Den nye aftale giver unge mulighed for at stille deres eget forslag til, hvordan deres STU skal se ud. Det må dog ikke være dyrere end kommunens tilbud.
Den nye aftale giver unge mulighed for at stille deres eget forslag til, hvordan deres STU skal se ud. Det må dog ikke være dyrere end kommunens tilbud.

Ny aftale giver unge ret til at udfordre kommunens valg af STU

Unge med særlige behov skal have mere indflydelse på deres uddannelse. De får blandt andet ret til at vælge imellem flere tilbud, hvilket de ikke har i dag. Det fremgår af en aftale om STU, som et bredt flertal i Folketinget har indgået efter flere års tilløb.

Publiceret Senest opdateret

Lige siden STU blev evaluereret i 2017, har ikke mindst Jens Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Anni Matthiesen fra Venstre arbejdet på at få forbedret de unges indflydelse på deres uddannelse.

I evalueringen blev det blandt andet kritiseret, at mange unge ikke fik mulighed for at vælge mellem flere uddannelsestilbud, og siden har der været flere historier i medierne om unge, som alene blev henvist til kommunens eget STU-tilbud, selv om det ikke kunne imødekomme den unges åbenlyse interesser og talent på et bestemt område.

Initiativer i aftalen

Skærpet formål med STU

De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU.

Flere rettigheder for valg af tilbud

De unge får ret til at vælge mellem flere relevante tilbud og til at komme med et alternativt forslag.

Tydeligere myndighedsansvar

De eksisterende krav til kommunernes overenskomster med STU-uddannelsesstederne bliver en del af STU-loven og -bekendtgørelsen, og kommunerne understøttes i at skabe kvalitet i tilbuddene.

Fagligt grundlag for specialeplanlægning

Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til det videre arbejde med en specialeplanlægning af STU-området gennem kortlægninger og analyser.

Bedre overblik over STU-tilbud

Der etableres en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU.

Tidlig afklaring og bedre overgang

De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU.

Unges ret til at blive hørt

Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere gad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen får relevant seksualvejledning.

Økonomimodel for STU

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefaling til økonomimodellen for STU.

Du kan downloade aftalen via dette link

Den nye aftale præciserer, at kommunerne i højere grad skal inddrage de unge i såvel visitationsprocessen som i den løbende tilrettelæggelse af uddannelsen. Kommunerne får således pligt til at præsentere de unge for flere relevante tilbud, som de også skal vejlede omkring.

Samtidig får de unge fremover mulighed for at udfordre kommunens tilbud om uddannelse med et alternativt forslag. Den unges forslag må dog ikke koste mere end kommunens tilbud.

De unge skal godt videre fra STU

De øgede rettigheder skal understøttes ved, at de unge og deres familier får et bedre overblik over eksisterende STU-uddannelsessteder via en online-portal.

Aftalen skal også sikre, at de unge kan komme godt videre efter deres uddannelse, hvad enten det handler om at få etableret et godt fritidsliv, beskæftigelse eller videre uddannelse. Det skal blandt andet ske ved, at de unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker afklares og dokumenteres i god tid, inden de afslutter deres STU.

Desuden skal kommunernes myndighedsansvar over for både elever og uddannelsessteder tydeliggøres. Samtidig skal nye skabeloner til kvalitetsaftaler og kvalitetsparametre understøtte kommunernes arbejde med kvalitet i uddannelsen for alle unge.

”Unge med særlige behov er måske ikke altid dem, der råber højest, hvis der er problemer. Derfor har vi som samfund et helt særligt ansvar for at sikre kvaliteten på de uddannelser, som er målrettet netop dem. Det er helt på sin plads, at vi med denne aftale sikrer de unge på STU helt centrale rettigheder”, siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en nyhed fra Børne- og Undervisningsministeriet om aftalen.

”Vi ved, hvor afgørende et godt uddannelsestilbud er for deres videre færd i livet, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at STU bliver en god oplevelse og et godt afsæt for dem”, siger ministeren.

Et valg om at blive pedel eller pedel

Ellen Trane Nørby og Anni Matthiesen fra Venstre er tilfredse med, at STU bliver styrket på en række områder, som de længe har presset på for.

”For os har det først og fremmest været afgørende, at vi nu får en portal, som sikrer et samlet overblik over alle STU-tilbud, og vores unge fremover vil blive tilbudt forskellige valgmuligheder. Det har simpelthen ikke været godt nok, når mange af vores unge med særlige behov har haft valget mellem at blive pedel eller pedel. De har ligeså meget ret til frit valg af uddannelse som alle andre unge, og det sikrer vi blandt andet nu med denne aftale,” siger det liberale makkerpar.

Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti er glad for aftalen, men han peger samtidig på en mangel.

”Vi mangler fortsat at få kvalitetssikret de enkelte STU-tilbud og få skabt rammerne for en overbygning til STU. Men med denne aftale skaber vi et godt grundlag for det videre arbejde,” siger han.

Også Enhedslistens Jakob Sølvhøj mener, at der fortsat er noget at arbejde for.

”Jeg glæder mig over, at de unge sikres nye rettigheder ved valg af uddannelsessted, og ærgrer mig til gengæld over, at der ikke kunne opnås enighed om tydeligere kvalitetskrav og et generelt tilsyn med uddannelsesstederne. Det vil Enhedslisten presse på for i det videre arbejde,” siger ordføreren.

De fleste initiativer træder i kraft i 2023

SF’s Charlotte Broman Mølbæk fremhæver, at aftalen slår fast, at STU-elever har ret til kortere udlandsture, så de kan opleve andre lande og kulturer på lige fod med andre unge, mens

Christina Thorholm fra Radikale Venstre peger på, at der er fokus på de unges muligheder for at komme hurtigt og godt videre efter deres STU-uddannelse.

”Det vil skabe større tryghed og sikkerhed for de unge og deres familier - hvad enten det handler om at få etableret et godt fritidsliv, beskæftigelse eller uddannelse”, siger hun.

I Det Konservative Folkeparti ser Gitte Willumsen frem til at afsøge potentialet for en overbygning til STU sammen med de andre aftalepartnere.

Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet er også med i aftalen, hvor de fleste initiativer i aftalen træder i kraft 1. august 2023. Enkelte dele af aftalen gælder dog først fra 2024.

Med aftalen afsættes samlet set 11,5 millioner kroner i 2022 til 2024 og 5,2 millioner kroner varigt fra 2025 og frem til udmøntningen af initiativerne. Pengene kommer fra Undervisningsministeriets eksisterende ramme.

Powered by Labrador CMS