... dengang for 20 år siden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolen som lokalt kulturcenter

På et pressemøde fremlagde den uddannelsespolitiske ordfører for Det Radikale Venstre, Ole Vig Jensen, et program opstillet som et syvpunktsprogram til Fremtidens skole. Formålet er at forbedre folkeskolens rammer og indhold samt at fremme opbygningen af lokale kulturcentre i tilknytning til skolen. Punkterne er: 1. skolen som lokalt kulturcenter med mulighed for fællesaktiviteter på tværs af generationerne, 2. fremme af elevernes aktive indlæring, dels deres paratviden, dels deres praktisk-musiske evner, 3. styrkelse af klasselærerfunktionen, 4. afprøvning af nye samarbejdsformer, 5. etablering af en samlet forvaltning på børne- og ungdomsområdet, 6. lærerseminarierne som pædagogiske kraftcentre, 7. større frihed til lokal styring af økonomien.

Folkeskolen nummer 5, januar 1987

Udtalelse fra ministeriet

Undervisningsminister Bertel Haarder har på det årlige møde med handicaporganisationerne samt medarbejderforeninger med videre inden for undervisning og uddannelse af handicappede blandt andet udtalt: »Personer med et handicap er først og fremmest almindelige mennesker med de samme almene behov for accept og fællesskab som alle andre. Handicappedes specielle problemer og særlige behov må derfor søges imødekommet i sammenhæng med de almindelige uddannelser.

Der må skabes plads for mangfoldighed, så uddannelse kan blive tillokkende og vedkommende for alle«.

AviS81 nummer 1, januar 1987

Madklubber for ældre

I de kommende år vil ældreårgangene blive større og ældre, hvilket kan medføre et større antal ensomme, passive og kontaktsvage ældre, for hvem den sidste del af livet mere er en pestilens end en glæde. For at forebygge denne ensomhed, passivitet og dermed hurtigere psykisk og fysisk nedslidning vil en sundhedspædagogisk indsats inden for ældreomsorgen derfor både set ud fra det enkelte individ og set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt være berettiget. Som en integreret del af pleje- og omsorgsarbejdet inden for ældreområdet kunne tilbud om deltagelse i madklubber under vejledning tænkes at få en plads.

Husholdningslæreren nummer 1, januar 1987

Powered by Labrador CMS