Der er en meget høj skimmelvækst i tagkonstruktionen på Fjordskolen, konstaterer Teknologisk Institut.
Der er en meget høj skimmelvækst i tagkonstruktionen på Fjordskolen, konstaterer Teknologisk Institut.

Specialskole ramt af skimmelsvamp to år efter omstridt flytning

Lige siden Fjordskolen flyttede fra Aabenraa til Kruså i 2019, har medarbejdere haft hovedpine, tørre slimhinder og andre typiske gener som følge af dårligt indeklima. Nu viser en undersøgelse, at der er skimmelsvamp flere steder på den ombyggede skole.

Publiceret
En for tæt overfladebehandling bestående af væv, spartel og maling er formentlig årsag til, at der er skimmelsvamp bag tapetet i et lokale på Fjordskolen.
En for tæt overfladebehandling bestående af væv, spartel og maling er formentlig årsag til, at der er skimmelsvamp bag tapetet i et lokale på Fjordskolen.

Fjordskolens indeklima

Teknologisk Institut har udført fugt og mikrobiologiskundersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del afskolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydligebygning.

Der er konstateret flere forhold, som vurderes at kunne påvirkeindeklimaet på skolen væsentligt.

Der er konstateret meget høj skimmelvækst i tagkonstruktionenbåde ved skråt tag og ved fladt tag, blandt andet af skimmelgruppenPenicillium, som kan stamme fra fugtskadeområder, herunder attagkonstruktionerne for de skrå tage ikke er ventileret korrekt, ogat de flade tage under renovering ikke er opbygget korrekt, samt atdampspærren ikke er tætsluttende ved ydervæg.

Endvidere er der på udbygninger, der udgør en del af lokalerne,konstateret kuldebroer ved betonafdækning og kondensproblemer vedventilationsgennemføringerne.

Herudover er der i de bærende limtræsremme enkelte stedertrænedbrydning samt enkelte steder revner i limtræssamlinger.

Endvidere er der ved blandt andet prøveudtagning i lokale 212konstateret meget forhøjet niveau af skimmelsvampe bag tapet. Detvurderes, at overfladebehandlingen bestående af væv, spartel ogmaling er for tæt.

Krybekælderen under den sydlige bygning er opfugtet og medkraftig skimmelvækst og lugt af skimmel.

Samlet vurderes dette at kunne påvirke indeklimaet på skolenvæsentligt.

Kilde: Teknologisk Institut

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Både forældre og medarbejdere var kritiske, da politikerne i Aabenraa Kommune ville flytte specialskolen Fjordskolen fra to adresser i Aabenraa til den nedlagte skole i Kruså. Ud over placeringen i udkanten af kommunen, blev der peget på, at den tidligere folkeskole havde været ramt af skimmelsvamp.

Resultatet af undersøgelsen overrasker ikke skoleleder Jens Boddum.

"Undersøgelsen er et resultat af et langt arbejde i vores arbejdsmiljøorganisation, fordi medarbejderne har haft de gængse gener af dårligt indeklima. Det har stået på, siden vi flyttede herned, og har derfor henledt vores opmærksomhed på, at der var noget galt. Vi har hele tiden fulgt anbefalingerne og afprøvet nyt. Vi har blandt andet ændret temperatur, CO2-indhold og ventilationsmængde. Det her hjulpet for nogle, men ikke for alle. Nu har vi heldigvis fundet ud af, hvad der generer indeklimaet, for det er med stor sandsynlighed skimmelsvamp", siger Jens Boddum.

Undervisningslokale tages ud af drift i dag eller i morgen

Undervisningslokale tages ud af drift i dag eller i morgen

På et onlinemøde i går fik Fjordskolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere fra henholdsvis børne- og kulturforvaltningen og plan, teknik og miljøforvaltningen uddybet rapporten af Teknologisk Institut.

Konkret anbefaler instituttet, at Fjordskolen tager ét lokale ud af drift i afdeling D, hvor tagkonstruktionen er ramt af skimmelsvamp. Derudover skal der foretages nærmere undersøgelser af flere lokaler på Fjordskolen.

"Der findes ingen nemme løsninger på problematikker med skimmelsvamp, så det kan ikke fikses på en uge. Vi skal undersøge yderligere, om også andre lokaler skal lukkes ned. Kvaliteten af indeklimaet kan ikke aflæses på et termometer, fordi der spiller så mange faktorer ind, så vi samarbejder med Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg", fortæller Jens Boddum.

Det pågældende lokale, der bruges til undervisning af to elever, tages ud af drift i dag eller i morgen.

"Vi kan godt undvære lokalet, men vi skal lige finde ud af, hvor vi så kan undervise eleverne", siger skolelederen.

Udskiftning af skolens tag rykker frem i køen

Udskiftning af skolens tag rykker frem i køen

Kommunen er gået i gang med at planlægge det næste møde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Teknologisk Institut og Aabenraa Kommune.

"Det møde skal gøre os klogere på den sundhedsfaglige vurdering af indeklimaet for både lærere og elever - det vil sige den kortsigtede handleplan. På den længere bane vil vi forholde os til tagudskiftning og renovering af en ydermur og en teknikgang. Vi undersøger i mellemtiden mulighederne for kompenserende tiltag", siger skolechef Rasmus Andreassen i en pressemeddelelse.

Aabenraa Kommune har i forvejen udskiftning af taget på Fjordskolen på sin vedligeholdelsesliste. Nu står opgaven til at rykke frem i køen. Ifølge Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand i børne- og uddannelsesudvalget, bliver taget høst sandsynligt skiftet til næste år

"Der er afsat penge i vedligeholdelsespuljen, og hvis ikke det er nok, så finder vi dem. Det er ikke anderledes end, hvis det havde været en hvilken som helst anden akut sag", siger udvalgsformanden til JydskeVestkysten.

På udvalgets ordinære møde tirsdag i næste uge skal politikerne tage stilling til en handleplan for det videre forløb.

Du kan læse rapporten fra Teknologisk Institut via dette link:

Læs mere

Rapporten fra Teknologisk Institut

Powered by Labrador CMS