 'tør'. Det er altså professionelle voksne mennesker, og det handler ikke om konflikt eller illoyalitet - når lærerne selv administrerer deres forberedelsestid og arbejder med professionelt råderum, er de også nødt til at påtage sig det ansvar", siger lærerkredsformanden.

Godt samarbejde

Godt samarbejde

Netop som aftalen var forhandlet færdig, blev byens skolevæsen rystet af beskeden om, at rådmand Tina French Nielsen stopper i politik 1. februar som følge af en konkurs i hendes private firma.

Hun har spillet en stor rolle i det gode samarbejde mellem lærerkreds og kommune, men det skal nok fortsætte, er Karsten Lynge Simonsen overbevist om. Han har et tæt og velfungerende samarbejde med ledelsen i skoleforvaltningen, fortæller han. 

Samme toner lyder fra skolechef Mads Rune Jørgensen:

"Skoleplanen ved os er er ikke et dokument, men et samarbejdsspor, hvor vi forpligter hinanden", siger han og fremhæver, at den bygger videre på en eksisterende ånd af godt samarbejde.

"Lærerforeningen meldte jo tidligt ud, at de gerne ville beholde et undervisningsmax. Men samtidig værner vi om den fælles forberedelse og respekterer, at det at drive skole er en holdsport, og at alle opgaver på skolen er vigtige. For hvis de ikke er vigtige, skal vi ikke have dem", siger han og fortæller om en grundig proces med loops, hvor skoleleder/tillidsrepræsentantpar har givet feedback undervejs for at sikre, at aftalen kan fungere ude på skolerne. 

Mads Jørgensen glæder sig til at præsentere den nye aftale på et fælles onlinemøde for skoleledere og tillidsrepræsentanter på fredag. Aftalen er blevet trykt og findes også i en pixi-udgave til den almindelige lærer, der ikke behøver at sætte sig ind i detaljerne.

Powered by Labrador CMS