Som led i aftalen om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem for folkeskolen flyttes de nationale test til starten af skoleåret i stedet for afslutningen af det. Og det betyder to omgange nationale test i 2022.
Som led i aftalen om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem for folkeskolen flyttes de nationale test til starten af skoleåret i stedet for afslutningen af det. Og det betyder to omgange nationale test i 2022.

'Nye' test til efteråret:
Tre årgange skal tage nationale test to gange i år

En politisk aftale rykker nationale test til starten af skoleåret i stedet for afslutningen af det. Det betyder, at eleverne i 2., 3. og 6. klasse skal til national test to gange i 2022. Hvornår, de 'nye' lineære test præcist skal gennemføres, er endnu uafklaret.

Publiceret Senest opdateret

Ifølge en bred politisk aftale skal de omdiskuterede nationale test fra skoleåret 2026/27 udskiftes med det, der kommer til at hedde Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Visse dele af aftalen træder dog allerede i kraft fra næste skoleår. For da bliver de hidtidige såkaldt adaptive test, der tildeler eleven opgaver på baggrund af, hvad han/hun hidtil har svaret, blive udskiftet med klassisk lineære test, så alle får de samme opgaver.

Og så skal testene ligge i starten af skoleåret i stedet for i slutningen af det. Den ændring er lavet på opfordring af blandt andre Danmarks Lærerforening, som har argumenteret for, at testene dermed får mindre karakter af en eksamen.

Hvis lærerne ikke kan bruge redskaberne i undervisningen, giver det sig selv, at de føles meningsløse og som tidsspilde at gennemføre.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ved præsentationen af den politiske aftale

Det kommer til at betyde, at nogle af de elever, der har været til nationale test i dette forår, skal testes igen allerede til efteråret.

Ifølge et mailsvar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil testene i læsning være obligatoriske på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin til efteråret, mens testen i matematik vil være obligatorisk på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.

Det bliver altså allerede fra næste skoleår, at der skrues op for antallet af læse- og matematiktest i løbet af elevernes skolegang, samtidig med at obligatoriske test i engelsk og fysik/kemi droppes.

Det vil sige, at eleverne i de nuværende 2.-klasser vil blive testet to gange i læsning i 2022, mens det i matematik gør sig gældende for eleverne i de nuværende 3.- og 6.-klasser.

”Testene vil skulle gennemføres årligt fra efteråret 2022 og frem til og med skoleåret 2025/26. Den nærmere periode for gennemførelse af testene er ved at blive afklaret", lyder det i mailsvaret, der understreger, at den første gennemførelsesperiode i efteråret vil være en ordinær obligatorisk gennemførelsesperiode, men at det endnu ikke ligger fast, præcis hvornår testene skal gennemføres:

"Den nærmere periode for gennemførelse af testene er ved at blive afklaret", skriver styrelsen.

Resultaterne fra forårets test skal afrapporteres helt som normalt, understreger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden:

”Dette forårs obligatoriske testperiode løb fra den 1. marts til den 30. april 2022. Elever, der ikke har kunnet gennemføre test i den obligatoriske testperiode, skal aflægge test i fraværsperioden fra den 16. maj til den 10. juni 2022".

Powered by Labrador CMS