PD-projekt Nationale test
0   89

PD: Brug de nationale test fornuftigt

Find ud af, hvad de tre obligatoriske matematiktest kan brugs til – og hvad de ikke kan bruges til. Så kan der komme noget positivt ud af det. Hvis ledelsen bakker op og finder den nødvendige tid til det, siger Hanne Stenskrog i sit pædagogiske diplomprojekt

Hvordan kan jeg som matematikvejleder understøtte mine kolleger i at bruge resultaterne fra de nationale test i og samtidig medvirke til en kulturændring omkring testene på min skole, spørger Hanne Stenskrog Schou i sit pædagogiske diplomprojekt fra Via UC.

Tre af folkeskolens ti obligatoriske nationale test er matematiktest. Mange lærere opfatter testene som et påtvunget onde, og resultaterne er hverken blevet brugt i klasserne eller i forhold til de enkelte elever, siger Hanne Stenkrog: "Det har været en opgave, vi har været pålagt. En opgave, som vi ikke har kunnet se meningen med. Eleverne har taget de respektive test, lærerne har givet eleverne resultatet med hjem til forældrene i en lukket kuvert; og så er der ikke sket yderligere".

Særlig, fokuseret og generel indsats

Men nu skal der ske noget. Så skolens lærings-, matematik- og læsevejleder har sammen besluttet, at de i det nye skoleår vil gennemføre, hvad de kalder "læringssamtaler" med udgangspunkt i resultaterne af de nationale test. Vejlederne vil tale med matematiklærerne på 3. årgang og med dansklærerne på 2. og 6. årgang. Senere skal 6.årgangs matematiklærere også med i samarbejdet.

Artiklen fortsætter under banneret

"På baggrund af resultaterne fra de nationale test vil vi placere eleverne i tre grupper under overskrifterne særlig, fokuseret og generel indsats. Med det pædagogiske tiltag ønsker vi at faglærerne oplever, hvordan samarbejde og reflekterende dialoger kan understøtte en deprivatisering af egen praksis, at udvikle lærernes dataliteracy og at eleverne bliver så dygtige, som de kan", skriver Hanne Stenskrog. Målet er at medvirke til en kulturændring på skolen, "så lærere, elever og forældre føler mindre aversion mod de nationale test".

Ikke som Rambøll sagde

Konsulentfirmaet Rambøll har for Undervisningsministeriet i 2013 evalueret de nationale test, men Hanne Stenskrog havde svært ved at genkende sine kolleger i rapporten, fortæller hun: "Jeg havde en hypotese om, at det billede, som Rambølls undersøgelse viste om lærernes brug af resultaterne fra de nationale test, ikke stemte overens med det billede, jeg har fra min egen skole".

Gode projekter

Lærerprofession.dk   præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist   her

- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år tre projekter til præmiering. Læs om formålet og se dommerkomiteerne her

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.

- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring og Sinatur-hotellerne.

 

Hun sendte derfor skolens matematiklærere et spørgeskema med de samme spørgsmål som i Rambøll-undersøgelsen, og hun brugte samme undersøgelsesdesign. Alle 11 matematiklærere svarede, og svarene gav hende ret, skriver Hanne Stenkrog: "På min skole bruger vi ikke resultaterne fra de nationale test i samme høje grad som lærerne gjorde i Rambølls undersøgelse. Vi bruger i nogen grad og temmelig høj grad resultaterne til at få et samlet overblik over klassens og de enkelte elevers faglige niveau. Mere end halvdelen af respondenterne i Rambølls undersøgelse har svaret i kategorierne i temmelig høj grad og i meget høj grad på spørgsmålene om brugen af resultaterne til at få et samlet fagligt overblik på klasseniveau samt på individniveau. På min skole bruger vi hovedsageligt i mindre grad og i nogen grad resultaterne fra de nationale test til at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i klassens faglige niveau. Hele 64 procent af matematiklærerne på min skole bruger i mindre grad resultaterne til at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. På begge disse felter er der en højere grad af anvendelse af resultaterne hos Rambøll".

Efter analyses af hvad de nationale test ikke kan bruges til, og hvad de kan bruges til, når Hanne Stenkrog frem til, hvilke opgaver matematikvejlederen har, og hun udarbejder en guide til lærerne om, hvordan de skal bruge de nationale tes i matematik.

Det skal vejlederen

I punktform er det hendes opgave som matematikvejleder, at:

- deltage i afholdelse af de obligatoriske nationale test i matematik med efterfølgende tilbud om overtagelse af klasseundervisningen, mens mine kolleger afholder elevsamtaler med fokus på feedback på resultaterne af de nationale test,

- vejlede matematikkolleger i afkodning af resultat fra de nationale test. Vejledning i hvor de bedst egnede oversigter findes, så mine kolleger får overblik over resultaterne på elev- og klasseniveau. Det kan øge brugen af testresultaterne i planlægningen af den fremtidige undervisning,

- guide mine kolleger skriftligt med udførlig instruktion til elevernes forberedelse på de nationale test, som kan bidrage positivt til flere elevers oplevelse af de nationale test og dermed fremme en kulturændring omkring de nationale test,

- italesætte elevers positive oplevelser med de nationale test på fagteammøder/forældremøder samt informere generelt om de nationale test for at komme misforståelser og usandheder til livs.

- arbejde for konsensus omkring at vi kun læser opgaverne højt for eleverne fremfor at hjælpe med løsningen af opgaverne, således at testresultaterne bliver anvendelige.

- afholde læringssamtaler i samarbejde med skolens læringsvejleder.

- fortsat være opmærksom på, at der foregår en positiv udvikling på området omkring de nationale test for alle elever.

Guide om brugen af nationale test

Hendes råd til kollegerne om, hvordan de skal forberede og gennemføre de nationale test, og om, hvordan de skal følge op ser sådan ud:  

Inden testen:

- Lad eleverne tage demotesten - gerne mere end en gang,

- Snak med eleverne om:

  • det adaptive princip at opgaverne tilpasser sig elevernes niveau,
  • at forsøge at svare på opgaven.  "Giv dit bedste bud", måske er der dele af opgaven, der kan besvares inden der klikkes videre,
  • at de skal være opmærksom på præcis, hvad de bliver spurgt om i en opgave,
  • at fordi en elev bliver sidst færdig, er det ikke ensbetydende med at eleven er dårlig til matematik.

- Præciser hvilke hjælpemidler, eleverne skal medbringe, og hvornår de må bruges:

  • Eleverne må bruge papir og blyant samt lommeregner til næsten alle opgaver - undtagen opgaver, hvor ikonet for lommeregneren med streg over er vist,

- Eleverne skal blive i lokalet, når testen er afsluttet og arbejde med computerbaserede opgaver-

Under testen:

- Vær opmærksom på de elever, der enten arbejder meget hurtigt eller langsomt - markeres med et H eller L i elevoversigten,

- Husk at testen kan afbrydes og genoptages senere eller en anden dag.

Efter testen:

- Udskriv de kriteriebaserede resultater og send dem i en lukket kuvert med eleverne hjem til deres forældre,

- Afhold elevsamtaler om testresultaterne med tanke på feedback, så du herved giver eleverne indsigt i egen nuværende forståelse,

- Placerer eleverne i de tre kategorier: særlig, fokuseret eller generel indsats på baggrund af testresultaterne,

- Deltage i læringssamtale med fokus på det efterfølgende pædagogiske arbejde med testresultaterne.

Ting tager tid

Hanne Stenskrog Schou er klar over, at flere af hendes forslag vil være tidskrævende - både for hende selv som vejleder og for skolens øvrige matematiklærere. Hun slutter derfor sit pædagogiske diplomprojekt med to spørgsmål:

- Vil skolens ledelse afsætte den nødvendige tid og skabe optimale rammer til "at arbejde i professionelle læringsfællesskaber omkring de nationale test"?

- Vil ledelsen facilitere arbejdet med feedback med afsæt i testresultaterne?

Se hele projektet her:

De nationale test opmærksomhed på understøtning af kolleger og på en kulturændring


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.345 andre er allerede tilmeldt

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.144 andre er allerede tilmeldt