Der er ikke umiddelbart udsigt til, at STU-elever bliver ligesitllet med unge på andre ungdomsuddannelser.
Der er ikke umiddelbart udsigt til, at STU-elever bliver ligesitllet med unge på andre ungdomsuddannelser.

Ministeren glider af på spørgsmål om ungdomskort til STU-elever

”STU er ikke godkendt til ungdomskort efter reglerne om befordringsrabat”. Sådan lyder undervisningsministerens svar på, hvorfor elever på STU ikke kan opnå rabatter på bus- og togrejser. Han løfter ikke sløret for, hvorfor STU ikke er omfattet af ordningen.

Publiceret Senest opdateret

Folketingets børne- og undervisningsudvalg bad for nylig undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) gøre rede for årsagerne til, at elever på STU ikke kan få ungdomskort på samme vilkår som andre unge under uddannelse.

Ministeren svarer nu kort, at STU ikke er en af de ungdomsuddannelser, som er godkendt til ungdomskort efter reglerne om befordringsrabat. Men han uddyber ikke, hvorfor STU ikke er omfattet af ordningen.

Det gjorde partifællen Pernille Rosenkrantz-Theil heller ikke, da hun var undervisningsminister. I efteråret 2021 blev hun ellers bedt om at give en begrundelse for, hvorfor unge på STU ikke har adgang til ungdomskort.

Unge STU-elever kan købe et dyrere kort

Pernille Rosenkrantz-Theil gav samme korte svar som Mattias Tesfaye. Og ligesom sin forgænger gentager den nuværende minister, at ”alle unge mellem 16 og 19 år – også STU-elever – har til gengæld mulighed for at købe et særligt ungdomskort, der giver fri rejseret i det takstområde eller den zone-gruppe, de bor i”.

Prisen på kortet er dog højere end for elever, der går på en godkendt ungdomsuddannelse, men svarer til prisen for studerende på en videregående uddannelse. Det skal ses i lyset af, at kommunerne har pligt til at sørge for eller afholde udgifterne til fornøden befordring af unge, som har et særligt behov for befordring mellem hjem og skole, forklarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

En pligt, som Mattias Tesfaye gentager i sit svar.

Udvidelse kan koste op mod 14 millioner

Betingelser for ungdomskort

Unge skal gå på en SU-berettiget ungdomsuddannelse/videregående uddannelse eller være mellem 16 og 19 år for at kunne købe et ungdomskort.

Unge kan rejse ubegrænset med offentlig transport alle ugens dage i ungdomskortets gyldighedsområde.

Unge kan rejse til halv pris i andre lokale takstområder.

Studerende kan køre frit til uddannelsesstedet og et midlertidigt praktikophold.

16 til 19 årige uden for uddannelse betaler 642,30 kroner for et ungdomskort gældende i 30 dage.

Elever på en godkendt ungdomsuddannelse betaler 405,30 kroner for et ungdomskort gældende i 30 dage.

Kilde: ungdomskort.dk

Mattias Tesfaye bringer altså ikke noget nyt under solen. Det gør han heller ikke på det andet spørgsmål, udvalget har bedt ham svare på, nemlig hvad det vil koste at udvide målgruppen for ungdomskort til også at omfatte elever på STU.”Vi taler meget om ligestilling, men det gælder åbenbart ikke STU-elever. Det er til og med en gruppe, som ikke lige kan få et fritidsjob. Alligevel skal de betale mere for billetter til bus og tog end elever på andre ungdomsuddannelser”, siger Danial Noti.

Han havde håbet, at ministeren ville være gået i dialog med de andre partier om en løsning.

”Det er på tide, at vi får gjort op med de gamle regler og får en model, som er fair for alle”, siger den tidligere STU-elev.

Han er til gengæld tilfreds med, at ministeren pointerer, at kommunerne har pligt til at betale for transport mellem hjem og skole for unge, som har et særligt behov for befordring.

”Det er positivt, for ifølge årsrapporten fra Klagenævnet for Specialundervisning tyder det på, at nogle kommuner ikke betaler. Nu siger ministeren, at det skal de. Det er faktisk en skideballe i sig selv”, siger Daniel Noti.

Powered by Labrador CMS