I Aabenraa Kommune er støttekronerne til efteruddannelse fra A.P. Møller Fonden en ekstra bonus – eller det ekstra trin på trappen, der gør det lettere at nå målet.

Det kan være dyrt at få del i puljepenge

A.P. Møller Fonden har afsat en milliard kroner til efteruddannelse af lærerne. Puljen dækker dog ikke kommunernes største udgift forbundet med opkvalificering. I Aabenraa udløser tilskud dobbelt så store udgifter.

Publiceret

FONDEN: DET SIKRER FÆLLESEJERSKAB

Inden første ansøgningsrunde sidste år var A.P. Møller Fonden idialog med en række aktører på folkeskoleområdet, og det gav ikkeanledning til at ændre den fastlagte linje, som skal være med tilat sikre et fælles ejerskab for projekterne, oplyser fondensdirektør Henrik Tvarnø.

"Formålet med Fondens donation til folkeskolen er at støtteselve efteruddannelsen og evt. nært tilknyttede aktiviteter. Dethar således helt fra starten ligget fast, at midlerne ikke skullegå til at dække udgifter til vikardækning", siger han.

Han forventer, at det vil være muligt at søge fonden om støttede kommende 3-5 år.

"Det betyder, at kommuner og skoler har god tid at tilrettelæggederes projekter på en måde, så både lærere, pædagoger og lederegives de nødvendige forudsætninger for at få det bedst muligeudbytte af kompetenceudviklingsindsatsen. Det er vores klareindtryk, at det sker", siger Henrik Tvarnø.

I 2014 fik A.P. Møller Fonden 299 ansøgninger og uddelte i alt199 millioner kroner til 64 efteruddannelsesprojekter forpædagogisk personale.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Aabenraa Kommune har fået bevilget 900.000 kroner af A.P. Møller Fonden til efteruddannelse af kommunens tysklærere, så de kan undervise i tysk allerede fra 3. klasse. Lønudgifterne til de ekstra hænder, der er brug for, mens lærerne opkvalificeres, løber op i 2,2 millioner kroner, og dem kan kommunen ikke søge støtte til.

Et lignende problem oplever lærerne over hele landet. Kommunen bevilger midler til opkvalificering af lærerne til linjefagskompetence fra enten A.P. Møller Fonden eller fra den milliard, som regeringen har afsat til at opkvalificere lærerne. Men ofte følger der ikke midler med til de ekstra hænder, der skal læse timerne for de lærere, som er på kursus. Det betyder, at kollegerne skal løbe hurtigere.

Projektet i Aabenraa er blot et ud af 64 projekter, som indtil nu har fået støtte fra den pulje på en milliard kroner, som A.P. Møller Fonden har afsat til efteruddannelse af pædagogisk personale, og i langt de fleste tilfælde må kommunen altså selv finansiere de høje lønudgifter.

Private fonde holder hånden under reformen 

»Det er en fantastisk hensigt, at man vil styrke det faglige niveau gennem efteruddannelse af pædagogiske medarbejdere. Men den store udfordring i forhold til at få en kvalificeret efteruddannelse med dokumenteret effekt er, at man har tid til at fordybe sig. Derfor er det da problematisk, at man ikke forholder sig til den største udfordring på kommunalt niveau, som er at sikre tiden, fordi vi alle er pressede på resurser«, siger skolechef i Aabenraa Lars Svenson.

Stort set alle de bevilgede penge går til at betale University College Syddanmark, der afvikler efteruddannelsen, oplyser skolechefen.

»Mange har et billede af, at der ligger en bunke penge og bare venter på, at kommunerne kommer og henter dem. Men reelt set går størstedelen til eksterne aktører, og så skal jeg så finde resurser til at dække de medarbejdertimer, der skal til«, siger han.

Hver fjerde krone går til kurser

Af de 38 millioner kroner, der i alt er afsat til efteruddannelse i Aabenraa Kommune, går kun syv millioner kroner til at betale kurser. Resten dækker lønudgifter.

»Og så er det klart, at det for nogle kommuner bliver fristende ikke at afsætte en tilstrækkelig tidsresurse«, siger Lars Svenson, der understreger, at man i Aabenraa Kommune har »skyndt sig langsomt« og analyseret behovet for efteruddannelse grundigt, inden man går i gang til næste skoleår.

»Vi har som kommune en udfordring i at sikre nok resurser til at tydeliggøre over for medarbejderen, at det er prioriteret fra vores side. Man kan ikke som skoleleder sige, at efteruddannelse er interessetimer, når det indgår som element i en kommunal strategi. Men vi har skoler, der skal have 20 procent af medarbejderne på længerevarende efteruddannelsesforløb over de næste tre år, så det skal planlægges rigtig godt, hvis forældre og elever ikke skal opleve det som vikarkaos«, siger han.

I den forbindelse regner skolechefen ikke med puljepenge - i stedet kommer de som en ekstra bonus i forhold til projekter, der i forvejen ville være løbet af stablen.

»Jeg ville aldrig gøre den kommunale efteruddannelsesplan afhængig af eksterne resurser. Sidste år passede det lige med, at vi alligevel var så langt fremme i processen, at det passede med ansøgningsfrist til A.P. Møller Fonden. Når vi når til en stabiliseringsfase efter skolereformen, skal vi til at kigge på, hvordan vi med fondsmidler kan gå fra at lave et godt stykke arbejde til at lave noget, der skiller sig ud fra andre. Der er vi bare ikke endnu«, siger han.

Kritik af afklaringssamtaler: 
Skal lærerne til eksamen for at bevise, at de kan undervise? 

Kun rige kommuner har råd

Når puljen ikke dækker lønudgifter, rækker den længere, og samtidig forpligter man kommunerne på projekterne, når de også selv skal investere i dem, påpeger professor og kommunalforsker Poul Erik Mouritzen.

Dog kan den store egenfinansiering være med til at skræmme mindre velbjergede kommuner og skoler fra at søge puljepengene.

»Hvis man har en kommune med lav vækst, ingen mulighed for at sætte skatten op, og man i forvejen kører med underskud, så bliver det meget svært at finde pengene«, siger han. Poul Erik Mouritzen tilføjer, at flere af de projekter, der har fået støtte af A.P. Møller Fonden, vedrører efteruddannelse af ledere, hvilket ikke er forbundet med udgifter til vikardækning og ikke kræver lønkroner.

Afklaringssamtale: Keep calm and carry on