Ungdomsuddannelse

Forlig løfter FGU: Ikke nok til at undgå besparelser

Alle Folketingets partier enige om at styrke den Forberende Grunduddannelse for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse, og det glæder både elever og ansatte. Men det er ikke nok til at skabe ro om uddannelsen, lyder det fra FGU Danmark

Publiceret Senest opdateret

Samtlige partier i Folketinget blev i aftes enige om at afsætte 135 millioner kroner til et varigt økonomisk løft af FGU og 27,6 millioner kroner i 2024 til bedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på FGU. Formålet har været at skabe ro om FGU-institutionernes økonomi. FGU, Forberedende Grunduddannelse, er et tilbud til unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen.  

Partierne har også aftalt at reducere den kommunale medfinansiering af FGU fra cirka 65 procent til cirka 45 procent. Desuden skal aftalen styrke erhvervsgrunduddannelsen (egu) på FGU, hvor eleverne er i virksomhedspraktik størstedelen af tiden. 

”Jeg glæder mig over, at aftalepartierne virkelig har lyttet til flere af FGU Danmarks anbefalinger, for dem kan vi tydeligt genkende i aftalen. Når det er sagt, så løser aftalen ikke alle sektorens økonomiske og bygningsmæssige udfordringer", siger formand for FGU-institutionernes organisation FGU Danmark Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse. 

Han påpeger, at FGU-sektoren har et kæmpe efterslæb på bygningssiden i forhold til de bygninger, institutionerne har fået overdraget ved oprettelsen. FGU Danmark havde anbefalet, at man udover et taxameterløft afsætter penge til et bygningstaxameter, så man  løbende kan sikre lokaler, der er tilpasset det pædagogiske og didaktiske arbejde med de unge.

”Det største ønske til politikerne har været, at vi fik skabt en ro om FGU´s økonomi, det er vi desværre ikke kommet i mål med med aftalen. Aftalen tilfører permanente midler til FGU, men midlerne er ikke nok til bl.a. at sikre FGU´s bygningsmasse samt de nye bindinger på det pædagogiske måltid, som følger med aftalen. Det vil desværre komme til at betyde nye tilpasninger på vores institutioner". , siger Henrik Hvidesten.

FGU-institutionerne glæder sig til gengæld over at få større fleksibilitet til at tilrettelægge individuelle forløb for eleverne og samarbejde med grundskolen om en god overgang til FGU. Formand for FGU'ernes direktører og rektorer Hanne Fischer undrer sig dog over, at elever på Forberende Grunduddannelse fortsat ikke kan få specialpædagogiske støttetimer, som unge med særlige behov kan på andre uddannelsesinstitutioner.

Tilfreds elevorganisation

Foreningen Modstrøm, der organiserer elever på landets FGU-institutioner, oplever også stadig, at der er noget at kæmpe for. Men her er der alligevel stor jubel over gårsdagens politiske aftale. 

"FGU har haft en stor betydning for mit liv. Det var der jeg fandt ud af hvad jeg skulle med resten af mit liv. Jeg fandt fællesskabet og har fået venner for livet. Når det nu bliver billigere for kommunerne at lade unge starte på FGU, håber jeg at mange flere får mulighed for at opleve det fællesskab", siger Casper Elkjær Rohde Gosvig, ungerådsmedlem i Modstrøm.