Musiklærer Charlotte Greve tager sig af det praktiske i klassen, når korledere fra kirken underviser eleverne

Albertslund: Succesfuldt samarbejde mellem kirke og skole om kor

Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke har sammen skabt projektet 'Alle kan synge'. Projektet betyder, at musiklærer Charlotte Greve kan fokusere på andet end sang i sin musikundervisning, og hun kan virkelig mærke, at der er power på morgensangen i skolen.

Publiceret

”Det er svært at være sur, mens man synger”. Ordene kommer fra musiklærer Charlotte Greve. Hun er koordinator på projektet ”Alle kan synge”, som foregår i et samarbejde mellem Hedstedøster Kirke og Herstedøster Skole i Albertslund Kommune.

På skolen er der etableret klassekor med ugentlige kortimer på hvert klassetrin i indskolingen. Korprøverne varetages af professionelle korledere fra Herstedøster Kirke i tæt samarbejde med lærere eller pædagoger fra skolen.

”Jeg har en 2.-klasse i øjeblikket. De har to kortimer om ugen, og så har de en musiktime, hvor jeg selv underviser. Tidligere havde vi to lektioner ugentlig i musik, men nu har de korundervisning, hvor de også får rytmelære og tekstforståelse og en del af det, som musikundervisningen ellers skulle give”, forklarer Charlotte Greve.

Lærer er assistent til korleder

Korlederen, som kommer fra kirken, og læreren har to adskilte opgaver. Det er Charlotte Greve, der hver uge sætter eleverne sammen med i kormakkerpar.

”Jeg sørger for, at de kommer til at synge med forskellige fra gang til gang. Det er mig, der styrer det. Det er også mig, der trøster, hvis en bliver ked af det, hvis børnene for eksempel hører en bestemt melodi, som kan gøre, at man tænker på farmor, der ikke lever mere”.

Som lærer fungerer hun i kor som en hjælper, der sørger for, at korlederen kan gøre sit arbejde så godt som muligt.

Korlederne er virkelig gode til at favne alle børn, fortæller lærer Charlotte Greve.

”Vi tager os af alt det praktiske med børn, der skal tisse og trøstes. Korlederen kan tage imod med smil, for det er ikke dem, der skal irettesætte og trøste. Det virker rigtig godt”, siger Charlotte Greve.

Korsang skaber fællesskab

Et andet sted, hvor Charlotte Greve mærker korledernes indsats, er til morgensang.

”Vi har morgensang på skolen. Som koordinator sørger jeg for, at korlederne også øver nogle af de sange, som vi synger som morgensang. Vi deler opgaverne mellem korlederne og musiklærerne om at øve til morgensang. Det virker godt, især fordi vi er reduceret fra to musiktimer om ugen til en”, siger hun og forklarer, hvordan hun stykker musikundervisningen, som hun står alene for, sammen.

”Vores musikundervisning består ikke så meget af sang, men meget mere af sammenspil, dans og bevægelse, musikgenrer og musikhistorie”.

Alle kan synge

Alle Kan Synge er udviklet af Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af Korskolen i Herstedøster Kirke.

Alle Kan Synge er det lokale sangcenter.

  • hver klasse sit kor
  • hver årgang sit årgangskor.
  • alle klassekor på Herstedøster Skole et kæmpekor.
  • tilsammen udgør klassekorene og Korskolen i Herstedøster Kirke et lokalt sangcenter med over 400 deltagende korsangere .
  • Herstedøster Kirke og modtager støtte fra Kirke Statens kunstfond og Glostrup provsti. I alt 13 klasser har i skoleåret 2021 fået kor på skoleskemaet.

Hun mener, at korsangen i indskolingen giver eleverne en pause.

”Eleverne får et break, hvor man fysisk får vejrtrækning på plads og får sunget sammen. De får lige en stund fyldt med positiv energi, som man kan tage med sig resten af dagen. Det er rigtig godt i vores små børns fortravlede hverdag”.

Hun mener, at skolen har gavn af det fællesskab, som kor giver.

”Til forårskoncerten var det fantastisk, at vi fik 350 elever fra indskolingen ned at synge i musikteatret i Albertslund på en stor scene. De sang for forældrene til en stor forårskoncert. De blomstrede ved at øve op til noget hver klasse for sig og så få det til at smelte sammen. Kor kan man kun sammen, og det giver en fællesskabsfølelse”.

Kirken fylder meget lidt i skolen

Hun mærker ikke meget til, at det er kirken som skolen samarbejder om kor med.

”Vi er oppe at prøve at synge til julekor eller nytårskor i kirken for at mærke vores stemmer i kirkerummet. Så kan eleverne mærke, at akustikken er helt anderledes. Ellers mærker vi ikke så meget, at det er en kirke, vi samarbejder med”, siger Charlotte Greve.

Hun er meget glad for samarbejdet.

”Det som korlederne kan er, at de er megagode til at skabe det trygge rum. Der er ikke nogen, der bliver presset ud i noget, de ikke har lyst til. Når vi holder generalprøver til nogle optrædener, så bruger vi lang tid på, at det er trygt, og at eleverne ved, hvad de skal, så vi har glade børn på scenen. Hvis man er utryg, har man også en voksen at sidde med. De er virkelig gode til at favne alle børn”.