Anmeldelse:

Se på skolen med eleven

Når vi i skolen skal skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, er det også vigtigt at komme i børnehøjde og se på skolen med dem. Hvis du har tid og overskud til at læse én bog her i en travl skolestart, er denne et super inspirerende og praksisnært forslag.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Elevernes perspektiver

Forfatter: Christina Holm Poulsen

130 krover

E-og lydbog er gratis for DLF-medlemmer, som også kan få rabat på papirudgaven. Hent den via 'min side' på dlf.org (hvis du ikke har NemID, kan du kontakte medlemsservice@dlf.org)

64 sider

Serie: Pædagogisk Rækkevidde

Aarhus Universitetsforlag

Bog 26 i serien ”Pædagogisk rækkevidde” har set dagens lys. Denne gang er emnet elevernes perspektiver. Forfatteren inviterer os indledningsvist med indenfor i musik i 5.a. i en undervisningssituation, som de fleste af os nok kan nikke genkendende til, og vi får indblik i, hvorfor observationen som vej er bedre end samtalen, når vi er nysgerrige på elevernes perspektiver. I bogens følgende afsnit udfoldes dette i relation til blandt andet deltagelsesbegrebet, fællesskaber, sociale positioner, gruppedannelse, elevsamarbejde og frikvarterer. Alt dette med afsæt i konkrete eksempler fra forfatterens praksis som deltager i skolen og underbygget med nyeste forskning. Afslutningsvist får vi forfatterens forslag til væsentlige spørgsmål, der kan lede de professionelle på sporet af, hvad der er vigtigt for den enkelte elev og de andre samt anbefalinger til litteratur.

”Hovedformålet med at arbejde med elevperspektiver er ikke at få indsigt i enkeltelevers vanskelige skoleliv, men derimod at få øje på, hvordan de professionelle kan forbedre de almene lærings- og deltagelsesmuligheder i skolen. Og her træder børnefællesskabet frem som et betydningsfuldt opmærksomhedspunkt.” Som PPR-konsulent er jeg tit på besøg i klasser for at observere. I stedet for at se på børnene har jeg mulighed for at anlægge et elevperspektiv og se på praksis fra børnenes ståsteder; med børnene ud i deres skoleliv.

Men hvad så når jeg som lærer underviser i en klasse? Forfatteren viser gennem bogen, at ”det langtfra altid er nemt for lærere at få øje på og gennemskue de sociale samspil i klasseværelset, ligesom elevernes handlegrunde ikke altid er synlige.” Lærere kan sagtens selv foretage observationer fra et elevperspektiv, hvis de får muligheden for det, eksempelvis når der skabes rum for, at undervisningen overtages af en kollega.

”Elevernes perspektiver” er relevant for alle, der har deres gang i skolen. Bogen er hurtigt læst, let forstået og giver mig den nyeste viden samt handlemuligheder, jeg umiddelbart kan anvende i min egen praksis. Så skal du læse én bog i en travl skolestart, vil jeg på det varmeste anbefale denne!