Anmeldelse

Når tal gi'r kaos
Når tal gi'r kaos

Når tal gi'r kaos

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det går generelt ikke godt i de nordiske lande med faget matematik ifølge Pisa-undersøgelserne. Endvidere har tre-fem procent af den voksne befolkning specifikke vanskeligheder med tal. Matematik har i mange år været et overset område, hvor læse- og skrivevanskeligheder har været i fokus. Derfor kalder man ofte matematikvanskeligheder for læringsvanskelighederne, man glemte.

Fakta:

Titel: Når tal gi'r kaos

Forfatter: Olav Lunde

Oversætter: Bent Nørgaard

ISBN: 9788776076863

Pris: 275 kroner

Sider: 153 sider

Type: Bog

Forlag: Special-pædagogisk Forlag

Kendetegnene på, at tal giver kaos, spænder fra spejlvending af tal, svag til talsekvenser, svag korttidshukommelse, svage evner og kognitive færdigheder. Endvidere er lagring af kundskab vanskelig, og der er ikke gode strategianvendelser i løsningen af matematikopgaver.

Bogen præsenterer en lang række undersøgelser og statistik. Det nævnes gentagne gange, at der ikke er noget entydigt svar på problemstillingen. Så den første del virker meget overvældende, bortset måske lige fra den del hvor forskellen mellem det norske og finske system belyses. Her beskrives, at anvendelsen af specialpædagogiske tiltag i Finland falder i takt med elevernes alder, mens den stiger i Norge. Grunden er, at Finland sætter tidligt ind. Så matematik kan altså læres af stort set alle. Men undervisningstiltagene skal begyndes så hurtigt som muligt.

Didaktisk er et forslag, at vi i langt højere grad må gribe det an som tilpasning til eleven. Misforståelser i matematik, som for eksempel når 0,5 bliver mindre end 0,125, opstår, fordi eleven siger, at 0,5 er kortere. Vi må derfor lægge en konstruktivistisk didaktik for eleven med vanskelighederne. Der lægges her vægt på aktiv træning og refleksion som væsentlige elementer. Så begreber og sprogfærdigheder er vigtige. Det gør sig især gældende efter 4. klasse, hvor matematikken bliver mere problembaseret. Hjælpen bør endvidere gives med fokus på både sociokulturelle og kognitive faktorer. Sproget spiller en central rolle, og det gør klimaet i klassen også. Der skal en individuelt tilpasset arbejdsform til ved matematikvanskeligheder, da meget konkret materiale ifølge forskningen ikke virker.

Specialpædagogik er i forvejen et snævert område, og det bliver endnu mere snævert, når det så kun er matematik, der er i fokus. Så overordnet er det en bog for fagfolk, og der gøres da også opmærksom på i forordet, at den henvender sig til lærere på seminarier, folk på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og folk, der tager videreuddannelse i specialpædagogik. Man kan dog godt gå lidt "død" i bogen, da det gentagne gange formuleres, at "Det ved vi forbavsende lidt om" og lignende. 

Powered by Labrador CMS