Håndværk og design
0   6

H&D-eksamen på læreruddannelsen får ny praktisk prøve

Den afsluttende prøve i håndværk og design på læreruddannelsen har hidtil være tredelt. Men fremover får de studerende også en lærerstillet opgave i værkstedet, som skal vise deres håndværksmæssige færdigheder.

Eksamen i undervisningsfaget håndværk og design består i dag af en didaktisk opgave, som munder ud i et undervisningsforløb og -materiale, et selvstændigt designprojekt og en udstilling med en mundtlig præsentation. Men fremover vil de studerende også få en lærerstillet håndværksmæssig opgave, som de skal løse i værkstedet.

"Tanken i prøven har været, at første del gav en oplevelse af, hvad de kan didaktisk, den anden viser deres kompetencer i designprocessen og så skulle man kunne bedømme deres håndværksmæssige kunnen i det færdige projekt. Men det er et projekt, de selv har valgt", fortæller håndværk og design-underviser, lektor Annette Fiskaali. Hun er formand for den nationale faggruppe for håndværk og design i læreruddannelsen, som har indstillet og fået godkendt hos ledernetværket, at prøven skal ændres.

Sådan kommer prøven til at se ud fra 2020

Prøven består af 4 delprøver. Der gives en samlet karakter for fire  delprøver. Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 3. og 4. delprøve.

1. En skriftlig didaktisk opgave. En opgave, som har udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder med empirisk og teoretisk analyse. Ud fra den valgte problemstilling designes et undervisningsforløb med undervisningsmateriale. Den empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i under-visningen og indsamlet data skal reflekteres i forhold til didaktisk teori og formål for undervisningen. Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. Prøve i praksisfaglighed. En praktisk individuel prøve med en lærerstillet opgave, hvor den studerende viser sine brede håndværks-færdigheder, sin færden i værkstedet og sin evne til at planlægge og udføre en opgave inden for en given tidsramme.

3. Et selvstændigt designprojekt. En udstilling, der skal dokumentere et selvstændigt udarbejdet designprojekt, baseret på håndværksfærdigheder i de bløde og hårde materialer, som relaterer sig professionsrettet til kompetenceområderne og in-deholder research, idégenerering, eksperimenter og produktfremstilling. Udstillingen danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold til den valgte problemstilling, undervisning og læring.

4. Mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling, designprojektet og den viste praksis.

Delprøve 1, 3 og 4 kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttetfølgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

Aflevering af håndværk og designdidaktisk skriftlig opgavei angivet form og indhold til rette tid og sted

Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted

"Med tanke på styrkelsen af praksisfagligheden i skolen, og at der nu også kommer prøve i valgfag i skolen, så synes vi, det giver mening, at de studerende også viser deres færdigheder i værkstedet, når de får en lærerstillet opgave. Det er ikke tanken, at de skal kunne færdiggøre opgaven, for det bliver inden for den samme prøvetid, men det vil vise, hvordan de går til en opgave, hvordan de gebærder sig i værkstedet, og om de har de håndværksmæssige færdigheder, de skal bruge i undervisningen", siger hun.

De tidligere linjefag i sløjd indeholdt en lignende opgave i eksamen, om end der var væsentligt mere tid til udførelsen, og der har dels i censorrapporter og blandt studerende og lærere været utilfredshed med, at de nyuddannede lærere ikke når at opøve tilstrækkeligt gode håndværksmæssige færdigheder. Den nye disciplin i prøven kommer til at gælde fra studieordningen 2019, så den første prøve efter de nye regler bliver i 2020.

Artiklen fortsætter under banneret


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Håndværk og designnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Foreningen for håndværk og design.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.156 andre er allerede tilmeldt