Debat

De overgangstest, skolerne arbejder med i disse år, er tæt på ubrugelige og uforståelige, mener skoleleder Marco Damgaard.
De overgangstest, skolerne arbejder med i disse år, er tæt på ubrugelige og uforståelige, mener skoleleder Marco Damgaard.

Skoleleder: Drop de nationale overgangstest

Jeg respekterer fuldt ud at man har besluttet, at vi skal have et nyt og bedre testsystem i den danske folkeskole, men vi skulle ikke have brugt økonomi, kræfter og børnenes læringstid på et dårligt og halvfærdigt testsystem i mellemtiden. Lige nu er alle tabere, skriver Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole. 

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Som skoleleder er det mig fuldstændig uforståeligt, at vi i en tid med vigtige og alvorlige opgaver og udfordringer i folkeskolen skal misbruge børnenes tid, trivsel og læring på at gennemføre de nationale overgangstest, som tydeligt for enhver ikke fungerer særlig godt.

Denne midlertidige løsning tvinges i disse måneder igennem på alle landets folkeskoler, selvom både forældre, lærere og skoleledere kan se, at de nationale overgangstest ikke er anvendelige eller færdigudviklede (hvilket navnet også indikerer).

Lad os lige spole tiden tilbage, så vi forstår, hvorfor vi overhovedet er i gang med at tage de nationale overgangstest. Siden de første nationale test i folkeskolen blev indført, har der været meget diskussion om, hvordan de skulle anvendes i udviklingen af undervisningen til gavn for eleverne. Var det gavnligt for elevernes læring og trivsel at arbejde med disse test? Var det et brugbart værktøj for lærerne i forhold til at evaluere, forberede og udvikle deres faglige undervisning? Var det et brugbart evalueringsredskab for forældrene? Gav det et brugbart overblik og sammenligningsgrundlag for kommunernes forvaltninger og politikere samt for staten? Var resultaterne i de ”gamle” nationale test valide?

Ubrugeligt og uforståeligt

Alle disse spørgsmål og mange flere har været rejst igennem tiden i den danske folkeskoledebat, og der har været meget kritik af de ”gamle” nationale test. Dette førte til at man i 'Sammen om Skolen' anbefalede Folketingets forligskreds på skoleområdet at droppe de nationale test. Denne anbefaling lyttede forligskredsen til, og det blev samtidig besluttet, at der skulle være en eller anden ny form for nationale test i folkeskolen, og det blev også besluttet, at man i den midlertidige periode - indtil et bedre, mere retvisende og mere velfungerende testsystem blev opfundet - skulle have nationale overgangstest. Det er så det testsystem, som vi arbejder med nu på andet år.

Min klare vurdering er, at det testsystem, vi arbejder med i disse år, er tæt på ubrugeligt og uforståeligt. De ”gamle” nationale test havde flere ulemper, men var klart bedre end disse overgangstest. De ”gamle” nationale test gav i min optik både børn, forældre og lærere et bedre grundlag for at evaluere og udvikle den faglige læring. 

Alle er tabere

Jeg respekterer fuldt ud, at man har besluttet, at vi skal have et nyt og bedre testsystem i den danske folkeskole, men vi skulle ikke have brugt økonomi, kræfter og børnenes læringstid på et dårligt og halvfærdigt testsystem i mellemtiden. Lige nu er alle tabere. Det midlertidige testsystem frustrerer eleverne, forældrene, lærerne og skoleledelserne. Samtidig har det en stor økonomisk omkostning for vores samfund at drive det midlertidige testsystem.

Lad os hurtigst muligt droppe de nationale overgangstest. Sæt skolerne fri og giv lærerne plads til at arbejde med formativ evaluering og test på mange andre og mere brugbare måder, så lærerne i samarbejde med eleverne og forældrene kan have et mere givtigt og nærværende fokus på børnenes faglige trivsel, læring og udvikling.

Derudover kunne man overveje at tage al økonomien, som man lige nu bruger på at drifte de nationale overgangstest, og kanalisere dem over i CFU, så vi ikke behøver at spare penge der. Det, mener jeg på alle måder, ville gavne mange flere skoleelevers trivsel og læring.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS