OK18
13   35

Bondo og Bundsgaard vil gøre alt for at få en ny start for folkeskolen

Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale. De fik en undersøgelseskommission og et forhandlingsforløb, som skal være afsluttet senest 2021. DLF-formand Anders Bondo og KL-formand Jacob Bundsgaard vil kæmpe for, at det kan give skolen en ny start.

Det begyndte ved en frokost. På en restaurant. Ikke langt fra Forligsinstitutionen. Udenfor på gaderne råbte demonstranterne »nok er nok«, og indenfor ved et bord sad lærernes formand, Anders Bondo Christensen, og KL's nye formand og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (Socialdemokratiet).

HVAD GÅR ARBEJDSTIDSFORLIGET UD PÅ?

• Arbejdstidspapiret. Overenskomstparterne er blevet enige om et arbejdstidspapir - en kommende såkaldt periodeforhandling. Det betyder, at de vil sætte sig ned og forhandle om en aftale uden for rammerne af de almindelige overenskomstforhandlinger. Lærerne er således ikke garanteret en arbejdstidsaftale.

• Undersøgelseskommissionen. En undersøgelseskommission skal hurtigst muligt gå i gang med at afdække »udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne«, står der i arbejdstidspapiret. I spidsen står en kommissionsformand, der skal afslutte undersøgelsen med at »fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger« inden udgangen af 2019. Disse anbefalinger og forslag vil så indgå i de periodeforhandlinger, som lærerne og kommunerne skal være færdige med senest ved overenskomstfornyelsen i 2021. Men parterne har skrevet under på, at en arbejdstidsaftale kan indgås når som helst i den efterfølgende periode, man behøver altså ikke at vente på overenskomstforhandlingerne i 2021.

• Kommissionsformanden. Danmarks Lærerforening (DLF) og KL har i fællesskab valgt Per B. Christensen som formand for kommissionen (se også side 10, redaktionen). Lærerne og KL har begge mulighed for at foreslå personer, de hver især ønsker skal deltage i kommissionen, men formanden bestemmer enerådigt, hvem han vil have med i arbejdet.

• Forpligtende aftale. I arbejdstidspapiret optræder ordet »forpligter« en række steder i forbindelse med kommissionens arbejde. For eksempel står der, at parterne »forpligter sig til at indgå aktivt i afdækningen og forhandlingsforløbet«. Parterne »forpligter« sig også til at »stille rimelige resurser til rådighed for analyser, møder og andre relevante opgaver, der fremmer processen«.
Undervejs i kommissionsarbejdet kan formanden indkalde parterne til »drøftelser og/eller forhandlinger«, og formanden kan også »afkræve parterne bidrag, der skal tjene til at finde løsninger«. Aftalen lægger også op til en styrkelse af samarbejdet mellem lærernes lokale kredse og de respektive kommuner. Og samtidig får de lokale parter nu mulighed for at søge bistand »hos de centrale parter til at etablere et samarbejde«, hvis kreds og kommune ikke selv kan få det til at fungere.

• Lejrskoler. Lønforbedring ved deltagelse i lejrskoleophold.

• Ny start-samarbejdet. KL og lærerne skal sammen undersøge og udarbejde en rapport om lærernes arbejdstid, rekruttering, fastholdelse af nyuddannede og samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Rapporten skal være klar ved udgangen af næste år.

Anders Bondo og KL's topforhandler, Michael Ziegler, var kørt fast i forhandlingerne om lærernes arbejdstid i Forligsinstitutionen. Og på restauranten ville Anders Bondo prøve en ny tanke af over for KL-formanden.

Artiklen fortsætter under banneret

»Vi spiste en frokost«, siger Jacob Bundsgaard.

»Det var mig, der betalte«, afbryder Anders Bondo.

»Der kom du med et spor, som har gjort, at vi er kommet derhen, hvor vi står nu«, afslutter Jacob Bundsgaard.

Fælles mission

Lige nu står de ikke. De sidder sammen i sofaen på Jacob Bundsgaards kontor i KL's glasbygning i København. I morges tog KL-formanden vandflyveren fra Aarhus og landede på oprørt vand i Københavns Havn. Turen tog han, fordi han vil gøre alt, hvad han kan, for at det arbejdstidsforlig, som blev en del af det kommunale overenskomstresultat, kommer til at gøre en forskel for skolen.

Forliget, som Michael Ziegler og Anders Bondo skrev under på store bededag, lægger sporene til en fælles undersøgelseskommission, som skal undersøge, hvordan lærernes nuværende arbejdstidsregler fungerer. Senest ved slutningen af 2019 skal kommissionsformanden fremlægge anbefalinger og løsninger, som vil indgå i de periodeforhandlinger, der skal være afsluttet senest ved overenskomstfornyelsen i 2021.

Og undersøgelseskommissionen er ikke en syltekrukke, understreger Anders Bondo Christensen og Jacob Bundsgaard gang på gang.

»Vi har sagt til hinanden, at vi bliver nødt til at lande en aftale«, siger Anders Bondo.

Jacob Bundsgaard erklærer sig enig. »Vi er forpligtet af at gå ind i et forløb, hvor vi afdækker de dele, der skal skabe det fælles fundament for en aftale om arbejdstid», siger Jacob Bundsgaard.

Det bedste for skolen

Lærernes formand håber, at man med forhandlinger i den kommende overenskomstperiode kan komme frem til noget, som faktisk vil gavne ikke bare lærerne, men hele folkeskolen.

»Vi har siddet i fem måneder og har kæmpet for at lande en aftale. Vi har snakket månedsnorm og kvartalsnorm, planlægningsbestemmelser, men er det det allervigtigste, hvis vi skal give lærerne mulighed for at lykkes med deres undervisning?« reflekterer Anders Bondo. »I stedet for at vi prøver at kæmpe os til så mange rettigheder som muligt, kan det være, at vi får et afsæt til en aftale, som bliver bedre end det, vi forsøgte at lande denne her gang«.

Jacob Bundsgaard tror, at forløbet og processen tjener et formål i sig selv: »Der er ingen tvivl om, at der er brug for at få bygget tillid op om de centrale parter«.

Og Anders Bondo tror på Jacob Bunds­gaard.

»Jeg har meget stor tillid til Jacob. Vi har spist et par frokoster undervejs, og jeg kender også Jacob som borgmester fra Aarhus og tidligere rådmand, hvor Jacob altid har stået for den her samarbejdslinje. Han har rigtig gode relationer til den lokale lærerkreds og en vilje til at ville folkeskolen. Det har stor betydning for, at vi har mod på det her projekt«, siger han.

Men tillid er ikke nok, og derfor er lærernes formand også glad for, at der flere gange i arbejdstidspapiret står ordet forpligtende:

»Vi bygger ikke aftalen på min tillid til Jacob. Jeg er helt klar over, at der er et stort mistillidsforhold i øjeblikket. Og det er der helt ud til den enkelte lærer. Så vi har skrevet det i en aftale. Og derfor kan vi ikke rende fra det«.

Ny start-samarbejdet

Jacob Bundsgaard mener, at det er tid til at tage nye skridt. Få timer før interviewet har KL udsendt en meddelelse, hvori KL annoncerer, at den styregruppe bestående af folk fra KL, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet, som har fulgt implementeringen af arbejdstidslov 409 og skolereformen, nu bliver nedlagt og erstattet af et andet element kaldet Ny start, som også er en del af arbejdstidspapiret.

Ny start er et samarbejde mellem KL og Lærernes Centralorganisation, hvor de sammen vil undersøge lærernes arbejdsliv. De vil - ligesom kommissionen - også se på arbejdstidsregler. Men ifølge Ny start skal parterne selv udarbejde en rapport om rekruttering, fastholdelse, nyuddannede og samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

»Det er vores ambition og vores ønske, at det bliver opfattet som tillid. Det der med at sidde og arbejde med forskellige implementeringsværktøjer i forhold til folkeskolereformen, det må træde i baggrunden i forhold til det her arbejde, som vi ønsker at kaste alle vores kræfter ind i«, siger Jacob Bundsgaard.

Og Anders Bondos øjne knibes sammen bag brillerne, og mundvigene vender opad, da han hører KL-formandens ord.

»Det er et kanon signal. Det har været en rød klud for os, at der har siddet sådan et udvalg og overvåget de politiske målsætninger med lov 409, uden at vi var med. Derfor tak, Jacob«, siger han.

Lokale aftaler

Jacob Bundsgaard har et godt samarbejde med lærerkredsen i Aarhus. Her har kreds og kommune indgået en lokal arbejdstidsaftale, der danner ramme om de aarhusianske læreres arbejdstid. Og netop lokale aftaler er noget af det, som undersøgelseskommissionen skal se på.

»Vi skal drage nogle erfaringer. Vi skal se på, hvor man får skabt den gode undervisningssituation. Hvor er der noget inspiration at hente? Både i de aftaler, der er indgået, og der, hvor man har et så tillidsfuldt samarbejde, at tingene bare lykkes, og man er i stand til at give eleverne det, de skal bruge for at få et godt afsæt i livet«, siger Jacob Bunds­gaard.

DET SKAL KOMMISSIONEN KIGGE PÅ:

•Hvordan lærere, ledere, forvaltninger og de lokale kredse oplever, at lov 409 »understøtter eller udfordrer mulighederne« for god undervisning, et godt arbejdsmiljø, anerkendelse, retfærdighed og en stærk professionel kapital.

• Hvordan arbejdstidsregler kan understøtte lærernes mulighed for at kvalificere undervisningen alene og i team.

• Et bredt spektrum af de mange lokalaftaler mellem de lokale lærerkredse og kommunen.

• Hvordan arbejdstidsregler gør det tydeligt, hvor meget tid lærerne har til deres opgaver.

Sådan har det ikke lydt hele tiden fra de kommunale arbejdsgivere. Efter 2013 udsendte KL borgmesterbreve, hvori man frarådede at indgå lokalaftaler. Men det er ændret, siger Jacob Bundsgaard: »Fatwaen over lokalaftaler er ophævet for længe siden«.

Og noget ser ud til at være sat i bevægelse. 72 kommuner har indgået en lokal arbejdstidsaftale med kredsene, men 26 kommuner har ikke. Ganske kort tid efter at Anders Bondo foran rullende kameraer fortalte om undersøgelseskommissionen, kom der en melding fra Nyborg. Venstre-borgmester Kenneth Muhs, der hidtil har afvist en lokalaftale, har nu kontaktet lærerkredsen for at få gang i arbejdsforhandlinger. 1. maj fortalte borgmesteren i Fredericia, at han har gjort det samme.

»Det er et fantastisk signal, at en borgmester siger, at vi skal lande en aftale. Men vi siger ikke, at man må klare det her lokalt. Vi har forpligtet os på det«, siger Anders Bondo om overenskomstparterne.

Jacob Bundsgaard vil heller ikke fremhæve nogle kommuner frem for andre.

»Jeg synes, den er ret god, den aftale, vi har indgået i Aarhus. Men virkeligheden er meget forskellig - og udfordringerne i folkeskolen er meget forskellige. Fra centralt hold skal vi skabe rammer, så man kan løse det på den måde, man finder bedst lokalt«, siger han.

Statsforlig: Friskolelærerne får heller ikke en arbejdstidsaftale

Lærerne i staten - inklusive social- og sundhedslærere, friskolelærere og lærere på private gymnasiers grundskoler - får ikke en ny arbejdstidsaftale. Det arbejdstidspapir, også kaldet periodeprojekt for lærerne, som er en del af det kommunale overenskomstforlig, bliver overført til lærerne i staten, fortalte de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, da statsforliget landede 28. april.

»Det er også en aftale, som sikrer, at lærerne bevæger sig støt og godt mod 2021. Vi tager det periodeprojekt, der er udarbejdet på det kommunale område, og løfter det over på det statslige, sådan at vi også på staten har en aftale i 2021«, siger Flemming Vinther.

Innovationsminister Sophie Løhde (Venstre) er meget tilfreds med forliget, der sikrer ro på det statslige område. »Enhver overenskomstforhandling er svær, men det er ingen hemmelighed, at det denne gang har været særlig svært at nå til enighed. Begge parter har strakt sig for at nå i mål, og vi har tilbragt rigtig mange timer i forhandlingslokalet de seneste måneder«, sagde hun.

Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent i overenskomstperioden og vil give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte, oplyser Finansministeriet.

Bliv klar til urafstemning

I næste nummer af fagbladet Folkeskolen får du OK18-aftaleresultatet, og du kan læse, hvad medlemmerne af DLF's hovedstyrelse anbefaler.

Bladet udkommer den 24. maj.

Urafstemningen blandt DLF's medlemmer slutter den 3. juni.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ