UU-vejleder Iben Bak Larsen glæder sig til nu også at kunne udfolde FGU for eleverne, når de skal i brobygning. "Det tager de forhåbentlig med, når de skal foretage et reflekteret uddannelsesvalg", siger hun.

Har du elever, som vil møde nederlag på ungdoms­uddannelsen? Nu kan de prøve FGU i stedet

Folketinget har vedtaget en ændring af loven om den forberedende grunduddannelse. Det betyder blandt andet, at FGU fremadrettet er en del af den almindelige brobygning på lige fod med gymnasier og erhvervsskoler.

Publiceret Senest opdateret

Fra januar 2025 kan elever i 9. og 10. klasse komme i brobygning på FGU.

Det står klart, efter samtlige partier på Christiansborg tirsdag eftermiddag vedtog den lovændring, der har været i støbeskeen, siden et flertal i november blev enige om at give den forberedende grunduddannelse FGU et løft.

Med aftalen følger et økonomisk løft af uddannelsen. Men det er også et formuleret mål for politikerne at styrke samarbejdet mellem skoler, kommuner og FGU-uddannelserne og dermed gøre overgangene mellem grundskole og FGU smidigere.

Iben Bak Larsen er UU-vejleder i Skanderborg Kommune og bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening.

Hun er glad for, at FGU nu bliver en del af brobygningen på lige fod med de gymnasiale uddannelser og erhvervsskolerne.

"Når jeg er ude på skolerne og fortælle om uddannelserne i forbindelse med brobygningen, gør jeg jo mindre ud af FGU, ganske enkelt fordi den ikke er relevant i den sammenhæng. Nu kan jeg udfolde FGU som en mulighed for dem, der ikke kan se sig selv på et gymnasie eller en erhvervsuddannelse", siger hun og tilføjer:

Jeg synes, vi knokler benhårdt for at lave de gode planer sammen med de unge mennesker, og min erfaring er ikke, at der er mange, der når at lande i den sofa

Vejleder Iben Bak Larsen

"Det tager de forhåbentlig med, når de skal foretage et reflekteret uddannelsesvalg. Det bliver forhåbentlig mere legitimt at sige, at man har brug for et afklarende forløb, inden man er klar til at gå videre i ordinær uddannelse eller job - og at det ikke behøver være 10. klasse".

Samarbejdet er blevet bedre

Iben Bak Larsen oplever generelt, at samarbejdet med FGU-institutionerne er blevet gradvist bedre, siden de blev oprettet i 2019, i takt med at de er blevet stadigt mere forankrede, understreger hun.

Linjer på FGU

Den Forberedende Grunduddannelse består af et basisforløb, hvorefter eleverne kan vælge mellem tre spor: 

  • Den almene grunduddannelse (agu) henvender sig til unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  • Produktionsgrunduddannelsen (pgu) henvender sig til unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse eller komme i ufaglært beskæftigelse.
  • Erhvervsgrunduddannelsen (egu) henvender sig til unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.

"Men jeg er positiv over for de tiltag, der skal gøre overgangen lettere og gøre samarbejdet endnu bedre", siger hun.

På Christiansborg glæder børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sig over, at det er lykkedes at lave en aftale om FGU med opbakning fra alle Folketingets partier. 

”Jeg er meget glad for, at vi i dag har sikret, at de elever, som ikke er helt parate til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, ikke bare havner hjemme på sofaen efter sommerferien og måske får et nederlag, men kan blive hjulpet videre i det rette uddannelsestilbud. Det er meget vigtigt for regeringen, at vi hjælper de 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde. For mange af dem kan FGU være vejen videre,” siger han i en pressemeddelelse.

Det billede kan Iben Bak Larsen ikke genkende.

"Jeg synes, vi knokler benhårdt for at lave de gode planer sammen med de unge mennesker, og min erfaring er ikke, at der er mange, der når at lande i den sofa. Med de nye tiltag bliver det endnu bedre", siger hun.

FGU ser frem til øget samarbejde

En af de FGU-institutioner, der nu skal gøre klar til at modtage brobrygningselever, er FGU Trekanten, der dækker Billund, Vejle, Fredericia og Middelfart Kommune.

Og det glæder direktør Leif Rye Hauerslev sig til.

"Der kommer til at være nogle elever, der undgår at få den lussing, at de skal møde op på et gymnasium eller en erhvervsskole, hvor de slet ikke kan se sig selv", siger han.

Det er ifølge FGU-direktøren yderst positivt, at der med lovændringerne lægges op til et større samarbejde mellem skoler, kommuner og FGU-institutioner

"Det, vi kommer fra, har nok været lidt for siloopdelt med jobcenter, UU-vejledning og folkeskole. Vi er meget glade for, at man vil styrke samarbejdet yderligere", siger Leif Rye Hauerskov og tilføjer:

"Lovændringerne åbner op for, at man kan få etableret et samarbejde omkring eleverne helt nede på det praktiske niveau mellem FGU-institutionen, den enkelte folkeskole, den enkelte vejleder og enkelte udskolingslærer. Det glæder vi os rigtig meget til”.

Det samarbejde bliver endnu vigtigere, når juniormesterlærerordningen skal indføres, påpeger han.

”Det bliver vigtigt, at vi ikke kommer med en hyldemetervare, der bygger på vores tanker om, hvad der nok ville være godt for skolernes elever. Vi skal samarbejde om at tilrettelægge forløb for hele klasser eller de procent, der vil have større gavn af et anderledes tilbud end det, folkeskolen kan tilbyde”, siger Leif Rye Hauerskov.

Har allerede holdt møder med skolerne

For at få hul på det samarbejde har FGU Trekanten siden den politiske aftale blev vedtaget i november holdt møder med skolerne i de fire kommuner, de dækker.

De møder har vist, at der er store potentialer i samarbejdet, men også at skolerne har brug for mere viden om, hvad FGU er, mener direktøren.

”Man ved på skolerne ikke så meget om, hvad FGU er for et tilbud. Det er helt fra det grundlæggende til det specifikke. Det er de færreste steder, man har sat en pædagogisk dag af til at drøfte, hvad FGU er og kan", siger han og tilføjer:

Det var med et meget bredt politisk flertal, lovændringerne om FGU blev vedtaget tirsdag eftermiddag.

”Derfor har vi allerede planlagt, at vi skal med på udskolings- eller skoleledermøder frem mod sommerferien, hvor vi får mulighed til at gå endnu mere i dialog, og det samme har vi i det vigtige samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI)”.

Aftalen indebærer også ændringer i indholdet i undervisningen på FGU. Blandt andet fremgår det nu af loven, at eleverne skal have seksualundervisning og kan få undervisning i privatøkonomi som en del af faget PASE.

Desuden vil politikerne med lovændringen forbedre EGU-sporet på FGU. Det indebærer blandt andet, at EGU-elever, der har gået på AGU- eller PGU-sporet, kan få forlænget deres almindelige uddannelsestid med op til et år, og at FGU-institutionerne kan få refunderet udgifter til højskoleophold, skolehjem og certifikatkurser for EGU-elever.

Omkring 43.000 unge under 25 år er i dag ikke i uddannelse eller job. Formålet med FGU er at hjælpe denne gruppe.

FGU åbnede i 2019 og havde første år 8.600 elever. I 2020 steg det til  12.000 elever, men siden er elevtalet dalet igen. I 2022 gik knap 9.000 elever således på uddannelsen.

I februar 2024 viste en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, at 71 procent af de elever, der gennemfører FGU, er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i job fire måneder efter, at de har afsluttet deres forløb.

(Opdateret 16/5 - 2024 kl. 16:02: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at FGU bliver en del af brobygningen per 1. august 2024 i stedet for januar 2025. Desuden fremgik det, at undervisning i privatøkonomi bliver obligatorisk).