Ordblind/læsesvag
0   1

Svært at teste tosprogede elever med ringe dansk ordforråd for ordblindhed

Risikotesten for ordblindhed omfatter elever med dansk som andet sprog i de yngste klasser. Andre test kan bruges til ældre tosprogede elever, som har et grundlæggende ordforråd på dansk. Anderledes ser det ud med elever med ringe erfaring med de danske bogstavers lyde.

Ordblindenetværket til at spørge, om den nationale ordblindetest kan tages på engelsk. Spørgsmålet skyldes, at læsevejlederen har en iransk dreng i 7. klasse, som taler et meget flot engelsk, mens dårligt dansk. Især ø- og å-lydende volder ham problemer.

Undervisningsministeriets nationale ordblindetest findes kun på dansk, svarer specialkonsulent Trine Nobelius fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Men det er vigtigt at være opmærksom på ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog, betoner hun.

Artiklen fortsætter under banneret

Tosprogede og ordblindhed

Dansk som andetsprog

Elever med dansk som andetsprog kan blandt andet være kendetegnet ved sproglige og skriftsproglige vanskeligheder, som bunder i begrænset sprogforståelse på dansk, begrænsede erfaringer med dansk ortografi, begrænsede syntaktiske kompetencer på dansk samt udtalevanskeligheder på dansk.

Ordblindhed

Ordblinde elever er kendetegnet ved at have vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens lydprincip, for eksempel ud fra denne definition: Ordblindhed er markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.

Dansk som andetsprog og ordblindhed

Nogle elever med dansk som andetsprog kan både have vanskeligheder, som bunder i dansk som andetsprog, og som skyldes ordblindhed. For når tre til syv procent af befolkningen er ordblinde, er tre til syv procent af elever med dansk som andetsprog også ordblinde.

Centrale elementer i undervisningen af ordblinde elever - eller hvor der er tegn på ordblindhed

  1. Fokus på at etablere et basalt ordforråd af lydrette ord, som kan danne udgangspunkt for arbejdet med og tilegnelsen af skriftens lydprincip. Husk billedunderstøttelse, så ordmaterialet er kendt.
  2. Træning af velspecificerede fonologiske repræsentationer. Her tænkes ikke så meget på udtalemæssig præcision som på perceptuel og hukommelsesmæssig præcision angående danske ords udtale.
  3. Specifik træning af bogstav-lyd-kendskab og syntese af bogstaver og lyde.

"Flere undersøgelser viser, at personer med dansk som andetsprog er underrepræsenterede i forhold til at være diagnosticeret ordblinde. Det skyldes blandt andet, at lærere og andre fagpersoner oftest antager, at elevens svage skriftsproglige færdigheder og meget langsomme skriftsproglige progression er en naturlig følge af svage mundtlige sprogfærdigheder og ringe sprogforståelse på andetsproget", siger specialkonsulenten, som er redaktør på Ordblindenetværket.

Tosprogede elever kan også være ordblinde

Ofte har elever med dansk som andetsprog svage mundtlige sprogfærdigheder og svag sprogforståelse, men de kan også være ordblinde, hvorfor det er vigtigt også at være opmærksom på deres afkodningsfærdigheder.

"Undersøgelser tyder desværre også på, at skolesystemet ofte har lavere forventninger til elever fra sproglige minoritetsgrupper og derfor ikke i tilstrækkelig grad agerer på elevens sproglige og skriftsproglige vanskeligheder. Endelig kan en årsag til underrepræsentationen af diagnosticerede ordblinde blandt personer med dansk som andetsprog være usikkerhed eller skepsis i forhold til, hvorvidt det overhovedet er muligt at afdække ordblindhed hos dem", siger Trine Nobelius.

Undervisning styrker elevens evne til at afkode

Flere internationale undersøgelser viser, at elever med et andet modersmål efter nogle års skolegang opnår fonologisk baserede afkodningsfærdigheder på samme niveau som hos jævnaldrende klassekammerater, der undervises på deres modersmål.

Også mindst to danske undersøgelser viser, at elever med dansk som andetsprog generelt ikke har svagere fonologisk baserede afkodningsstrategier end elever med dansk som modersmål.

"Netop derfor bør det vække opsigt, når en elev med dansk som andetsprog efter grundig, struktureret, systematisk undervisning i basalt ordkendskab og i skriftens principper, ikke mindst skriftens lydprincip, har vanskeligt ved at koble bogstav og lyd i læsning og lyd og bogstav i stavning", siger Trine Nobelius og tilføjer, at når tre til syv procent af befolkningen er ordblinde, er der også tre til syv procent ordblinde blandt elever med dansk som andetsprog.

Afdækning af ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog

Læsevejledere kan bruge de samme testmaterialer som til elever med dansk som modersmål til at afdække om en elev med dansk som andetsprog er ordblind, når den tosprogede elev har fået undervisning i dansk sprog og skriftsprog i nogle år. Det drejer sig for eksempel om risikotesten for ordblind i børnehaveklasse og 1. klasse, DVO-screeningen, Elbros lister og Ordblindetesten.

For at kunne afdække ordblindhed hos elever, som endnu kun kortvarigt har modtaget undervisning i dansk sprog og dansk skriftsprog, må læsevejlederen ty til testmaterialer, som er helt eller delvist 'sprogneutrale' og ikke eller kun lidt følsomme over for sprogforståelse og erfaringer med dansk tale- og skriftsprog.

Netop risikotesten for ordblindhed forudsiger ikke blot afkodningsfærdigheder i slutningen for 2. klasse for elever med dansk som modersmål. Den gør det også for elever med dansk som andetsprog, som har modtaget nogle års direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, ikke mindst skriftens lydprincip, og som har et grundlæggende ordforråd på dansk.

Undervisning i dansk kommer før test for ordblindhed

Til gengæld mangler der testmaterialer til at afdække ordblindhed blandt elever med dansk som andetsprog, som ikke har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk og heller ikke med de danske bogstaver og deres lyde. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at sætte ind med effektiv undervisning og løbende vurdere progressionen af denne undervisning, anbefaler Trine Nobelius.

"Elever med dansk som andetsprog med ordblindhed eller i risiko for at udvikle ordblindhed har samme gavn af veldokumenteret, direkte og struktureret undervisning i skriftens principper, ikke mindst lydprincippet, som ordblinde elever med dansk som modersmål", siger Trine Nobelius og understreger, at indsatsen aldrig skal afvente en diagnose.

"Når eleven efter nogle års undervisning har udviklet et basalt ordforråd og kendskab til bogstaver og lyde og syntese af bogstaver og lyde, vil det være muligt at teste eleven med allerede eksisterende ordblindetest", siger Trine Nobelius.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.261 andre er allerede tilmeldt