Debat Teknologiforståelse
1   16

Teknologisk vovemod, fantasi og kritisk sans

Louise Overgaard og Lis Zacho, Coding Pirates, om teknologiforståelse i skolen og livsmestring i et digitalt samfund.

Mange diskuterer teknologiforståelse. Indhold og navn problematiseres. Om det skal være ét fag eller på tværs af fag debatteres. Udfordringer med lærernes kompetencer og efteruddannelsen påpeges. I virkeligheden burde vi i stedet tale om, hvad børnene skal lære for at kunne mestre deres medborgerskab i et digitalt samfund. Hvad kræver det personligt, socialt, fagligt? Hvilke kompetencer er nødvendige og hvordan kan de tilegnes? Hvad skal vi - samfundet, skolen, civilsamfundet - stille til rådighed for, at det sker? Og herefter må spørgsmålet være, om teknologiforståelse er svaret og hvordan det skal udformes for at være svaret.

Der er forsket, skrevet og debatteret meget, men der er fortsat ikke meget praktisk erfaring at bygge på. I Coding Pirates er det netop praktisk erfaring, vi har, og den vil vi gerne skyde ind i debatten. Vi har ikke svar på alle spørgsmålene, men vi bygger vores holdninger på et solidt praktisk grundlag, som vi gerne deler her. 


Coding Pirates - et teknologisk community
Gennem de seneste syv år har børn rundt i landet haft mulighed for at bruge deres fritid i Coding Pirates, hvor de sammen med frivillige med forskellige teknologiske kompetencer har programmeret, bygget, udviklet, skabt med alt fra pap og snoretræk over robotter og elektronik til hardcore programmeringssprog.

I Coding Pirates er der ikke et fast curriculum, der er ikke bestemte teknologier eller opgaver, som man skal igennem. Programmet afhænger helt af den enkelte lokalafdeling, de frivilliges og børnenes interesser og motivation. Nogle steder foregår der mere traditionel undervisning, mens piraterne andre steder udfordrer og udforsker grænserne for, hvad der kan lade sige gøre, alt sammen med udgangspunkt i de lokale ressourcer og muligheder

Vi har en høj normering, hvor der er ca én frivillig pr fem børn. Vores frivillige er teknologisk kompetente og har en holdning til teknologien og udviklingen, men der er også frivillige, som er nysgerrige på teknologi, men endnu ikke har kompetencerne til alene at komme videre. Gruppen af frivillige består af en række fagligheder lige fra IT-professionelle, over forskere og studerende, til pædagoger og lærere. I de stærkeste afdelinger er der et godt miks af fagligheder, hvor IT-professionelle og lærere og pædagoger lærer af hinanden. 

Børnene (piraterne), der kommer hos os, kommer primært, fordi de selv har lyst og interesse for teknologi. De er motiverede for at være der og kommer, fordi det er sjovt og lærerigt.

Vi er en civilsamfundsorganisation, der lærer børnene digital livsmestring. Vi er en helt anden kontekst end folkeskolen. Vi bilder os ikke ind, at erfaringerne fra Coding Pirates kan tages en-til-en og flyttes over i skolen. Men vores og børnenes tilgang til teknologien og erfaringer fra teknologi-samværet og -udforskningen kan overføres - ligesom de også kan overføres til andre instanser, der arbejder med børns livsmestring i en digital tidsalder.


Eksperimenter, fællesskab og åbning af teknologiens univers
Motivation, leg og kreativitet er udgangspunkt for vores tilgang til teknologien.
Men hvad er det så, at vi helt konkret laver i Coding Pirates? Eksemplerne på, hvad der sker på vores klubaftener, er mange: Udvikling af saftevandsmaskiner, lykkehjul og blinkende julekugler. Arkademaskiner, kuglebaner, shitty robots. Web-, app-, musik- og spiludvikling. Grafik, 3D modellering og 3D-print. Kodning af LEGO Mindstorms til at vælge bestemte madvarer eller løse andre opgaver, tag fat med droner, udvikling af escape rooms. Cybersikkerhed og hackerhold. Nogle gange er aktiviteterne individuelle, men ofte er børnene sammen om at udvikle og skabe - fx har børn på Frederiksberg skabt fælles verdener med børn i Nuuk i programmet Cospaces under Corona-nedlukningen.

Men ved siden af vores ugentlige klubaftener holder vi også events fx game jams, virksomhedsbesøg, børne IT-konferencer, robotturneringer, workshops, debatter m.m. Til game jams, hvor børn har 24 timer til at programmere computerspil, har piraterne fx skabt spil om venskab og klima. På konferencerne har sikkerhed, opførsel på nettet, vira, AI, overvågning, flygtningekriser og mange andre elementer været berørt af børn, med børn, for børn.

Fælles for de mange forskellige eksempler er, at teknologien kobles med interesser og motivation og kan kobles til forskellige samfunds agendaer og fagfelter. Børnene skal designe, de skal forholde sig til materialer (som ofte mikses), de skal arbejde i et læringsfelt mellem kreativitet og logik, de skal forholde sig kritisk og prøve igen og igen.

Teknologisk vovemod, fantasi og kritisk sans
I Coding Pirates mener vi, at det er essentielt, at vi ser hele vejen rundt om børnenes digitale og teknologiske liv, for det digitale har betydning i alle facetter af børnenes liv. Børnene skal kunne navigere i det teknologiske og digitale på tværs af fag og livssituationer og de skal have en forståelse af, hvor gennemgribende digitaliseringen er. Vi kan ikke skelne mellem skole, fritid eller job, for det hele hænger sammen via det digitale.  

Med digitaliseringen opstår en lang række dilemmaer, som børnene skal forholde sig til. Hvad der synes at være meta-spørgsmål, kan have direkte konsekvenser for det enkelte barn fx lovgivning i forhold til data, brug af ansigtsgenkendelse, nye sociale medier, der opstår med digitaliseringen. De skal kunne forholde sig kritisk og nuanceret til, hvad der sker rundt om dem og også med de digitale services, som de selv bruger. Vi kender alle børn, der er kommet galt afsted ved at udlevere data til de forkerte, delt billeder, trykket på cookies og i det hele taget fået fingrene klemt i den digitale maskine. Det sker hver dag, så børnene skal klædes på til aktiv digital deltagelse i samfundslivet.

Alle børn skal have en eksperimenterende tilgang til teknologien, de skal have den i hænderne, så de kan stille spørgsmål, prøve og finde nye og andre veje - og så skal de kunne gøre det i fællesskab med andre. Den egenskab skal de have for kontinuerligt at kunne lære nyt og begå sig menneskeligt og fagligt i verden. Jo mere taktil vi kan gøre indføringen i teknologien og digitaliseringen, jo stærkere forståelse får børnene. Jo mere vi får eksemplificeret, hvordan teknologien kan bruges, jo bredere forståelse får børnene for teknologiske anvendelsesområder.

Der er nemlig også brug for, at flere børn får et dybdegående kendskab til teknologien. De skal have skabt byggestenene til at blive stærke i at kunne tilegne sig og udvikle med forskellige programmeringssprog, de skal kunne gå dybt ind i udviklingen af hardware og de skal skabe og udvikle ved hjælp af datastrømme.

Artiklen fortsætter under banneret

I Coding Pirates finder vi teknologiforståelse som fag og som tværfagligt undervisningsfelt essentielt. Men vi mener, at der er massivt brug for at finde den gode vej, så teknologiforståelse i folkeskolen er med til at se hele vejen rundt om børnenes digitale og teknologiske liv. Missionen må være, at alle børn skal have mulighed for at blive  digitalt kompetente. De skal være digitalt dannede og have teknologisk vovemod og fantasi og kritisk sans. Det er en stor opgave for skolen, der ikke kan løse den alene. Det er noget, som vi skal gøre i fællesskab. 

Coding Pirates er en landsdækkende børne- og ungeorganisation, hvor frivillige og børn er it-kreative sammen. Foreningen er aktiv over hele landet. Se mere om os på codingpirates.dk

Louise er bestyrelsesleder for Coding Pirates Denmark. Louise arbejder med demokratisering af teknologi, digital empowerment og innovation. Hun har bl.a. arbejdet med biblioteksudvikling, smart city udvikling, forretningsudvikling i it-sektoren og er tidligere chef for Danmarks største digitale festival Internet Week Denmark.  

Lis Zacho er hovedbestyrelsesmedlem i Coding Pirates og kaptajn i Coding Pirates Frederiksberg. Lis er lærer, matematikvejleder PD, blogger, cand.pæd. i it-didaktisk design og læremiddelforfatter.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.080 andre er allerede tilmeldt