Hvor lærere bare kan åbne uge sex-pakken og gå i gang, kan et kommende stort undervisningsmateriale fra Sammenslutningen af Unge med Handicap bruges hele året og i strukturerede forløb.

Uge sex giver STU-elever en smagsprøve på nyt materiale til seksualundervisning

STU-elever arbejder i disse dage med en uge sex-pakke, som sætter fokus på køn og identitet samt grænser og samtykke. Temaerne går igen, når Sammenslutningen af Unge med Handicap til sommer udgiver et mere omfattende materiale til seksualundervisning.

Publiceret Senest opdateret

Sammenslutningen af Unge med Handicap har i år sendt over 200 uge sex-pakker ud til STU- og FGU-skoler. Pakkerne kan hjælpe lærerne til at få en relevant og meningsfuld dialog med de unge, så de kan reflektere over deres egne følelser, handlinger og fordomme på en ny måde.

Den lille blå kasse indeholder en øvelse i at sætte grænser, spillet ”Tag temperaturen” med spilleplade og kort, et postkort med link til webapp’en LigeLyst, en brochure om to nye film til seksualvejledning, en håndfuld kondomer og som noget nyt også et diplom til de unge, der deltager i årets uge sex-undervisning.

Tag temperaturen

I uge sex-pakken fra Sammenslutningen af Unge med Handicap kan elever på STU og FGU tage temperaturen på deres følelser og grænser ved hjælp af en række øvelser. For eksempel:

Du og din kæreste går tur. Din kæreste stopper midt på gaden og kysser dig.

  • Hvilken følelse får du?
  • Sæt dit navn ud for den følelse på termometret
  • Hvad kan du gøre?

Giv udtryk for din følelse eller sæt en grænse - enten med ord eller handling

Du er til familiefest og sidder for dig selv, mens musikken spiller. En fra din familie tager din hånd og forsøger at hive dig ud på dansegulvet.

  • Hvilken følelse får du?
  • Hvad kan du gøre?

Du sover sammen med en af dine bedste venner. Din ven spørger, om I skal dele dyne og ligge tæt. 

  • Hvilken følelse får du?
  • Hvad kan du gøre?

”De unge har ønsket at kunne få et bevis på, at de har modtaget seksualundervisning i uge sex. Vi har samtidig opdateret vores webapp, og vi har lavet syv film, hvoraf vi nu har offentliggjort de to, som sætter fokus på temaerne i materialet”, siger seksualitetskonsulent Sofie Krog fra sammenslutningen, som arbejder for, at unge med handicap kan leve det ungdomsliv, de ønsker.

 

Nyt materiale indeholder en større håndbog

 Uge sex-pakken er en lille del af det materiale, som sammenslutningen udgiver til sommer med seks moduler om hvert sit tema.

”Materialet udkommer med en større håndbog til underviserne om, hvordan de kan gå til seksualundervisningen, og det bliver fulgt op online, formentlig med webinarer. Hvor man som lærer bare kan åbne uge sex-pakken og gå i gang, kan det store materiale bruges hele året og i strukturerede forløb”, siger Sofie Krog.

”De unge har ønsket at kunne få et bevis på, at de har modtaget seksualundervisning i uge sex”, siger seksualitetskonsulent Sofie Krog om det nye diplom i uge sex-pakken.

Det kan være tabubelagt for både elever og personalet på STU-institutioner at tale om seksualitet, så da en række af Folketingets partier i maj 2022 indgik en ny STU-aftale, besluttede de at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med gode eksempler og erfaringer med seksualvejledning for STU-elever.

Børne- og Undervisningsministeriet nedsatte arbejdsgruppen for et lille år siden, og Sofie Krog sidder med ved bordet, hvor hun kan bidrage med praksiserfaring, da hun underviser på STU-institutioner og i bo- og aktivitetstilbud.

”Nogle STU-institutioner hidkalder mig for at få nye perspektiver og variation i deres seksualvejledning, mens andre ikke selv kan løfte opgaven. De er berøringsangste og nervøse og synes ikke, at de kan finde ordentlige materialer”, sagde Sofie Krog til folkeskolen.dk/specialpædagogik, da arbejdsgruppen blev offentliggjort.

STU-skoler prøver det nye materiale af

Det kommende undervisningsmateriale udspringer ikke direkte af arbejdsgruppen, men

Sammenslutningen af Unge med Handicap har fået penge af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at udvikle undervisningsmaterialet.

”Vi samarbejder med en række STU- og FGU-skoler, LGBT+ Danmark og Modstrøm, som er FGU-elevernes organisation. Skolerne afprøver materialet, så det bliver tidssvarede og relevant for målgruppen”, fortæller Sofie Krog.

Det nye undervisningsmateriale bliver frit tilgængeligt online i løbet af sommeren.