Efter 9. klasse

Lidt færre har søgt 10. klasse på efterskole

Søgemønsteret efter 9. klasse ligner sidste års

Publiceret

64.300 elever fra 9. og 10. klasse har afleveret deres ansøgning til ungdomsuddannelse. Hver femte af ansøgerne har søgt en erhvervsuddannelse, mens næsten tre ud af fire har søgt ind på en gymnasial uddannelse - meget lig sidste års søgemønster. De resterende knap otte procent har søgt ind på den forberedende grunduddannelse FGU, udlandsophold, højskole eller andet, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

”Det er en stor beslutning, når man som 15-16-årig skal vælge en ungdomsuddannelse. Jeg tror, at vi i dag beder nogle unge om tage et valg, som de ikke er parate til at tage på det tidspunkt i livet. Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen arbejder med at etablere en ny ungdomsuddannelse, der har til formål at give de unge, som ikke er klar til at vælge, lidt ekstra tid til at prøve kræfter med både det praktiske og det boglige, inden de vælger retning”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til uvm.dk

19,9 procent mod 19,4 sidste år har søgt en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Andelen er er størst i Region Nordjylland, hvor andelen af ansøgere er 24 procent, og mindst i Region Hovedstaden, hvor andelen er 14 procent. Søgningen til 10. klasse på efterskoler er faldet, mens søgningen til 10. klasse på folkeskoler er på niveau med sidste år.