STU-elever vil blandt andet gerne vide, hvordan man er en god kæreste, og hvordan taler man med sin kæreste om grænser.

STU-skoler får nu anbefalinger til deres seksualundervisning

For unge med særlige behov kan seksualundervisning være udfordrende, da de kan have forskellige forudsætninger og viden om seksualitet. Nu har en arbejdsgruppe barslet med anbefalinger til, hvordan lærere på STU-skoler kan gribe undervisningen an.

Publiceret Senest opdateret

Selv om der ikke er lovkrav om, at seksualundervisning skal indgå i STU-elevers uddannelsesforløb, kan de i lighed med andre unge have brug for viden om seksualitet, grænser, samtykke og køn. Det kan blandt andet mindske risikoen for, at de sætter sig selv i situationer, hvor de kan blive udsat for overgreb eller udsætte andre for overgreb uden at vide det.

Det kan imidlertid være svært at tilrettelægge seksualundervisning, da det kan være tabubelagt for både elever og undervisere at tale om seksualitet. Derfor kommer en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet nu med en række anbefalinger til metoder, didaktik og fagligt indhold, som undervisere kan anvende.

Elevernes ønsker

Eleverne peger i anbefalingerne til seksualundervisning på en række emner, de gerne vil arbejde med:

 • Kroppens udvikling og de fysiske forskelle på mænd og kvinder.
 • Forskellige former for sex (inklusiv onani).
 • Prævention og kønssygdomme, herunder konsekvenser, beskyttelse og testning (gerne med gennemførsel af en test for kønssygdomme, så eleverne ved, hvordan det konkret foregår).
 • Viden om forskellige former for kønsidentiteter og seksuelle orienteringer (at der er flere køn og oplevelser af køn), og viden om, hvor man kan søge hjælp, hvis man er i tvivl om køn og seksualitet.
 • Seksualitet og køn i et religiøst/kulturelt perspektiv.
 • Viden om porno, og at den ikke stemmer overens med virkeligheden. Bedre forudsætninger for at forholde sig kritisk til den viden om sex og seksualitet, man kan få på nettet.
 • Dating og adfærd på internettet (kendskab til forskellige datingmuligheder, især med henblik på muligheder for unge med funktionsnedsættelse) og brug af dating apps (for eksempel hvor meget man skal skrive om sin funktionsnedsættelse i sin datingprofil).
 • Kærester - hvordan er man en god kæreste? Hvordan taler man med sin kæreste om grænser?
 • Graviditet og forældreskab.
 • Viden om tilgængelige rådgivningsmuligheder (for eksempel hvor og hvem man kan henvende sig til, hvis man har brug for at tale anonymt om spørgsmål, der vedrører seksualitet og seksuelle problemer eller har været udsat for seksuelle overgreb).
 • Personer i målgruppen benytter sig af prostitution - hvilke andre muligheder findes der?

Kilde: Anbefalinger til seksualundervisning på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Underviseren kan afstemme forventningerne

 

Arbejdsgruppen peger blandt andet på, at et åbent og trygt læringsmiljø kan understøttes ved, at underviseren afstemmer forventningerne med eleverne og etablerer en fortrolig atmosfære i undervisningen, hvor de føler sig trygge ved at stille spørgsmål og diskutere følsomme emner.

Samtidig kan undervisningen omfatte øvelser og virkelighedsnære scenarier for at gøre den konkret og meningsfuld for eleverne. Det kan for eksempel gøres ved at inddrage rollespil, videoer og dialogspil.

Desuden kan gruppebaseret undervisning, for eksempel inddelt i forhold til erfaring, interesser og funktionsnedsættelse, bruges målrettet til at understøtte elevernes erfaringsudveksling og læring.

Dialog med eleverne kan skabe engagement

STU-elever ønsker grundlæggende at få samme information om sex og seksualitet som andre unge, men de har ofte brug for at få uddybet nogle temaer i relation til deres særlige situation.

”Undervisningsindholdet kan med fordel drøftes med eleverne, så underviseren får en bedre forståelse af, hvad der optager dem. Dialogen kan også bidrage til at skabe engagement i undervisningen”, hedder det i anbefalingerne.

Der er mange emner vedrørende seksualitet, undervisere kan tage fat i, og det kan være svært at få et overblik over alle de relevante emner. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet en stribe forslag, der indeholder emner som anatomi og fysiologi, sex og seksualitet, følelser og kommunikation samt kæreste og relationer.

”Det er ikke hensigten, at underviseren skal inkludere alle emner i undervisningen, men derimod at give inspiration til emner, som det kan være relevant at inddrage. Undervisningen handler dog ikke kun om at undervise i specifikke emner, men også om at udvikle elevernes forståelse af egen seksualitet og forudsætninger for at udleve deres seksualitet trods en funktionsnedsættelse”, skriver arbejdsgruppen.

Ledelsen kan sætte kursen

Arbejdsgruppen bringer også en mangfoldig oversigt over relevante undervisningsmaterialer og inspirationskilder som spil, film, podcasts og hjemmesider, så undervisere har noget konkret at tage afsæt i.

Derudover peger arbejdsgruppen på, at ledelsen på den enkelte institution kan understøtte etableringen af et fagligt miljø og en kontinuitet i undervisningen ved at prioritere seksualundervisning, så man undgår man, at det bliver den enkelte underviser, som har ansvaret for, at eleverne modtager seksualundervisning.

Uddannelsesinstitutionen kan således udarbejde en seksualpolitik, som beskriver skolens didaktik og undervisningsindhold.

”Det skaber en ramme og en fælles faglig forståelse af institutionens eventuelle arbejde med seksualundervisning”, skriver arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen blev nedsat som en del af den aftale om flere rettigheder til eleverne og bedre tilrettelæggelse af STU, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2022. Den bestod af otte medlemmer, som tilsammen repræsenterede myndigheder, interesseorganisationer og uddannelsessteder:

Socialstyrelsen

Sine Møller, børne- og ungehandicap

Interesseorganisationer

Helene Bagge Grimstrup, Sex og Samfund

Marlene Qvist Simoni, Ligeværd

Sofie Krog, Sammenslutningen af Unge med Handicap

Charlotte Englund, Seksualvejlederforeningen

Vibeke Denert, Lev

Uddannelsessteder

Trine Lynggaard Cervin, Autismecenter Storstrøm (udpeget af STU-alliancen)

Majbrit Stokkendahl, STU Fredericia (udpeget af det Kommunale Ledersamråd for STU og VSU)

Et ungepanel med repræsentanter for de unge i målgruppen har bidraget med unges egne erfaringer og ønsker ind i arbejdsgruppens arbejde.