'Vi har været så heldige, at de fynske kommuner har lyttet til os og til borgerne. Det må skyldes, at de vil give borgerne bedre tilbud, end man formentlig vil i Sønderjylland', siger tillidsrepræsentant Connie Tøndering fra CKV i Odense.
"Vi har været så heldige, at de fynske kommuner har lyttet til os og til borgerne. Det må skyldes, at de vil give borgerne bedre tilbud, end man formentlig vil i Sønderjylland", siger tillidsrepræsentant Connie Tøndering fra CKV i Odense.

På Fyn lykkedes det at få opbakning til kommunikationscentret

Fynboer kan noget, som sønderjyderne ikke magter, nemlig at få politikerne til fortsat at bruge det lokale kommunikationscenter. Sidste år planlagde kommunerne på Fyn ellers at hjemtage opgaverne fra det regionale center i Odense, men i sidste øjeblik indså de, hvor kompleks opgaven er, og ændrede de kurs.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Politikerne i de fire sønderjyske kommuner fik masser af informationer og argumenter for, hvorfor de skulle bevare deres fælles Center for Hjælpemidler og Kommunikation, CHK, i Bov ved Padborg. Alligevel besluttede politikerne at nedlægge centret med udgangen af 2015.

Sønderjyske kommuner har nedlagt deres fælles kommunikationscenter

Sidste år stod medarbejderne på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, CKV, i Odense i nøjagtig samme situation. Centret drives af Region Syddanmark, og da det kommunale kontaktråd, KKR, på Fyn bad kommunerne tage stilling til, hvilke regionale institutioner de ville overtage med virkning fra 1. januar 2016, meldte Odense ud, at kommunen ville hjemtage alle sine opgaver fra CKV pr. 1. januar i år. Samtidig bad Odense de andre kommuner vurdere, hvad de selv kunne hjemtage - resten kunne de købe af Odense Kommune.

"Odense ville ikke overtage centret og drive det videre. Kommunen ville hjemtage sine egne opgaver og selv besætte stillingerne. Det gjorde de små kommuner usikre, for de ville nødig stå alene tilbage med udgifterne til et kommunikationscenter", fortæller Connie Tøndering, der er talepædagog og tillidsrepræsentant for konsulenterne på CKV.

Informationer kan miste vigtigt indhold

Beslutningen i Odense Kommune førte til et større benarbejde for at redde CKV fra både ledelse, medarbejdere, borgere og handicaporganisationer.

"Vores indsats var formentlig ikke så meget anderledes, end den har været i Sønderjylland. Vores ledelse gjorde et stort arbejde for at få kommunerne i tale, og vi medarbejdere fortalte de steder, vi kunne, hvorfor vi kan gøre det bedre ved at være sammen end ved at sidde i hver sin kommune. Vi holdt møder og skrev læserbreve, og de kolleger, som kender politikere, tog fat i dem og gjorde dem opmærksom på, hvad der var ved at ske. Politikere skal sætte sig ind i mange sager, og nogle gange forsvinder der vigtigt indhold i informationerne, hvis de alene får dem fra embedsmændene", siger Connie Tøndering.

En nedlæggelse koster viden

Bruger- og handicaporganisationerne fik også forklaret det stærke ved et kommunikationscenter.

"Med mange specialister inden for hver funktionsnedsættelse kan vi tilbyde mange forskellige løsninger. Hvis man sidder alene i en kommune, kan man ikke være ekspert i en funktionsnedsættelse, som man ser ét tilfælde af om året, og man kan umuligt holde sig opkvalificeret", siger tillidsrepræsentanten.

Sønderjysk TR: Vi ville helst have kørt videre som samlet center

Der ville også være gået megen viden tabt ved en nedlæggelse.

"Det kan man se i Sønderjylland, hvor flere ældre medarbejdere er gået på pension. Det havde de ikke nødvendigvis gjort nu, hvis CHK var blevet bevaret, og når de så senere ville være gået af, havde de givet deres viden videre til deres afløsere. Nu er de bare rejst, og den viden, de har samlet op igennem mange år, er gået tabt", siger Connie Tøndering.

Grænser for, hvor meget man kan netværke

Nogle af de fynske kommuner var godt i gang med at planlægge hjemtagelsen, da Odense Kommune ændrede beslutning til fordel for CKV. Det fik de fleste af de andre kommuner til at følge trop, fordi de så alligevel ikke ville kunne tilkøbe ydelser i Fyns største kommune.

Sønderjysk samarbejde skal sikre nærhed i mere end én forstand

"Vi har været så heldige, at de fynske kommuner har lyttet til os og til borgerne. Det må skyldes, at de vil give borgerne bedre tilbud, end man formentlig vil i Sønderjylland. Selv om de sønderjyske kommuner siger, at deres konsulenter skal netværke, er der grænser for, hvor meget tid man kan bruge på at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Det vil aldrig blive det samme, som når man sidder sammen til daglig", siger Connie Tøndering.

Opgaven var alt for stor, kompleks og tværfaglig

Connie Tøndering ved ikke, hvad der fik Odense Kommune til at ændre beslutning, men som daværende tillidsrepræsentant Philippa Steen husker det, blev beslutningen om at hjemtage opgaverne fra CKV udelukkede truffet i én forvaltning.

"Det var en forhastet beslutning, som man ikke kendte til i de andre forvaltninger, som køber ydelser af CKV. Men da kommunen som helhed gennemgik, hvad det ville få af konsekvenser, hvis man selv skulle løse opgaverne, trak man i land," siger Philippa Steen, der siden har skiftet job.

Hun vurderer, at ideen om at hjemtage opgaverne fra CVK kom på bordet, fordi kommunen skulle effektivisere. Men man fandt ganske enkelt ud af, at opgaven var langt større, end man havde været opmærksom på.

"Det er svært at overskue, hvor stor, kompleks og tværfaglig opgaven er, når man ikke har fingrene i bolledejen", siger Philippa Steen.

Nedlæggelse i Vejle satte ekstra fut i benarbejdet

På CKV spillede det ind, at det ikke var lykkedes at redde Center for Kommunikation og Hjælpemidler, CKHM, i Vejle, som blev nedlagt med udgangen af 2014. CKHM hørte ligesom Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, CRS, og Center for Høretab under CKV i Odense og betjente Fredericia, Vejle og Kolding Kommuner. Men da først Fredericia og siden de to andre kommuner hjemtog opgaverne, blev tæppet revet væk under centret, og alle 35 medarbejdere blev fyret.

"I Odense havde man sårene fra Vejle i frisk erindring, og måske var det derfor, at vi vidste, at der skulle mere benarbejde til for at redde CKV. Vi er glade for, at vi fik meldt ud til politikerne på Fyn, hvad vi kan, og hvorfor vi findes. De ville alligevel ikke have kunnet spare ved at hjemtage opgaverne. De ville bare få dårligere løsninger", siger Connie Tøndering.

Usikkerhed påvirker alle ansatte

Middelfart har dog hjemtaget stort set alle sine opgaver til fordel for en samarbejdsaftale med Fredericia Kommune. Ellers har Svendborg som den eneste kommune holdt fast i at hjemtage sine opgaver fra CKV over de næste to år.

"Vi har trimmet økonomien, men vi risikerer stadig at miste opgaver, så vi ved ikke, hvor længe vi har vores job. Den usikkerhed påvirker alle i organisationen. Utrygheden kan få nogle til at søge væk, så alene af den grund risikerer vi at miste dygtige medarbejdere", siger Connie Tøndering.

Powered by Labrador CMS