Uge Sex: Unge med handicap mangler seksualundervisning

For andet år i træk har ungdomsorganisationen SUMH lavet en seksualitetspakke med materiale målrettet lærere og fagpersoner, som arbejder med unge med handicap og diagnoser på blandt andet specialskoler og STU. Efterspørgslen på pakken er stor.

Publiceret

SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en politiskparaplyorganisation for og af unge med handicap, der har en fysisk,kognitive eller psykisk funktionsnedsættelse. SUMH's vision er, atalle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, deønsker.

SUMH's anbefalinger

  • Seksualundervisning og -vejledning for unge med handicap skalprioriteres i kommunerne, og der bør laves en lokal plan.
  • Der skal indføres obligatorisk seksualundervisning påungdomsuddannelser, herunder STU.
  • Personale og fagpersoner skal klædes på til at tale omseksualitet.
  • Der skal afsættes resurser til, at bosteder, dagtilbud,specialskoler og STU'er kan arbejde med seksualitet ogseksualundervisning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens lærere på grundskolerne nemt kan finde materiale til sundheds- og seksualundervisningen, er det sværere for fagpersonale på specialskoler, STU og bosteder at opspore materialer, som er målrettet dem og de unge med handicap.

En undersøgelse, som Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter lavede i 2010, viser, at 65 procent af fagpersonalet på bosteder ikke i tilstrækkelig grad føler sig fagligt rustet til at arbejde med borgernes seksualitet.

Efterspørgslen på pakken er steget med 30 procent

Det er problematisk mener Marie My Warborg Larsen, som er projektleder på seksualitetsområdet i SUMH.

Unge med handicap har udviklet kampagnepakke til Uge Sex

"Unge med handicap er seksuelle væsener på lige fod med unge uden handicap. Og det kan føles lige så privat, grænseoverskridende og akavet at snakke om seksualitet og sex for unge med handicap som for unge uden", siger hun.

Det er vigtigt, at fagpersonalet bliver klædt på til at indgå i arbejdet med de unges seksualitet, så de kan hjælpe til at åbne op for snakken og udforskningen af den.

"Det vil vi gerne hjælpe til med, blandt andet med vores seksualitetspakke", siger Marie My Warborg.

Netop efterspørgslen på SUMH's seksualitetspakke viser behovet for fokus på arbejdet med unge med handicaps seksualitet, mener hun. Da SUMH for første gang tilbød seksualitetspakken sidste år, var der 95, som bestilte den. I år ses en stigning på 30 procent.

Der er brug for politisk indsats

Behovet for viden om og materiale til arbejdet med seksualitet for unge med handicap er så stort, at SUHM har svært ved at følge med. Derfor efterlyser SUMH nu en politisk indsats i kampen for, at seksualitet hos unge med handicap opprioriteres.

"Det er utroligt skønt, at der er så stor efterspørgsel på seksualitetspakkerne og materiale om handicap og seksualitet, men som organisation kan vi slet ikke følge med. Det er nødvendigt med en politisk indsats, for det er en menneskeret at dyrke sig selv, sin krop og sin seksualitet, også for mennesker med handicap", siger Mads Edelvang Pejrup, formand i SUMH.

Du kan hente materialerne fra SUMH via nedenstårende link:

Læs mere

Materialer om seksualitet